De Vrienden van de Rembrandtbrug maken duidelijk voor welke kleur zij kiezen: wit. (Foto's: Reanne van Kleef).

'Rembrandtbrug wordt niet bruin met zwart'

Het houdt veel Leidenaren al geruime tijd bezig of de karakteristieke Rembrandtbrug wit blijft of toch bruin met zwart wordt geschilderd. “Geen van beiden wat mij betreft”, zo liet wethouder Paul Laudy (Openbare Ruimte) weten. “We hebben besloten de brug terug te brengen in een historische kleur en dat blijkt een taan kleur te zijn. Dat is een breed spectrum en ik verwacht dat de brug een stuk lichter wordt dan roodbruin.”

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy (Openbare Ruimte) over de nieuwe kleur van de Rembrandtbrug.

Welke kleur het precies wordt is nog niet bekend, maar de Vrienden van de Rembrandtbrug zullen er niet blij mee zijn. Zij willen dat hun geliefde brug gewoon wit blijft, zoals hij altijd is geweest. Wit past echter niet in het pallet en daarvoor zal volgens Laudy ook niet worden gekozen. Het taan pallet varieert van lichtgeel tot donkerbruin. Binnen dat spectrum wordt de beste kleur voor de brug gekozen.

Versterken identiteit stad

De wethouder: “Ik vind het goed dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de brug, maar het college heeft er wel voor gekozen om vast te houden aan de lijn om zoveel mogelijk bruggen terug te brengen in historische kleuren. Dat versterkt de identiteit van onze stad.”

Bij de meeste bruggen wordt kleuronderzoek naar de originele kleur gedaan, maar omdat de Rembrandtbrug een replica is kan dat niet. Daarom is er bij deze brug sprake van archiefonderzoek. Voor de afweging van de kleur maakt het niet uit de de brug er pas relatief kort ligt. Laudy: “Juist omdat het een replica is, hebben we al gesuggereerd dat het dezelfde historie met zich meebrengt. Als je bij elke discussie de brug maar wit moet laten, of een andere kleur, dan moeten we maar helemaal afscheid nemen van het standpunt dat we de historie van onze stad belangrijk vinden. En dat is niet wat dit college wil.”

Verzet

Gisteravond tijdens de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling spraken een aantal direct omwonenden de raadsleden toe, in de hoop hen ervan te overtuigen dat de brug wit moet blijven. Als dat toch echt niet kan, willen ze op z’n minst inspraak in welke kleur het dan wél wordt.

Reanne van Kleef in gesprek met Arie in ’t Veld van de Vrienden van de Rembrandtbrug over waarom de brug wit moet blijven.

Arie in ’t Veld sprak de commissie toe namens de Vrienden van de Rembrandtbrug. Hij bracht drie punten naar voren. Als eerste vinden de vrienden dat ze niet goed gehoord zijn en dat er een vergunning aangevraagd moet worden omdat de brug in beschermd stadsgezicht ligt.

Ook zijn ze bang dat de brug met de kleuren bruin en zwart minder zichtbaar zal zijn. In het donker maar ook overdag. “Heel veel mensen vinden de brug prachtig zoals hij is, waaronder 700 mensen die de petitie hebben getekend. Dus waarom kan hij niet gewoon zo blijven?”

Het laatste argument ging over de historische waarde. “We vinden dat het rapport van Erfgoed Leiden over de kleur niet goed in elkaar zit. Dus het is niet zo dat we het alleen niet willen omdat het beeldmerk van de witte brug verdwijnt, maar ook omdat er historisch geen onderbouwing voor is.”

Inmiddels hebben ook aan aantal politieke partijen vragen schriftelijke vragen gesteld over de Rembrandtbrug. In ’t Veld hoop dat daar duidelijke antwoorden op komen. “Maar het liefste horen we natuurlijk dat hij gewoon wit blijft.  Mocht de gemeente toch een andere kleur willen, laten we daar dan op z’n minst over overleggen.”

De Vrienden van de Rembrandtbrug lieten duidelijk zijn welke kleur de brug volgens hen moet hebben.

Keuze is gemaakt

Volgens Laudy ligt het niet voor de hand dat omwonenden nog inbreng krijgen in welke kleur het precies gaat worden. “Er is geen vergunning nodig omdat het geen monumentale brug is. Daarom kunnen we het verven van de brug in ons onderhoud dat staat gepland meenemen. Het college heeft goed notie genomen van de bezwaren van een aantal omwonenden. Maar na goed overleg met ook bijvoorbeeld de Historische Vereniging Oud Leiden, kiezen we ervoor om deze kleuren toe te passen.”

Hoewel de Vrienden van de Rembrandtbrug met onder andere een petitie nog verwoede pogingen doen om de brug wit te houden, lijkt het er dus op dat de keuze voor een taan kleur definitief is. Mogelijk kan alleen de gemeenteraad dit nog tegenhouden. “In principe is de gemeenteraad niet aan zet. Maar de raad is hier het hoogste orgaan. Als de gemeenteraad vindt dat zij hun kaderstellende rol op hoofdlijnen goed invullen door zich uit te spreken over de kleur van deze brug, dan zal het college daar natuurlijk goed naar luisteren”, aldus Laudy.

Oproep JOVD

Inmiddels mengen steeds meer partijen zich in de zaak. Zo riep bijvoorbeeld de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, gisteren het college nog op om de brug wit te houden. “Als JOVD Leiden springen wij in de bres voor de buurtbewoners en steunen de Vrienden van de Rembrandtbrug die een petitie zijn begonnen tegen de verandering van de brug. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de mensen die elke dag uitkijken op de brug uiteindelijk een doorslaggevende stem hebben in hoe de brug eruit zou moeten zien. Uit de petitie en de lokale participatie van de wijkbewoners blijkt dat men niks ziet in een kleurwijziging en wij roepen de gemeente dan ook op om dit onpopulaire plan niet door te voeren.”

Maarten Mulder sprak met Roelof van Holthe en Max Magnéé van de JOVD over hun oproep om de brug wit te houden.

Leiden Nieuws Politiek rembrandtbrug


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×