Fractievoorzitter Henk Overbosch van de PvdA Voorschoten hoopt dat andere partijen zijn uitgestoken hand aannemen. (Foto: PR).

PvdA Voorschoten wil sluitend alternatief voor begroting college

Fractievoorzitter Henk Overbosch van oppositiepartij PvdA Voorschoten zoekt de samenwerking met de overige fracties in de raad om een gezamenlijk alternatief op te stellen voor de begroting van het college. “We hebben als PvdA een alternatieve en sluitende gemeentebegroting gepresenteerd met de titel ‘Voorschoten verdient beter’. “Dat was noodzakelijk omdat de begroting van B&W een document is waarin boekhouden centraal staat, op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd, kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen en veel voorstellen nauwelijks worden onderbouwd”, zegt Overbosch.

De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren 75 miljoen euro meer uitgegeven dan ontvangen. Toen Voorschoten er daardoor eerder niet in slaagde een sluitende begroting te presenteren, greep de provincie Zuid-Holland als toezichthouder in en stelde Voorschoten onder preventief toezicht.

Ook Overbosch pleit voor een sluitende begroting, maar wil andere keuzes maken: “We moeten naar een begroting die sluitend is, met net zoveel inkomsten als uitgaven en waarbij we bovendien de schuldenberg verminderen. Ik zou nu graag met de andere fracties optrekken om samen tot een betere sluitende begroting te komen, waarbij goede voorzieningen behouden blijven. Dat is essentieel voor de leefbaarheid in ons dorp”.

De alternatieve begroting van de PvdA Voorschoten is hier te raadplegen. Overigens meldde fractievoorzitter Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten dat ook haar partij alternatieven heeft gezocht voor pijnlijke maatregelen als sluiting van zwembad Het Wedde: “En volgens mij zijn we daarin geslaagd”, zei ze donderdagavond toen de raadscommissie zich voor het eerst over de begroting van het college boog.

Politiek Voorschoten wedde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×