Pegida Nederland draait Leidse basisschool op slot

16

De organisatie Pegida Nederland heeft afgelopen nacht het gebouw van basisschool Er Risèlèh met kettingen op slot gedaan. “Nederlanders kom in verzet tegen islamitisch onderwijs,” zo staat te lezen op een pamflet waar ook een doodshoofd op is afgebeeld. Via Twitter wordt die boodschap nog aangevuld met de opmerking “Zo heurt het met IS onderwijs”.

Via Twitter stuurde Pegida Nederland bovenstaande foto’s de wereld in.

Volgens de ‘Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland’ zoals de organisatie voluit heet, gaat het om een protestactie van mensen uit Leiden. Directeur Gülsüm Taşan-Doğan baalt stevig van de actie: “We hadden ons wel een leukere eerste schooldag voorgesteld.”

Onderwijs-wethouder Paul Dirkse reageert verontwaardigd: “Zo ga je niet met spullen van iemand anders om. Gelukkig hebben de kinderen het niet gemerkt en zijn ze net als alle Leidse basisschoolleerlingen gestart met het nieuwe schooljaar.”

De politie is vanmorgen langsgekomen en heeft de kettingen waarmee de onbekende actievoerders de voor- en achterdeur van de school hadden afgesloten doorgeknipt. Daarna konden de lessen gewoon op tijd beginnen. Doğan staat deze ochtend voor de deur van de school. “Er is toch de nodige onrust ontstaan bij de ouders,”zegt ze. “Logisch, want je weet nooit wat dit soort mensen nog meer doen. Kijk ook maar naar acties in de rest van Nederland.” Voor de zekerheid houdt de school aan de Stadhouderslaan de deuren vandaag dicht, zodat onbekenden niet zomaar naar binnen kunnen lopen in de school waar de lessen gewoon doorgang vinden.

Delen

16 reacties

 1. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten maakt volgende citaat duidelijk :”want je weet nooit wat dit soort mensen nog meer doen”

  Pegida gebruikt alleen vreedzaam en geweldloos protest, dit in tegenstelling tot vele moslims die met busjes en autos onschuldige mensen vermoorden.

 2. Het denken en doen van Pegida:
  ‘Pegida brengt mensen tot elkaar, zorgt voor een aangenamer
  leefklimaat en draagt bij aan een solidaire gemeenschap.
  Onderwijs heeft Pegida hoog op de agenda staan.
  Door Pegida wordt het nog aangenamer leven in Nederland.
  Pegida: Idealisme, in woord en daad.’

  Er is – met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van
  maart 2018 – ruimte voor nieuwe betrokken leden.
  Doe via de politiek mee de idealen te verwezenlijken.
  Aanmelden bij de secretaris.

 3. Pegida is een racistische en fascistische club van boze, rancuneuze, gefrustreerde en xenofobe burgertjes.
  Dat neemt echter niet weg dat door de overheid kritisch naar islamitische scholen moet worden gekeken en dat de onderwijsinspectie er bovenop moet zitten. Over de school in kwestie is voor zover ik weet niets onwettigs bekend. Wie geen islamitische scholen wil, althans geen door de overheid gefinancierde, zal de onderwijswetgeving moeten veranderen, en ook de Grondwet (art. 23). Voor afschaffing van uit belastinggeld bekostigde bijzonder onderwijs zijn steekhoudende argumenten aan te voeren. De daarvoor benodigde parlementaire meerderheden kunnen we de komende decennia echter vergeten.

  • Dan ook naar al het kerkelijk onderwijs echte zware zwartekousenkerk preekt net zo veel onverdraagzaamheid en afkeer van anders denkende

  • René Dentener op

   Inderdaad geen enkel ander Europees land heeft zo’n rare gekunstelde constructie als artikel 23 in haar grondwet opgenomen. In Duitsland bijvoorbeeld is het aantal private of bijzondere scholen aanzienlijk veel beperkter dan bij ons, omdat de gelijkstelling bij de financiering ontbreekt. Bij de grondwetsherziening in 1983 is duidelijk een kans gemist. Maar goed, dat was nog in de tijd dat Lubje en z’n CDA de dienst uitmaakten in NL. Met de aanstaande ‘Staphorster variant’ als nieuw kabinet valt overigens niet te voorzien dat onze grondwet op dit punt de komende tijd zal worden aangepast. En dus zal ook het probleem van bijzondere scholen uit een bepaalde religieuze hoek die als broedplaats van radicale opvattingen fungeren en kwalitatief ondermaats onderwijs aanbieden zich voorlopig nog wel voortzetten. Immers, de inspectie van het onderwijs is -net als zovele andere toezichtsorganen in NL- onvoldoende toegerust om e.e.a. te waarborgen. Hoor deze signalen met regelmaat van een kennis die als regionaal inspecteur in het basisonderwijs werkt, is niet van vandaag of gisteren.(wat heeft Sandertje Dekker eigenlijk gedaan op dit punt de afgelopen regeerperiode?) Blijf vooral wegkijken, Den Haag…

    • Ik zie daar zo snel, wat de financiering betreft, geen bepalingen die vergelijkbaar zijn met deze in art. 23 van de Nederlandse Grondwet:

     De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
     Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
     Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

     Weg ermee! Alleen openbaar onderwijs zou door de staat moeten worden gefinancierd. Religieuze en andere levensbeschouwelijke indoctrinatie, pedagogische/didactische esoterica, enz. moeten ouders zelf maar betalen, net als de psychische of maatschappelijke schade die hun dwaasheden kunnen aanrichten.

     • Een Leids burger op

      Men kan zich terecht afvragen of onderwijs met een godsdienstige achtergrond nu nog wel langer door de Staat zou moeten worden gefinancieerd. Met het CDA straks in de regering zie ik artikel 23 nog niet verdwijnen.
      .
      Maar zelfs als dat later wel zou gebeuren zullen islamitische scholen dan wel door de achterban gefinanciëerd worden hoor net als bij de moskee.
      .
      Daarom verdwijnt daarmee het probleem dus niet. De ISlamitische kindjes op de betreffende basisschool zullen bij wijze van spreken eerder uit de koran kunnen reciteren dan dat ze spontaan het Wilhelmus zullen aanheffen of leren begrijpen dat 6+6 toch geen 66 is. Realistischer lijkt mij daarom om de “eisen van deugdelijkheid” of “voorwaarden” strenger te maken.

     • Ik vraag mij af of die subsidiëring/financiering door Den Haag van bijzondere en private scholen middels artikel 23 Gw. eigenlijk niet opgevat kan worden als verkapte vorm van verboden staatssteun onder het Europese mededingingsrecht. ?? Misschien leuk gedachteëxperiment om daar eens een prejudiciële procedure over uit te lokken bij het hof van justitie in Luxemburg…

   • VVD vriendjes aangesteld binnen allerlei belangrijke onderwijs organisatie en binnen de directoraten van het Ministerie. Om de liberalisering van het onderwijs verder uit te bouwen.
    Sander Kwekker is een kloon van de voormalige staats Marx Rutte in één der kabinetten van Balkenende. Afvoeren die liberale mislukkeling die de relatie met het (te) hardwerkend onderwijspersoneel volkomen verziekt heeft.

 4. Aldus het reclamefoldertje van pegida. In werkelijkheid bestaat het clubje nog geen drie jaar, versplinterd het al als de ziekte en knokken ze onderling elkaar de tent uit. Geef me dan toch maar liever m’n buurman die zijn kinderen inderdaad naar een islamitische school stuurt, maar net als ik op alle soorten extremisme schijt.

 5. Een Leids burger op

  De verderfelijke invloed die de ISlam op de Nederlandse samenleving kan hebben zie ik toch liever geminimaliseerd.Het komt bijvoorbeeld ook de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. Eerder al is (vele malen) het onderwijs op de ISlamitische basisschool Er-Risèlèh in Leiden als zeer zwak beoordeeld.
  Zie bijvoorbeeld: “De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Er-Risèlèh in Leiden vertoont belangrijke tekortkomingen.”
  http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/4461
  Maar dat geeft mensen nog niet het recht om om zelf maar zo’n ISlamitische basisschoolschool op slot te gaan doen met kettingen.

 6. Doe eens normaal!
  Hebben jullie geen kleine… kinderen. ..

  .Als ouders zou je het nooit oké vinden als jullie kind op school komt en een of andere idioot sluit jullie deur af met een slot en doodshoofd. …. Papa. ..Waarom mogen we de school niet in….wat betekend dat gezicht….
  Ga geen basisschoolkinderen de dupe zijn van jullie politieke doelen!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline