‘Rembrandtbrug wordt niet bruin met zwart’

12

Het houdt veel Leidenaren al geruime tijd bezig of de karakteristieke Rembrandtbrug wit blijft of toch bruin met zwart wordt geschilderd. “Geen van beiden wat mij betreft”, zo liet wethouder Paul Laudy (Openbare Ruimte) weten. “We hebben besloten de brug terug te brengen in een historische kleur en dat blijkt een taan kleur te zijn. Dat is een breed spectrum en ik verwacht dat de brug een stuk lichter wordt dan roodbruin.”

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy (Openbare Ruimte) over de nieuwe kleur van de Rembrandtbrug.

Welke kleur het precies wordt is nog niet bekend, maar de Vrienden van de Rembrandtbrug zullen er niet blij mee zijn. Zij willen dat hun geliefde brug gewoon wit blijft, zoals hij altijd is geweest. Wit past echter niet in het pallet en daarvoor zal volgens Laudy ook niet worden gekozen. Het taan pallet varieert van lichtgeel tot donkerbruin. Binnen dat spectrum wordt de beste kleur voor de brug gekozen.

Versterken identiteit stad

De wethouder: “Ik vind het goed dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de brug, maar het college heeft er wel voor gekozen om vast te houden aan de lijn om zoveel mogelijk bruggen terug te brengen in historische kleuren. Dat versterkt de identiteit van onze stad.”

Bij de meeste bruggen wordt kleuronderzoek naar de originele kleur gedaan, maar omdat de Rembrandtbrug een replica is kan dat niet. Daarom is er bij deze brug sprake van archiefonderzoek. Voor de afweging van de kleur maakt het niet uit de de brug er pas relatief kort ligt. Laudy: “Juist omdat het een replica is, hebben we al gesuggereerd dat het dezelfde historie met zich meebrengt. Als je bij elke discussie de brug maar wit moet laten, of een andere kleur, dan moeten we maar helemaal afscheid nemen van het standpunt dat we de historie van onze stad belangrijk vinden. En dat is niet wat dit college wil.”

Verzet

Gisteravond tijdens de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling spraken een aantal direct omwonenden de raadsleden toe, in de hoop hen ervan te overtuigen dat de brug wit moet blijven. Als dat toch echt niet kan, willen ze op z’n minst inspraak in welke kleur het dan wél wordt.

Reanne van Kleef in gesprek met Arie in ’t Veld van de Vrienden van de Rembrandtbrug over waarom de brug wit moet blijven.

Arie in ’t Veld sprak de commissie toe namens de Vrienden van de Rembrandtbrug. Hij bracht drie punten naar voren. Als eerste vinden de vrienden dat ze niet goed gehoord zijn en dat er een vergunning aangevraagd moet worden omdat de brug in beschermd stadsgezicht ligt.

Ook zijn ze bang dat de brug met de kleuren bruin en zwart minder zichtbaar zal zijn. In het donker maar ook overdag. “Heel veel mensen vinden de brug prachtig zoals hij is, waaronder 700 mensen die de petitie hebben getekend. Dus waarom kan hij niet gewoon zo blijven?”

Het laatste argument ging over de historische waarde. “We vinden dat het rapport van Erfgoed Leiden over de kleur niet goed in elkaar zit. Dus het is niet zo dat we het alleen niet willen omdat het beeldmerk van de witte brug verdwijnt, maar ook omdat er historisch geen onderbouwing voor is.”

Inmiddels hebben ook aan aantal politieke partijen vragen schriftelijke vragen gesteld over de Rembrandtbrug. In ’t Veld hoop dat daar duidelijke antwoorden op komen. “Maar het liefste horen we natuurlijk dat hij gewoon wit blijft.  Mocht de gemeente toch een andere kleur willen, laten we daar dan op z’n minst over overleggen.”

De Vrienden van de Rembrandtbrug lieten duidelijk zijn welke kleur de brug volgens hen moet hebben.

