(Foto: Emile van Aelst).

Ook GroenLinks Voorschoten wil meer aandacht dierenwelzijn op paardenmarkt

Naar aanleiding van berichtgeving, onder andere via Sleutelstad, rond vermeende misstanden op de paardenmarkt van 29 juli in Voorschoten, heeft nu ook de fractie van GroenLinks Voorschoten aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn. Eerder deed ook de statenfractie van de Partij voor de Dieren dat al.

Het Voorschotense GroenLinks-raadslid Fer von der Assen heeft de college van burgemeester en wethouders gevraagd om in overleg te treden met de organisatie Animals Today. Die toonde zich na afloop van de markt bezorgd over de gang van zaken op de paardenmarkt van Voorschoten en riep op tot een verbod van dergelijke markten. GroenLinks hoopt dat overleg tussen gemeente en Animals Today kan leiden tot verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn op toekomstige paardenmarkten.

Burgemeester Bouvy van Voorschoten zei eerder al tegen Sleutelstad dat er voor zover ze weet geen overtredingen op de paardenmarkt zijn vastgesteld. Wel beloofde ze de opmerkingen van Animals Today mee te nemen bij de evaluatie van de paardenmarkt. “Dan kunnen we voor volgend jaar verbeteringen aanbrengen. Bijvoorbeeld het nadrukkelijker aanbieden van aanwezig hooi en water voor de dieren,” aldus de burgemeester. GroenLinks heeft nu gervraagd of de gemeenteraad geïnformeerd kan worden over die evaluatie en eventueel te treffen maatregelen.  De evaluatie wordt komende maand gehouden.

Politiek Voorschoten paardenmarkt


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×