Wethouder Daan Binnendijk verdedigde zijn begroting eind oktober in de raadscommissie. (Foto: Chris de Waard).

Voorschoten wil per se onder provinciaal toezicht uit

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling in Voorschoten heeft de provincie Zuid-Holland afgelopen week tijdens een bijeenkomst met raadsleden nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan aan welke voorwaarden de gemeente moet voldoen om onder het preventief begrotingstoezicht uit te komen.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Daan Binnendijk van financiën.

Voorschoten kwam onder toezicht te staan toen de gemeente er eind vorig jaar niet in slaagde om een sluitende begroting op te stellen. Door het toezicht moet Voorschoten alle uitgaven eerst voorleggen aan de provincie. Dat heeft het afgelopen jaar enorm veel menskracht gekost.

Wethouder Daan Binnendijk hoopt dan ook vurig dat de raad morgen niet teveel gaat sleutelen aan de concept-begroting die het college heeft opgesteld: “Het toezicht heeft ons het afgelopen jaar vijftig fte’s gekost en die uren steken we natuurlijk liever ergens anders in”, zegt Binnendijk die ook denkt dat de motivatie onder de ambtenaren een hele forse knauw zou oplopen als Voorschoten ondanks tien maanden keihard werken niet van het toezicht afkomt”.

Binnendijk: “Het toezicht is bovendien gewoon slecht voor onze slagkracht en bestuurskracht en ook onze positie in de regio wordt er door aangetast. Bij alles moeten we zeggen dat het het eerst aan de provincie moeten voorleggen”.

Morgenmiddag buigt de Voorschotense raad zich over de begroting. Daarin staan pijnlijke bezuinigingsmaatregelen waarvan het stopzetten van de subsidie van 400.000 euro per jaar aan zwembad Het Wedde per 2021 het meest in het oog springt. Ook de kinderboerderij verliest een flink deel van de jaarlijkse subsidie. Van de 73.000 euro per jaar wil de gemeente terug naar 15.000 euro. Ook het cultureel centrum gaat dicht.

Als er donderdag door de raad nee wordt gezegd tegen de begroting die het college heeft opgesteld, heeft de gemeente een serieus probleem. “Dan komen we niet van het toezicht af en dan moeten er echt wel wat scherven worden opgeraapt”, zegt Binnendijk. Maar de kans dat dat gebeurt is eigenlijk nihil. “We hebben 19 zetels, dus we moeten tien stemmen voor hebben”, zegt de wethouder. De drie coalitiepartijen die de begroting steunen, hebben samen elf zetels.

Op www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/programmabegroting-2018-2022_44369 geeft de gemeente een toelichting op de voorliggende begroting en de daarin opgenomen maatregelen.

 

Politiek Voorschoten wedde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×