Keuze is gemaakt

Volgens Laudy ligt het niet voor de hand dat omwonenden nog inbreng krijgen in welke kleur het precies gaat worden. “Er is geen vergunning nodig omdat het geen monumentale brug is. Daarom kunnen we het verven van de brug in ons onderhoud dat staat gepland meenemen. Het college heeft goed notie genomen van de bezwaren van een aantal omwonenden. Maar na goed overleg met ook bijvoorbeeld de Historische Vereniging Oud Leiden, kiezen we ervoor om deze kleuren toe te passen.”

Hoewel de Vrienden van de Rembrandtbrug met onder andere een petitie nog verwoede pogingen doen om de brug wit te houden, lijkt het er dus op dat de keuze voor een taan kleur definitief is. Mogelijk kan alleen de gemeenteraad dit nog tegenhouden. “In principe is de gemeenteraad niet aan zet. Maar de raad is hier het hoogste orgaan. Als de gemeenteraad vindt dat zij hun kaderstellende rol op hoofdlijnen goed invullen door zich uit te spreken over de kleur van deze brug, dan zal het college daar natuurlijk goed naar luisteren”, aldus Laudy.

Oproep JOVD

Inmiddels mengen steeds meer partijen zich in de zaak. Zo riep bijvoorbeeld de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, gisteren het college nog op om de brug wit te houden. “Als JOVD Leiden springen wij in de bres voor de buurtbewoners en steunen de Vrienden van de Rembrandtbrug die een petitie zijn begonnen tegen de verandering van de brug. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de mensen die elke dag uitkijken op de brug uiteindelijk een doorslaggevende stem hebben in hoe de brug eruit zou moeten zien. Uit de petitie en de lokale participatie van de wijkbewoners blijkt dat men niks ziet in een kleurwijziging en wij roepen de gemeente dan ook op om dit onpopulaire plan niet door te voeren.”

Maarten Mulder sprak met Roelof van Holthe en Max Magnéé van de JOVD over hun oproep om de brug wit te houden.

Delen

12 reacties

 1. En de havenbrug bij de Zijlpoort. Is wit hier ook de oorspronkelijke kleur? Deze vieze groen uitgeslagen brug was oorspronkelijk een mooie groene brug., Beste Paul Laudy, weet je wel, als Limburger. wat er in een oud Hollandse stad aan emoties leeft? Ook mijn stem is 15 maart in het geding!!

 2. Laten we de voorgevel van het stadhuis ook wit verven. Misschien vinden de bewoners van de Breestraat dat wel mooier dan de huidige kleur. Bewoners bepalen voortaan hoe de historische binnenstad er uit gaat zien. En als de bewoners het niet eens worden, dan organiseren we een free fight. De overwinnaar bepaalt dan de kleur.
  Persoonlijk pleit ik voor paarse bruggen, door heel Leiden. En lila en roze betegeling. Hoera voor de inspraak!

 3. René Dentener op

  De argumentatie van het college/de wethouder wekt toch een beetje bevreemding op. Immers, als er geen sprake is van een monumentale brug of object dat onder Monumentenzorg thuishoort dan vervalt logischerwijze ook de noodzaak om deze in historische kleuren te verven bij het geplande onderhoud. Een gemiste kans ook om de verbinding tussen burgers en lokaal bestuur te zoeken. Voor hoe het ook anders kan en ‘brugperikelen’ kunnen leiden tot het slechten van de kloof tussen burger en overheid zou men eens kunnen buurten bij de gemeente Zutphen: https://www.destentor.nl/zutphen/oude-ijsselbrug-wordt-volledig-blauw-zutphenaren-mogen-mee-verven~aa7f2a58/ Dus ik zou zeggen: beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald. Of was het beter ten hele geverfd dan ten halve geschuurd…:-) 🙂 🙂

