De raad in Oegstgeest had er tot 01.00 uur vannacht voor nodig om tot stemming over de begroting te komen. Die werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. (Foto: Chris de Waard).

Raad Oegstgeest keurt begroting unaniem goed

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft vannacht de programmabegroting voor de jaren 2018-2021 unaniem goedgekeurd. Daar ging een lang debat aan vooraf dat tot een aantal wijzigingsvoorstellen leidde.

Chris de Waard sprak na het vaststellen van de begroting met burgemeester Jaensch die tijdelijk de portefeuille financiën behartigt.

Zo wordt het minimabeleid met name voor kinderen verruimd, wordt er volgend jaar 50.000 euro uitgetrokken om veelbelovende burgerinitiatieven te ondersteunen zoals bijvoorbeeld het project ‘Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest’ en wordt extra geld dat de gemeente krijgt voor armoedebestrijding aangewend voor een samenwerking met het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en met de Stichting Leergeld. Tenslotte blijft op voorspraak van PrO een bedrag van 60.000 euro beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Het gaat om geld dat dit jaar overblijft.

Chris de Waard in gesprek met PrO-fractievoorzitter Tim van Tongeren die na een stevig debat en een unaniem gesteunde motie over een structurele aanpak voor de tekorten op Jeugdzorg toch kon instemmen met de begroting waar hij vorige week nog zeer kritisch op was.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×