(Foto: Woonzorg Nederland).

Hoogspanningskabels maken 't Hofflants Huys Voorschoten ongeschikt voor senioren

Woonzorg Nederland doet het voormalige zorgcentrum ’t Hofflants Huys in Voorschoten van de hand aan een andere corporatie die het vervolgens transformeert naar huisvesting voor jongeren, studenten en statushouders. Woonzorg is sinds 1996 eigenaar van ’t Hofflants Huys.

Sinds het vertrek van de zorgstichting Topaz in 2015 heeft Woonzorg Nederland verschillende alternatieven onderzocht voor de herbestemming van het gebouw. Transformatie naar studenten- en/of jongerenhuisvesting is daarbij als meest kansrijk uit de bus gekomen. Omdat de focus van Woonzorg Nederland ligt op seniorenhuisvesting is besloten deze transformatie niet zelf te realiseren, maar het complex te verkopen aan een andere woningcorporatie.

De koper is nog niet bekend, maar er vinden wel oriënterende gesprekken plaats met corporaties over de verkoop van het complex. De huidige bewoners hebben een tijdelijk contract en zitten er antikraak. Voorlopig verandert er nog niets aan hun situatie.

Hoogspanningskabels
Dat Woonzorg Nederland het gebouw niet zelf gaat gebruiken voor seniorenhuisvesting heeft te maken met de aanwezigheid van hoogspanningskabels in de directe nabijheid van het gebouw. Die zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Kwetsbare ouderen zijn daar bevattelijker voor dan jongeren, denkt Woonzorg Nederland. Een woordvoerder zegt dat jongeren er naar verwachting bovendien maar enkele jaren zullen wonen, terwijl ouderen er mogelijk veel langer zouden verblijven.

Gezondheidseffecten – RIVM
Volgens het RIVM is de magnetische straling van de kabels overigens wel degelijk ook schadelijk voor jongeren. Met name kinderen zouden een verhoogd risico lopen op leukemie: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×