 4. Eric van 't Groenewout op

  Taan? Dat gaat in dit geval om: “roodachtige verfstof van run of eikenschors gekookt” en “Verfstof van run (eikenschors), waarin vischnetten en vaak ook zeilen van visschers- en sommige binnenvaartuigen worden gekookt om ze duurzamer te maken: zij krijgen daardoor een gele kleur; zie verder de aanhalingen. Ook bij het bereiden van leer vindt taan toepassing.” Zie ook https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/871-kleuren-van-de-rembrandtbrug: hier wordt een kleurpalet van ‘geelbruin tot roodbruin’ verondersteld.
  Het college moet niet zo dom handelen als het nu doet. Deze prachtige replica voldoet prima in de huidige kleurstelling en is een blikvanger van formaat. Zo langzamerhand begint het college zich te manifesteren als een soort van religieuze sekte die allerlei idiote eisen gaat stellen die op nog idioter argumentatie zijn gebaseerd. Waarom zou je anno 2017/18 een replica van een brug verven in een kleur waarvan je maar moet afwachten of dat de oorspronkelijke historische kleur is, nog los van de vraag waarom je anno nu niet voor een andere kleurstelling zou kunnen kiezen, zoals het prachtige huidige wit? Anderhalve generatie Leidenaren is met deze brug in deze kleurstelling opgegroeid. Nog een argument: de omgeving van de brug is ingrijpend veranderd en stukken minder ‘historisch’. Zie bijvoorbeeld de foeilelijke Weddesteeg waar nog maar 90 jaar geleden met goedkeuring door voorgangers van Laudy het geboortehuis van Rembrandt werd platgegooid en waar nog maar 37 jaar geleden de imitatiegevel van dit geboortehuis met toestemming van Laudy’s voorgangers werd gesloopt. Laudy’s optreden past dus wel in een Leidse traditie van slopen en vernielen.
  Als we het hebben over versterking van de historische identiteit, zoals Laudy kennelijk nastreeft, kun je je ook afvragen hoe dat streven zich verhoudt tot bijvoorbeeld nieuwbouw elders in de stad. In grote lijnen sta ik achter de nieuwbouwplannen van het vorige en huidige college: je moet immers geen slaaf van het verleden worden.
  Er zijn vast wel portretten van wethouders van 300 jaar geleden: laten Laudy en zijn collegae zich dan ook maar in die historische klederdracht hijsen.
  Het ergerlijke new speak-gelul ‘over versterking van de historische identiteit’: hier manifesteert Laudy zich als een wethouder van Juinen-achtige proporties. De manipulatieve kretologie “dan moeten we maar helemaal afscheid nemen van het standpunt dat we de historie van onze stad belangrijk vinden” is een wethouder onwaardig. De Vrienden van de Rembrandtbrug houden net zo van deze stad met sterk historisch karakter als Laudy, je zou deze sterk bij de stad betrokken Leidenaren als wethouder met meer égards moeten bejegenen dan Laudy nu doet.
  Ik geniet al decennia van deze prachtige brug: laat Laudy mij – of iedere andere Leidenaar die de huidige kleurstelling graag behouden ziet – niet vertellen dat ik daardoor kennelijk afscheid heb genomen van het belangrijk vinden van de historie van de stad! Wat een onzinnige redenatie. En om nu te beweren dat een brug in taankleur (welke kleur dat uiteindelijk ook wordt) de historische identiteit versterkt: tja, je haalt een momentopname uit een bepaald tijdvak terug. Als ik het goed begrijp werd indertijd vooral voor een verfsoort gekozen die lang mee ging en speelden esthetische overwegingen een minder belangrijke rol in de kleurstelling.
  Als blijkt dat de Koornbrug ooit donkerbruin is geverfd, hoop ik niet dat in het kader van het ‘versterking van historische identiteit’-geblaat, Laudy de brug in die kleur brengt. Die metalen balustrade in de Burcht: die was er anno 1000 ook niet.

