Meerjarenplanning 2018-2021 Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Zoeterwoude positief over de toekomst

Donderdag werden tijdens het Open Huis van de Zoeterwoudse gemeenteraad de meerjarenplanning 2018-2021 en de najaarsnota 2017 besproken en vastgesteld. De vooruitzichten zijn positief: Zoeterwoude lijkt de komende periode positief af te sluiten. Dit ondanks dat in 2022 de precariobelasting op ondergrondse leidingen landelijk wordt afgeschaft. Zoeterwoude heeft een plan om tekorten als gevolg van de afschaffing te voorkomen.

Arjan Bakx (CDA) over de meerjarenplanning en de afschaffing van de precariobelasting.

Afvalscheiding

Afvalscheiding blijft een speerpunt van gemeente in 2018. Zoeterwoude gaat omgekeerd afval inzamelen: recyclebaar afval wordt gratis opgehaald, restafval gaan de inwoners zelf naar de ondergrondse container brengen waar ze hun afval tegen betaling kwijt kunnen. Burgemeester Liesbeth Bloemen ziet graag ook in Zoeterwoude een 100-100-100 actie waarbij 100 Zoeterwoudenaren, 100 dagen lang 100% van hun afval scheiden. Eerder organiseerden 29 andere gemeentes een dergelijke actie.

Burgemeester Liesbeth Bloemen over omgekeerd afval inzamelen en 100-100-100.

Overlast en veiligheid jeugd

Uit de najaarsnota blijkt dat er in 2017 geen sprake was van overlast door de jeugd van Zoeterwoude. CDA-raadslid Astrid Coene sprak haar zorg uit over het JOP (Jongen Ontmoetings Plek) bij de voetbalvelden van Meerburg. In de directe omgeving van het JOP zijn huizen gebouwd. Bewoners zouden overlast van de jongeren kunnen hebben.

Ook maakt Coene zich zorgen over de veiligheid van de kunstgrasvelden van de Zoeterwoude voetbalverenigingen. Het gebruikte rubber zou gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, toch worden de velden pas over enkele jaren vervangen. Burgemeester Bloemen stelde gerust: er zijn geen aanwijzingen dat de huidige velden een gevaar voor de voetballers vormen.

Astrid Coene (CDA) over jeugdoverlast en kunstgrasvelden.

Uitbreiding en afscheid

De VVD fractie wordt per direct uitgebreid met Roel Onderwater. Hij gaat zich de komende maanden verdiepen in de Zoeterwoudse politiek en zal op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 verschijnen.

Progressief Zoeterwoude nam afscheid van raadslid Maj-Britt Pleij-Bierman. Zij verhuist binnenkort naar Voorhout en legt hierom haar functie neer.

Mathieu Paardekooper en Roel Onderwater over de toevoeging van Roel aan de commissie.

Maj-Britt Pleij-Bierman en Ruud Bouter over het vertrek van Maj-Britt.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×