Vicevoorzitter Margreet van Wijk-Meijer van de gemeenteraad nam vanmiddag de gemeentelijke jaarrekening over 2016 in ontvangst uit handen van wethouder Marleen Damen van financiën. (Foto: Chris de Waard).

Leiden sluit 2016 af met miljoenentekort

Wethouder Marleen Damen van financiën heeft zojuist namens het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2016 aangeboden aan de vicevoorzitter van de Leidse gemeenteraad Margreet Van Wijk-Meijer. Leiden sluit 2016 af met een tekort van vier miljoen euro. Geld dat de komende jaren wordt bezuinigd zodat de zogenaamde concernreserve, dat is de gemeentelijke spaarpot om tegenvallers op te vangen, weer op de met de raad afgesproken dertig miljoen euro staat.

Waar dat geld vandaan komt, wordt volgende week vrijdag duidelijk. Dan presenteert Damen de Kadebrief. Dat is het financiële doorkijkje van de gemeente voor de komende jaren.

Chris de Waard sprak met wethouder Marleen Damen van financiën en met vicevoorzitter Margreet van Wijk-Meijer van de gemeenteraad over de jaarrekening over 2016.

“De jaarrekening laat in eerste instantie een positief saldo van ongeveer drie miljoen zien,” zo licht Damen toe. “Maar vervolgens is vijf miljoen in de reserve Grondexploitaties gestort voor toekomstige investeringen in de stad. Ook zijn enkele budgetten van in totaal twee miljoen overgeheveld van 2016 naar 2017 om al lopende activiteiten dit jaar af te ronden. Daardoor is het uiteindelijk resultaat een tekort van vier miljoen euro.

De tegenvallers worden voornamelijk veroorzaakt door een naheffing van de fiscus van bijna twee miljoen euro. Leiden betaalde dat bedrag aan overdrachtsbelasting niet over het Da Vinci-deel van het ROC-gebouw bij Leiden Lammenschans. De gemeente vindt nog steeds dat dat ook niet hoeft, maar het bezwaar tegen de aanslag loopt nog.

Ook moest Leiden alsnog twee miljoen extra uitgeven aan verleende zorg in het kader van de Wmo. “Eigenlijk is dat geen echt tekort,” schetst Damen. “Eerder dachten we het geld niet nodig te hebben en daarom hadden we het in onze reserves gestort. Nu blijkt dat we dat te positief hebben ingeschat.”

Door de vluchtelingenstroom in 2015 en 2016 had Leiden een groot aantal statushouders te huisvesten. 377 statushouders kregen in 2016 via de woningcorporaties een woning in Leiden. De taakstelling, die Leiden van het Rijk had gekregen, is daarmee volledig gehaald. Mede daardoor was de gemeente wel zo’n drie miljoen extra kwijt aan uitkeringen voor die statushouders en aan jongeren met een beperking nu in de bijstand komen. Eerder gingen ze in de sociale werkvoorziening aan de slag of kregen ze een Wajonguitkering.

Zonder deze twee groepen zou er volgens Damen sprake zijn van een daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand.

De jaarrekening is nog niet voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant . De controle is nog niet afgerond en daarom komt die verklaring later.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×