  • René Dentener op

   Hahaha Eric, je bent weer goed op dreef. Maar inderdaad. Als Paul Laudy dan toch zo consequent wil zijn met de toepassing van historische eisen aan onze monumentale binnenstad dan zou hij voor de grap eens een kijkje moeten nemen bij Korevaarstraat 8. Daar bevindt zich aan de zijkant van de gevel aan het begin van de Kaardesteeg sinds kort een allesbepalende schreeuwerige en knipperende LED reclame in de winkelruit die de wijde omgeving vervuilt qua lichtsterkte. Als ik dan het Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen versie 2015 erbij haal dan lezen we op pagina 30 ‘Kwaliteit van de reclame’ het volgende: “Neon-en ledverlichting. Deze vorm van reclame op de gevel is altijd vrij nadrukkelijk aanwezig en past daardoor uitsluitend in de gebieden 1, 2 en 3. In alle gevallen dient het aanbrengen van neon-en ledverlichting te worden voorgelegd aan de WML voor goedkeuring. Neonverlichting kan kleurrijk en feestelijk zijn, maar is vrij snel overheersend. Daarom moet deze vorm van reclame altijd worden voorgelegd aan de WML. Alle voorwerpen met knipperende of verspringende teksten en/of beelden zijn niet toegestaan.”(…)
   Zou men dat eigenlijk wel weten bij het college of is dat aan de aandacht ontglipt omdat men het Leidse taan (whatever die kleur ook in mag houden) voor de Rembrandtbrug belangrijker vond?

   • Eric van 't Groenewout op

    Gelet op de argumenten van Paul laudy verwacht ik binnenkort een algeheel verbod op electriciteit in de stad: terug naar kaarslicht om de historische identiteit van onze stad nog meer te beklemtonen. Iedereen die tegenspartelt krijgt het verwijt om de oren “dan moeten we maar helemaal afscheid nemen van het standpunt dat we de historie van onze stad belangrijk vinden.”
    De vraag is natuurlijk wel om wat voor kleur kaarsen het gaat. Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat het om taankleurige kaarsen gaat, ook al hebben we het hier over replica-kaarsen, want de oorspronkelijke kaarsen zijn natuurlijk allang opgebrand. De wethouder hierover: “Daarom is er bij deze kaarsen sprake van archiefonderzoek. Voor de afweging van de kleur maakt het niet uit de de kaarsen pas nu worden aangestoken: Juist omdat het replica’s zijn, hebben we al gesuggereerd dat het dezelfde historie met zich meebrengt. Als je bij elke discussie de kaarsen maar wit moet laten, of een andere kleur, dan moeten we maar helemaal afscheid nemen van het standpunt dat we de historie van onze stad belangrijk vinden. En dat is niet wat dit college wil.” Nee, inderdaad niet. Dat wil het college niet en daarom moeten kaarsen, pardon: een brug die altijd tot ieders genoegen wit is geweest, opeens taankleurig worden.

 5. Eric van 't Groenewout op

  Nagekomen nieuws: Peter Bootsma en Julius Terpstra eisen dat er ook een brugwachtershuisje komt, zodat zij dit kunnen laten verkameren door een huisjesmelker die heeft toegezegd niet te zullen schieten met een pistool, maar in lijn met de stadshistorie kiest voor pijl en boog (taankleurig). Probleem is wel dat anno 1650 verkamering niet was toegestaan. Bootsma verricht nu onderzoek waaruit moet blijken dat huisjesmelkerij en bijbehorende uitwassen al in het jaar nul werden gepropageerd onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de historisch verantwoorde gipswandjes en gasbetonblokken taankleurig werden afgewerkt. Ook werkt stadsfilosoof Bootsma (motto: ‘ik faciliteer, u parasiteer en aldus criminaliteit regeer’) aan een voorstel waarbij het Schuttersveld weer een schietbaan wordt, uiteraard uitsluitend toegankelijk voor huisjesmelkers.

