Extra aandacht voor duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkeling

D66 Leiden diende vorige maand een voorstel in bij het college van burgemeester en wethouders om voortaan een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in voorstellen naar de gemeenteraad. Het gaat dan vooral om plannen in de ruimtelijke ontwikkeling. Het college heeft dinsdag in een brief laten weten positief tegenover het voorstel te staan.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Marleen Damen over de duurzaamheidsparagraaf. 

“Als het gaat om fysieke of ruimtelijke projecten moeten we ons de vraag stellen of we dat ook op een duurzame manier doen”, legt wethouder Marleen Damen uit. “We moeten er wel rekening mee houden dat we als overheid beperkingen hebben in wat we van derde partijen kunnen vragen. Als het rijk bijvoorbeeld hogere regelgeving heeft, dan kunnen wij daar niet allerlei eisen bovenop leggen.”

Er moet in de duurzaamheidsparagraaf vooral aandacht worden gegeven aan de thema’s energie, vergroening & klimaatadaptatie en circulaire economie. Naast de voor de hand liggende bouwplannen en ontwikkeling van de openbare ruimte zou de paragraaf ook aan andere plannen kunnen worden toegevoegd.  Damen: “We zijn op dit moment bijvoorbeeld ook goed bezig met duurzaam inkopen. In alle plannen kunnen we ons afvragen of we het duurzaam doen.”

Het college gaat nu op een rijtje zetten wat wel en niet mogelijk is en komt daarna met een concreet voorstel terug bij de gemeenteraad.”Het is goed om de verwachtingen helder te hebben over wat wij hier als gemeente in kunnen betekenen. Na de zomer willen we meer uitgezocht hebben en er op terug komen”, aldus de wethouder.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×