Plannen voor Nieuw-Rhijngeest Zuid (afbeelding: gemeente Leiden).

Vraagtekens bij hoogte en oude afspraken Nieuw-Rhijngeest Zuid

Er zijn donderdagavond veel vraagtekens gezet bij de plannen voor nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest Zuid in Oegstgeest. In de ‘nota van uitgangspunten’ die werd besproken, worden de randvoorwaarden vastgelegd waaraan de woningbouw zal moeten voldoen, zoals het aantal woningen, hoeveelheid groen en de parkeerruimte. Raadsleden waren kritisch op het voorstel, vooral over de hoogte van de bebouwing en over de overeenkomst tussen de gemeente Oegstgeest en de Universiteit Leiden uit 2008.

In Nieuw-Rhijngeest Zuid mogen er volgens het bestemmingsplan op dit moment alleen bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd, zoals we kennen van het naastgelegen Bio Science Park. In 2008 hebben de gemeente Oegstgeest en de Universiteit Leiden, de eigenaar van de grond, echter afgesproken dat er in Nieuw-Rhijngeest Zuid ook woningen zullen komen. Op basis van die afspraken moet het bestemmingsplan nu worden aangepast en is het aan de gemeenteraad om de daarvoor randvoorwaarden vast te stellen.

Hoogbouw
In het voorstel dat het gemeentebestuur afgelopen donderdag voorlegde aan de raadsleden wordt gesproken over een maximale bouwhoogte van veertig meter voor twee appartementencomplexen bij Corpus. Volgens veel van de raadsleden past zulke hoogbouw niet bij Oegstgeest. “Ik heb het idee dat veel mensen niet realiseren hoe hoog veertig meter eigenlijk is”, zei Barbara van Buren van VVD Oegstgeest daarover.

IJsbrand Terpstra in gesprek met Barbara van Buren van VVD Oegstgeest

Anderen vragen gingen voor de dertig procent sociale huur die er bij de maximaal 400 woningen moet worden gerealiseerd. Donderdagavond bleek namelijk dat de Universiteit Leiden daarbij vooral studenten voor ogen heeft. Dat leverde bij Progressief Oegstgeest wel wat vragen op. “Wij waren blij met dertig procent sociale huur, maar daarbij hebben we wel andere doelgroepen voor ogen”, aldus Gerlof Kruidhof van PrO. “Het is niet gezegd dat studentenwoningen bijdragen aan de sociale mix die we in Oegstgeest willen bereiken.”

Gerlof Kruidhof van PrO in gesprek met IJsbrand Terpstra

Afspraken in 2008
Volgens verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen is het lastig om nog veel te veranderen aan het huidige voorstel, aangezien dat het vooral om afspraken gaat die in 2008 al met de Universiteit Leiden zijn gemaakt. “Daarom kunnen we nu vrij weinig met het grootste deel van de opmerkingen die er zijn gemaakt”, antwoorde wethouder Roeffen diverse vragen. Aangezien weinig raadsleden wisten om welke afspraken het precies gaat, heeft Roeffen toegezegd die documenten opnieuw rond te sturen.

Wethouder Jos Roeffen reageerde donderdagavond op de kritiek vanuit de commissie

Inspraakavond
Voor omwonenden was het, net als voor veel raadsleden, de eerste keer dat ze over deze afspraken uit 2008 hoorden. Lambert Blokhuis sprak de raadsleden namens een groep omwonenden toe en was daarin kritisch naar de wethouder. “Op de informatieavond werden er veel zorgen geuit  over het groen, de hoeveelheid woningen en de hoge torens, maar daarvan is niets terug te zien in de huidige nota”, zei Blokhuis. Daarnaast zette hij vraagtekens bij de rol van de Universiteit Leiden. “Maatschappelijk gezien is het raar dat een universiteit zich op deze schaal bezighoudt met woningbouw. Het gebied voor woningbouw zou teruggegeven moeten worden aan de gemeente.”

Lambert Blokhuis legde namens de bewoners uit welke kritiek er is op de plannen

Gasloos
Een ruime meerderheid van de partijen zag wel mogelijkheden om deze nieuwe wijk gasloos te maken. Vanaf 1 januari 2018 is het wettelijk namelijk niet meer verplicht om woonwijken aan te sluiten op gas. Wethouder Roeffen ziet die mogelijkheden ook, maar vindt dat hierover pas bij de precieze uitwerking van de plannen over hoeft te worden gesproken. Daar was Arne-Jan Vos van D66 het dan weer niet mee eens. “Als wij dit in de uitgangspuntennota willen, dan kan het er toch in?!”, stelde hij kritisch tegenover de wethouder.

Niet naar de raad
De plannen werden donderdagavond besproken om ze klaar te maken voor behandeling in de gemeenteraad. Geen van de zes partijen vindt echter dat de plannen daarin nu besproken kunnen worden. “Ik wil eerst bestuderen waar het nu precies over gaat in die eerdere overeenkomst uit 2008”, zei Frits van Dissel van Hart voor Oegstgeest bijvoorbeeld. De Universiteit Leiden heeft toegezegd om op korte termijn een informatieavond over haar plannen te organiseren.

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×