 6. Drs. Lever Taan op

  Woordenlijst T – De Binnenvaart
  http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=t
  Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland. ~taankleur: volgens sommigen: donkerbruin; de kleur van getaandezeilen, volgens anderen taangeel.
  taankleur synoniemen: bruinen, taankleurig, looien, geelbruin …
  nl.synonymfinder.net/synoniemen/t/taankleur
  taankleur synoniemen: bruinen, taankleurig, looien, geelbruin, runkleurig, run, taan, bruin worden, leerlooien, tanen.
  Woestynsand (kleur) – Wikipedia
  https://af.wikipedia.org/wiki/Woestynsand_(kleur)
  Woestynsand is ’n helder taankleur wat ooreenstem met die kleur van ’n woestyn se sand. Dit kan ook beskou word as ’n diep skakering van beige. In 1998 het Crayola ’n krytkleur genaamd “woestynsand” begin maak. Die kleur regs stem ooreen met die ligste van die drie kleure in die 3-kleurige woestynkamoefleeruniform
  Taankleur – 2 definities – Encyclo
  http://www.encyclo.nl/begrip/taankleur
  1) volgens sommigen: donkerbruin; de kleur van getaandezeilen, volgens anderen taangeel (2) 1) Bruingeel 2) Bruingele kleur.
  Kopke Fine Tawny Nr. 18 Deze port wordt verkregen uit veel verschillende wijnen die gedurende uiteenlopende perioden zijn gerijpt op houten vaten. De kleur van de wijn verandert naar gelang de leeftijd in een taankleur, een medium taankleur of een lichte taankleur en er ontwikkelt zich een bouquet van gedroogde vruchten en hout; hoe ouderde …
  “4. de taankleur (Eng. tawny , Fr. bafané’), eene kleur tusfchen die van versch mahogny hout en van kruidnagelen of …”
  Magdalena Moons, of het beleg van Leyden: Een oorsprongkelijk …
  https://books.google.nl/books?id=GG4AAAAAcAAJ
  Anne D. van Buren Schele – 1835
  Mijne vrouw en kinderen kwijnen weg voor mijne oogèn ; de blos der gezondheid , waarover ik mij nog zoo kortelings verheugde, heeft voor taankleur plaats gemaakt, het vel is hun over het verdroogd gebeente gespannen; de’ honger doet hen schreijen’, zonder dat ik in staat ben , hun iets tot verzadiging te schenken …

  Conclusie: de taankleur past bij de huidskleur die de uitgeteerde Leidse bevolking had t.t.v. het beleg van Leyden. Historisch zeer verantwoord. Ook drankorgels kunnen zich verheugen: tawny port verwijst naar de kleur taan (tawn):
  Dois Mundos Tawny Port | Tawny Ports rijpen op het vat en dit verklaart dan ook de taankleur, oftewel ‘Tawn’, en zijn daarom altijd wat donkerder van kleur dan de gemiddelde port.

  Ik stel voor om de Rembrandtbrug om te dopen in Tawny Port Bridge.
  Maar waarom heet die brug Rembrandtbrug? Is dat historisch verantwoord? En hoe verhoudt ‘taan’ zich tot het kleurenpalet van Rembrandt? Dit palet bestond uit: Gele en rode oker, Omber, Loodtin (geel), Azuriet (een blauw mineraal), Smalt (ook blauw), Karmijn, Malachiet (een groene halfedelsteen), Beenzwart, Loodwit (soms vermengd met 25% krijt), Vermiljoen en karmijn, Ultramarijn, Napelsgeel. Groen verkreeg Rembrandt door napelsgeel te mengen met azuriet of smalt. Maar de taankleur zelf wordt nergens in relatie tot Rembrandt vermeld.
  Wel zijn er historische verwijzingen naar taankleur als ‘piskleur’ en ‘poepkleur’.
  Dat de gemeente het spoor bijster is blijkt wel uit het doen van proeven met welke taankleur het beste bij de omgeving past. Een combinatie van taankleur in relatie tot het voeren van de naam Rembrandt is hoe dan ook historisch gezien belachelijk. Loodwit is historisch gezien in dat verband (tot Rembrandt) steekhoudender.
  Komen de galgen langs het galgewater in het kader van de historische tunnelvisie ook terug?

