Wilco van den Ban (directeur AM Zuidwest) en Wethouder Ton de Gans (CDA). (Bron: Zoeterwoude.nl).

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Zoeterwoude en AM

De gemeente Zoeterwoude meldt op haar website dat zij de samenwerkingsovereenkomst met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM (uit 2005) op 25 oktober jl. hebben geactualiseerd. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst komt de ontwikkeling van Zwethof, een klimaatbestendige en landschappelijke nieuwbouwontwikkeling van 40 woningen, een stap dichterbij. Zwethof wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van Zoeterwoude-dorp, temidden van het karakteristieke veenweidelandschap. Met dit plan spelen Zoeterwoude en AM in op de kansen die zich voordoen op de lokale en regionale woningmarkt. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten begin 2019.

De gemeente Zoeterwoude en AM werken in deze ontwikkeling nauw samen. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie waarin partijen ieder voor 50% participeren. AM verzorgt de ontwikkeling van de woningen in het plangebied.
Duurzaamheid

In Zwethof wordt hoog ingezet op duurzaamheid en klimaat adaptief bouwen. Het plan is ontworpen in zijn natuurlijke omgeving, door het aan te laten sluiten op de bestaande schaal en de huidige groen- en water structuur. Alle woningen worden uitgevoerd op energetisch niveau EPC 0.0 en zijn gasloos.

De stedenbouwkundige opzet van het plan heeft een eilandstructuur gebaseerd op het aanwezige slagenlandschap en boerenerven. De eilanden worden ingevuld met woningen die gezamenlijk een ensemble vormen rondom een centrale ontsluiting. De opzet en architectonische uitwerking hiervan refereren aan boerderijen, schuren en landhuizen met een uiteenlopende architectuur van klassiek tot modern.

Belangstellenden konden dit voorjaar meedenken over de definitieve invulling van het gebied en de architectuur van de woningen door een online woonenquête in te vullen. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Zwethof, zowel bij de architectonische uitwerking, type, omvang maar ook duurzaamheid. Gedurende het ontwikkelproces worden belangstellenden geinformeerd over plannen, waarbij het mogelijk blijft om woonwensen kenbaar te maken. Meer informatie is te vinden op www.zwethof.nl

Zoeterwoude De Zwethof


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×