Overlast die meeuwen veroorzaken is in de binnenstad meer dan gehalveerd. In sommige buitenwijken is de overlast juist enorm toegenomen. Bijvoorbeeld in Leiden Zuid-West. (Archieffoto: Chris de Waard).

Meeuwenoverlast in binnenstad Leiden gehalveerd

De overlast die in de Leidse binnenstad wordt veroorzaakt door meeuwen is meer dan gehalveerd sinds de komst van ondergrondse vuilcontainers. Dat blijkt uit de Stads- en Wijkenquête 2017 waarin de gemeente Leiden aan ruim 2.500 inwoners een hele serie vragen heeft gesteld.

“Van dienstverlening en mobiliteit tot afvalscheiding, sport, cultuur en duurzaamheid,” vertelt wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën). “De Stadsenquête geeft de mening weer van Leidenaren over uiteenlopende onderwerpen en toont ons verbeteringen en aandachtspunten. Zo zie je bijvoorbeeld een toename van het digitale contact met de gemeente. Toch worden veel mensen nog het liefst per brief geïnformeerd over werkzaamheden in de wijk.”

Opvallende resultaten
Uit de stads- en wijkenquête komt een aantal opvallende resultaten naar voren. Zo blijkt dat het aantal inwoners uit de binnenstad dat veel overlast heeft van meeuwen, is gehalveerd. De plaatsing van ondergrondse containers heeft tot veel minder last van gescheurde vuilniszakken geleid. De meest genoemde maatregel die mensen hebben genomen om hun woning te verduurzamen is dubbel glas.

Digitalisering
Ook in Leiden neemt de digitalisering toe. Zo doen de Leidenaren meer aankopen via internet dan voorheen. Ook het contact met de gemeente verschuift langzaam van balie naar digitaal. Informatie over werkzaamheden in de wijk willen veel mensen (45%) nog wel het liefst per brief ontvangen.

Financiële situatie
Hoewel de financiële situatie van veel mensen is verbeterd, kan 5% van de inwoners maar moeilijk rondkomen. Dit zijn voornamelijk, maar niet alleen, mensen met een laag inkomen.

Afvalscheiding
Glas wordt bijna altijd gescheiden van het overige afval door 87% van de mensen. Bij plastic is dit maar 36%, overigens wel meer dan bij de vorige meting twee jaar geleden. Er zijn diverse redenen waarom afval niet wordt gescheiden. Dit verschilt per soort afval; 43% van de respondenten weet niet waar klein chemisch afval kan worden ingeleverd, 36% geeft aan kleding niet te scheiden vanwege te kleine hoeveelheden en bij glas en papier komt bij 30% gemakzucht om de hoek kijken.

Voor elkaar
Ruim 40% van de Leidenaren is van mening dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan, 14% denkt dat dit niet het geval is. Dit is vergelijkbaar met 2015. In Leiden heeft 18% het afgelopen jaar mantelzorg verleend. Ook dit is vergelijkbaar met 2015 (17%).

Tot slot nog een paar losse bevindingen:

40% van de Leidenaren meldt het bij de gemeente als ze op straat iets zien wat om onderhoud vraagt.
Leiden kent relatief veel hoog opgeleiden. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat zij meer culturele voorstellingen bezoeken, vaker zelf een kunstzinnige activiteit beoefenen, meer belangstelling hebben voor cultureel erfgoed en vaker naar de Open Monumentendagen gaan.

De gemeente Leiden neemt de enquête sinds 2001 af. De rapportages zijn in te zien via: www.leidenincijfers.nl.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×