 7. Wethouder Laudy gaat met zijn taankleurig standpunt in tegen de gemeentelijke visie: Structuurvisie Leiden 2025, na inspraak in november 2011 vastgesteld door het college van B&W. Daarin staat bij het antwoord op de vraag ‘Hoe verder?’ onder meer: “Het streven is om juist deze geschiedenis beter te verbeelden. Dit kan door het versterken van de nog bestaande historische elementen en structuren en juist ook door het toevoegen van eigentijdse elementen.” U leest het goed: “juist ook door het toevoegen van eigentijdse elementen”. Waarom een non-descripte taankleur tot dogma verheffen?????
  De Historische Vereniging Oud Leiden is gelet op het standpunt inzake de nieuwe bruggen minder rigide dan de wethouder. De vereniging over de nieuwe Singelparkbruggen: “De inpassing daarvan aan de rand van de historische binnenstad luistert uiteraard nauw. De HVOL is intensief betrokken geweest bij de keuze van de architect voor deze bruggen. Het fraaie ontwerp van die bruggen behoort duidelijk tot de ‘eigentijdse elementen’.”
  Het toevoegen van “eigentijdse elementen” behoort tot de beleidsvisie van de gemeente. Er is dus geen enkel beletsel om de Rembrandtbrug in een typische Rembrandtkleur als “Loodwit” te verven (een typerende zeventiende eeuwse kleur!), waarmee ook omwonenden ingenomen zullen zijn.
  Een beetje zwak dat de wethouder net doet alsof hij inzake de taankleur het standpunt van HVOL overneemt. Bij eerdere kwesties, zoals het terras voor Annie’s Verjaardag, trok de gemeente zich niets aan van de felle kritiek van HVOL. Het is altijd een zwaktebod als wethouders zich verdedigen door zich te beroepen op standpunten van anderen, terwijl bij andere gelegenheden diezelfde anderen keihard in de kou werden gezet. Zoiets heet gelegenheidsargumentatie. HVOL gaat bovendien niet over de kleurstellingen van de openbare infrastructuur in Leiden.
  De wethouder ridiculiseert ook de gemeenteraad: “Als de gemeenteraad vindt dat zij hun kaderstellende rol op hoofdlijnen goed invullen door zich uit te spreken over de kleur van deze brug…”. Het is aan de raad zelf om hierover een standpunt te bepalen. Als het COC hier een regenboogbrug had willen hebben, wat theoretisch gezien vast wel past bij het homo-emancipatorisch en diversiteitsbeleid van de gemeente, had de raad ook het volste recht gehad om corrigerend op te treden.
  Is het niet zonde van het geld dat er allerlei proeven met “taankleuren” worden gedaan, terwijl er recht doende aan de Leidse historie (Rembrandt) en de door de raad vastgestelde Leidse Structuurvisie 2025 in 1x voor Rembrandts mooie wit was gekozen? Historisch verantwoord én eigentijds!

