De gemeenteraad van Voorschoten koos gisteren in meerderheid voor Unity als lokale omroep voor het dorp. (Foto: Chris de Waard).

Regio verdeeld over keuze lokale omroep

Het Commissariaat voor de Media moet begin volgend jaar een ingewikkelde puzzel oplossen. Dan zijn de adviezen binnen van een viertal gemeenten in de Leidse regio over de keuze voor een lokale omroep. Of zoals het officieel heet: een publieke lokale media-instelling.

Er zijn twee gegadigden, Sleutelstad en Unity, die in aanmerking willen komen voor die status. Bij die publieke vergunning hoort een televisiekanaal en ook is er een stukje publieke financiering van 1,14 euro per huishouden per jaar. Voor de vier gemeenten samen gaat het in totaal om circa 115.000 euro per jaar.

Het Commissariaat voor de Media gaat over de aanwijzing van een lokale omroep. Dat gebeurt na het inwinnen van een zwaarwegend advies aan de betreffende gemeenteraad, of zoals in dit geval, gemeenteraden. Die moeten in principe met één gezamenlijk advies komen. Gebeurt dat niet, dat gaat het Commissariaat voor de Media op zoek naar een praktische oplossing.

“Die oplossing kan betekenen dat het Commissariaat de lokale publieke media-instelling vraagt de aanwijzingsaanvraag te wijzigen door de aanvraag, voor zover die ziet op de gemeente die negatief heeft geadviseerd, in te trekken en het pbo aan te passen. Het Commissariaat zal dan aan de gemeente die positief heeft geadviseerd over de aanvraag, vragen of de gewijzigde aanvraag leidt tot een gewijzigd advies,” zo meldt het Commissariaat op de website.

In het geval van de aanvraag voor Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude lijkt het de kant op te gaan van zo’n praktische oplossing. Vorige week koos de gemeenteraad van Leiden namelijk unaniem voor Sleutelstad als lokale omroep voor de komende vijf jaar. Gisteravond koos een nipte meerderheid in de Voorschotense gemeenteraad voor de bestaande omroep Unity.

Voor Sleutelstad kozen de VVD, D66 en GroenLinks Voorschoten. Voor Unity waren het CDA, Ons Voorschoten, de SP en de PvdA. Uiteindelijk brachten slechts 14 raadsleden hun stem uit. Vijf van de 19 raadsleden waren afwezig.

In Oegstgeest wil alleen de fractie van Lokaal Oegstgeest wel kiezen. De andere partijen scharen zich achter een voorstel van Hart voor Oegstgeest om geen voorkeur uit te spreken.

IJsbrand Terpstra sprak in Oegstgeest na afloop van de beraadslagingen met Simon Vogel van Hart voor Oegstgeest, Boris Kocken van D66 en met Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest.

De raadscommissie Burger in Oegstgeest boog zich gisteravond ook over de omroepkeuze tussen Sleutelstad en Unity. Daar bleek al snel dat de raad niet wil kiezen tussen de beide aanvragers. Van de zes partijen in de raad wil alleen de fractie van Lokaal Oegstgeest wel kiezen. Voor wie dat maakte fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen niet bekend. Op 21 december moet de gemeenteraad van Oegstgeest definitief beslissen of er inderdaad geen voorkeur wordt uitgesproken in het advies dat aan het Commissariaat voor de Media wordt gegeven.

Volgende week donderdag vindt de besluitvorming in Zoeterwoude plaats. Voor eind van het jaar moeten de vier adviezen worden uitgebracht aan het Commissariaat. Ergens in de komende maanden valt er dan een besluit.

Leiderdorp valt buiten de huidige procedure waarbij een omroep gekozen moet worden. Het dorp heeft van oudsher een eigen lokale omroep met een vergunning die pas weer in 2020 verlengd moet worden.

Leiden Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×