Raad Oegstgeest zet forse stap naar hechtere regionale samenwerking

4

Tijdens een informele bijeenkomst heeft de raad van Oegstgeest vanavond een gezamenlijke brief besproken van de fractievoorzitters van alle zes de politieke partijen. Die spreken zich daarin uit voor een vergaande samenwerking met de andere vier gemeenten in de Leidse regio.

Chris de Waard sprak na aafloop van de bijeenkomst met fractievoorzitters Tim van Tongeren (PrO), Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest), Boris Kocken(D66 Oegstgeest) en met burgemeester Emile Jaensch over de  brief van de zes partijen.

Voor de zomer lukte het de gemeenteraad van Oegstgeest niet om met een gedragen voorstel te komen voor een intensievere samenwerking met Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude.

De uitkomst van de eerdere discussie wordt door de voltallige gemeenteraad als onwenselijk beschouwd. “We hebben de regio nodig en we hebben de regio zelf ook het nodige te bieden,” zo verwoorden de partijen het gezamenlijke gevoelen.

“We moeten terug naar in inhoud,” zei fractievoorzitter Tim van Tongeren van Progressief Oegstgeest vanavond. “De vorm volgt wel uit de vraagstukken en de gekozen oplossingen. ”

De brief somt twaalf uitgangspunten voor verdere regiovorning op die als voorstel aan de raad zullen worden voorgelegd. Het overdragen van bevoegdheden is voor de Oegstgeester politici bespreekbaar als de aanpak van vraagstukken dat vergt. De brief eindigt met de mededeling dat op langere termijn geen enkele bestuurlijke constructie taboe is.

Op 28 september wordt de brief als initiatiefvoorstel in de gemeenteraad behandeld. Daarbij wordt nog wel de nodige discussie verwacht, maar de verwachting is dat de raad de brief uiteindelijk unaniem zal aannemen.

Delen
Zomerbiervaart

4 reacties

  1. Verkeerd idee. Hier is in deze vorm niets goed aan: nog een bestuurslaag, ver weg van de mensen, zonder democratische legitimering en zonder dito controle. We hebben al het ondemocratische monster Holland-Rijnland, allerlei andere samenwerksverbanden, waaronder gemeenschappelijke regelingen, waarbij de gemeenteraad en de burgers feitelijk buitenspel staan. En nu dit. Natuurlijk vinden veel bestuurders het prachtig: in achterkamers besturen en stiekem ritselen zonder frequente inmenging door volksvertegenwoordigers of kritische burgers met een mening en kennis van zaken. Laat de gemeenten in de Leidse Regio dan maar fuseren. Dan is er tenminste een gekozen gemeenteraad die allerlei initiatieven kan nemen, wethouders kan controleren en over het geld gaat (met inwoners die kunnen inspreken e.d.).
    .
    En wat wil wispelturig Voorschoten nu eigenlijk? Die gemeente heeft al vergaande samenwerkingsoverkomsten met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. En straks ook met Leiden enz.?

  2. Goed idee maar twintig jaar te laat. Oegstgeest is nu het bestuurlijke lelijke eendje van de regio. Van dat imago komen ze niet zo makkelijk af.

  3. Geen goed idee! Zeg ‘NEE’ tegen een fusie! Dit is wederom een stap in dat ondemocratisch proces!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.