  • Drs. Lever Taan op

   Zomaar een handvol betekenissen van ‘taan’ en ‘taankleur’.
   Woordenlijst T – De Binnenvaart
   Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland. ~taankleur: volgens sommigen: donkerbruin; de kleur van getaandezeilen, volgens anderen taangeel.
   taankleur synoniemen: bruinen, taankleurig, looien, geelbruin …
   nl.synonymfinder./synoniemen/t/taankleur
   taankleur synoniemen: bruinen, taankleurig, looien, geelbruin, runkleurig, run, taan, bruin worden, leerlooien, tanen.
   Woestynsand (kleur) – Wikipedia
   Woestynsand is ’n helder taankleur wat ooreenstem met die kleur van ’n woestyn se sand. Dit kan ook beskou word as ’n diep skakering van beige. In 1998 het Crayola ’n krytkleur genaamd “woestynsand” begin maak. Die kleur regs stem ooreen met die ligste van die drie kleure in die 3-kleurige woestynkamoefleeruniform
   Taankleur – 2 definities – Encyclo
   1) volgens sommigen: donkerbruin; de kleur van getaandezeilen, volgens anderen taangeel (2) 1) Bruingeel 2) Bruingele kleur.
   Kopke Fine Tawny Nr. 18 Deze port wordt verkregen uit veel verschillende wijnen die gedurende uiteenlopende perioden zijn gerijpt op houten vaten. De kleur van de wijn verandert naar gelang de leeftijd in een taankleur, een medium taankleur of een lichte taankleur en er ontwikkelt zich een bouquet van gedroogde vruchten en hout; hoe ouderde …
   “4. de taankleur (Eng. tawny , Fr. bafané’), eene kleur tusfchen die van versch mahogny hout en van kruidnagelen of …”
   Magdalena Moons, of het beleg van Leyden: Een oorsprongkelijk …
   Anne D. van Buren Schele – 1835
   Mijne vrouw en kinderen kwijnen weg voor mijne oogèn ; de blos der gezondheid , waarover ik mij nog zoo kortelings verheugde, heeft voor taankleur plaats gemaakt, het vel is hun over het verdroogd gebeente gespannen; de’ honger doet hen schreijen’, zonder dat ik in staat ben , hun iets tot verzadiging te schenken …
   Conclusie: de taankleur past bij de huidskleur die de uitgeteerde Leidse bevolking had t.t.v. het beleg van Leyden. Historisch zeer verantwoord. Ook drankorgels kunnen zich verheugen: tawny port verwijst naar de kleur taan (tawn):
   Dois Mundos Tawny Port | Tawny Ports rijpen op het vat en dit verklaart dan ook de taankleur, oftewel ‘Tawn’, en zijn daarom altijd wat donkerder van kleur dan de gemiddelde port.
   Ik stel voor om de Rembrandtbrug om te dopen in Tawny Port Bridge.
   Maar waarom heet die brug Rembrandtbrug? Is dat historisch verantwoord? En hoe verhoudt ‘taan’ zich tot het kleurenpalet van Rembrandt? Dit palet bestond uit: Gele en rode oker, Omber, Loodtin (geel), Azuriet (een blauw mineraal), Smalt (ook blauw), Karmijn, Malachiet (een groene halfedelsteen), Beenzwart, Loodwit (soms vermengd met 25% krijt), Vermiljoen en karmijn, Ultramarijn, Napelsgeel. Groen verkreeg Rembrandt door napelsgeel te mengen met azuriet of smalt. De taankleur zelf wordt … nergens (!!!) in relatie tot Rembrandt vermeld.
   Wel zijn er historische verwijzingen naar taankleur als ‘piskleur’ en ‘poepkleur’.
   Dat de gemeente het spoor bijster is blijkt wel uit het doen van proeven om te kijken welke taankleur het beste bij de omgeving past. Een combinatie van taankleur in relatie tot het voeren van de naam Rembrandt is historisch gezien belachelijk. Loodwit is in dit verband (tot Rembrandt) steekhoudender.
   Bruggen krijgen in de volksmond vaak bijnamen, denk aan de “Hoerenloper” in Rotterdam tussen de Kop van Zuid en Katendrecht. Als de wethouder voor de piskleur “taan” kiest, is duidelijk hoe deze brug genoemd gaat worden: Paultjes Pisbrug.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline