Raad Oegstgeest zet forse stap naar hechtere regionale samenwerking

Tijdens een informele bijeenkomst heeft de raad van Oegstgeest vanavond een gezamenlijke brief besproken van de fractievoorzitters van alle zes de politieke partijen. Die spreken zich daarin uit voor een vergaande samenwerking met de andere vier gemeenten in de Leidse regio.

Chris de Waard sprak na aafloop van de bijeenkomst met fractievoorzitters Tim van Tongeren (PrO), Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest), Boris Kocken(D66 Oegstgeest) en met burgemeester Emile Jaensch over de  brief van de zes partijen.

Voor de zomer lukte het de gemeenteraad van Oegstgeest niet om met een gedragen voorstel te komen voor een intensievere samenwerking met Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude.

De uitkomst van de eerdere discussie wordt door de voltallige gemeenteraad als onwenselijk beschouwd. “We hebben de regio nodig en we hebben de regio zelf ook het nodige te bieden,” zo verwoorden de partijen het gezamenlijke gevoelen.

“We moeten terug naar in inhoud,” zei fractievoorzitter Tim van Tongeren van Progressief Oegstgeest vanavond. “De vorm volgt wel uit de vraagstukken en de gekozen oplossingen. ”

De brief somt twaalf uitgangspunten voor verdere regiovorning op die als voorstel aan de raad zullen worden voorgelegd. Het overdragen van bevoegdheden is voor de Oegstgeester politici bespreekbaar als de aanpak van vraagstukken dat vergt. De brief eindigt met de mededeling dat op langere termijn geen enkele bestuurlijke constructie taboe is.

Op 28 september wordt de brief als initiatiefvoorstel in de gemeenteraad behandeld. Daarbij wordt nog wel de nodige discussie verwacht, maar de verwachting is dat de raad de brief uiteindelijk unaniem zal aannemen.

Oegstgeest Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×