Een weinig sprankelend maar drukbezocht eerste verkiezingsdebat, gevolgd door een Binnenstadsborrel. (Foto's: Emile van Aelst).

Eerste verkiezingsdebat pakt mat uit

Zet acht politici bij elkaar en je hebt een debat. Zó eenvoudig blijkt dat dus niet te zijn. In het Scheltema Complex in Leiden organiseerde Ondernemend Leiden het eerste verkiezingsdebat (met aansluitend de Binnenstadsborrel van het Centrummanagement Leiden), voor ondernemers. Zo’n 250 belangstellenden waren daar op afgekomen, waarmee de bijeenkomst ‘uitverkocht’ was. Toch heerste achteraf lichte teleurstelling over ‘een gebrek aan vuurwerk’ of ‘veel te aardig voor elkaar’. “Maar”, zo sprak één van de aanwezige ondernemers, “Het is de eerste bijeenkomst. Ze moeten nog warm draaien”.

Sleutelstad zond het debat live uit. Het is hier terug te kijken.

Tam
Mogelijk dat de breed opgezette stellingen debet waren aan de tamheid van het debat. De stellingen boden alle partijen meer dan genoeg ruimte de eigen speerpunten naar voren te brengen. Een thema als bereikbaarheid: daarin kun je het belang van en voor de fietser kwijt én de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Het lukte gespreksleider Ramses Braakman niet om daarin verandering te brengen. Uitdagen van de politici zat er niet in.

Eredivisie-verplichtingen
Misschien waren de opmerkingen van Paul Laudy (VVD) en Paul Dirkse (D66)nog het meest verhelderend, toen zij ingingen op het op peil houden van investeringen in de binnenstad. “Goud”(Laudy) en “eredivisie”(Dirkse) leiden bij hen tot de conclusie dat er geïnvesteerd móet worden om dat niveau te handhaven. De felbegeerde, maar weer nét misgelopen, titel Beste Binnenstad is daarvan een symbool. Of Laudy’s mening dat de nieuw gebouwde parkeergarages vooral voor bezoekers van de stad zijn en er dus geen bestaande parkeerplaatsen weg mogen, omdat er dan onder de streep geen parkeerwinst is behaald. Die onderwerpen maken meteen duidelijk dat intentie, bedoeling wel degelijk van groot belang is: autoluwe binnenstad met auto’s in parkeergarages, of extra parkeergarage’s in aanvulling op bestaande mogelijkheden.

Stemlozen
Met name Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks vroegen óók aandacht voor de bewoners, de leefbaarheid van de stad, en voor de niet-binnenstadswijken. Voor de Partij van de Dieren lijkt het extra moeilijk hun zienswijzen over het voetlicht bij de collega’s te krijgen. Een pleidooi voor aandacht voor commons – belangen die geen stem hebben, goederen die van belang zijn voor de hele gemeenschap – verdween wat in lacherigheid, alsof de anderen zich er niet goed raad mee wisten. Terwijl het wel de (lange termijn)opdrachten zijn als milieu(beheer), energievoorziening en duurzaamheid.

Regie
Antoine Teeuwen(SP) hoorde in elk geval tot degenen die er niet veel doekjes omheen wonden. Prima dat er veel geld is gegaan naar de binnenstad, maar dat is niet vol te houden zonder andere belangen te schaden “daar moeten we voortaan dus mee oppassen”. Of zijn onomwonden stelling dat in een drukbevolkte stad als Leiden zware en/of vervuilende industrie niet is te handhaven. En nee, hij vindt zichzelf “helemaal niet negatief”, maar wél dat een overheid een centrale regierol heeft.

Over of met
In de kalmte was haast geen beroering te vinden. Het gesprek ging te vaak over zaken die of in de toekomst worden opgelost – de bereikbaarheid, waarin bijvoorbeeld een Rijnlandroute belangrijk is – of die regionaal aan de orde zijn – de discussie over (belastende) bedrijvigheid die regionaal zou moeten worden opgelost. Maar ook de aanwezige ondernemers bleven op de vlakte. Het was mooi geweest als de ondernemers die tijdens de Binnenstadsborrel hun reactie en mening gaven, dat ook in het openbaar hadden gedaan. De verklaring daarvoor? Mogelijk de uitleg van één van hen “wij zijn niet gewend in het openbaar te spreken”. Waarmee de avond toch weer het beeld opriep van politici die óver ondernemers (of burgers) spreken, en (vanavond) minder mét; ondanks uitgesproken intenties en een ondertekend manifest Leiden Ondernemende Stad 2018/2022.

Chris de Waard sprak na afloop van het debat met gespreksleider Ramses Braakman en met twee van de vertegenwoordigers vanuit de Leidse ondernemers. Voorzitter Hans Janssens van het Centrummanagement Leiden en voorzitter Willem-Jan Zirkzee van Bedrijvig Leiden.

Advertentie

Leiden Politiek Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×