Leidse politiek wil ruim baan voor openbaar vervoer

Automobilisten in de Leidse binnenstad krijgen het de komende jaren zwaar te verduren. Parkeerplaatsen verdwijnen om plek te maken voor meer groen en een mooier historisch stadsbeeld. Parkeren doen bezoekers, maar ook een deel van de bewoners, voortaan maar in een van de ondergrondse parkeergarages. Het openbaar vervoer krijgt ruim baan, knetterende tweetakt-brommertjes worden uit de stad geweerd.

Zo maar een greep uit de conclusies die vielen te trekken na afloop van het debat over duurzame mobiliteit dat maandagavond werd gehouden in de achterzaal van Café De Vergulde Kruik in de Haarlemmerstraat. Het verkiezingsdebat was georganiseerd door Rover Holland Rijnland en de Fietsersbond Leiden e.o. Rover vertegenwoordigt de reizigers in het openbaar vervoer.

Mobiliteit moet slimmer, flexibeler, groener en veiliger was het centrale thema van de avond. Achter de tafel woordvoerders van acht partijen die in de Leidse raad vertegenwoordigd zijn. Alleen Leefbaar Leiden was niet uitgenodigd, die partij doet in maart niet meer mee aan de verkiezingen. De zaal zelf was ook al gevuld met experts. Ervaringsexperts, een aanbieder van deelauto’s, oud-directeur Boudewijn Leeuwenburgh van busmaatschappij NZH die nu een adviesbureau heeft op het gebied van mobiliteit.

Er werd gediscussieerd aan de hand van een viertal stellingen. Onder meer over het van straat halen van de auto’s in delen van het historische Leidse centrum, onderzoek naar integratie van het nieuwe busstation en het treinstation, het drastisch inperken van autogebruik en het aanleggen van fietsstroken en vrijliggende fietspaden.

CDA en VVD zijn niet tegen goed openbaar vervoer en ook niet tegen flink fietsen, maar de automobilist moet niet de stad uitgejaagd worden. Met dat laatste hebben veel andere partijen minder moeite. Streven naar een steeds autoluwere binnenstad kan in elk geval rekenen op bijval van GroenLinks, PvdA, D66 en de SP.

Een autovrij Rapenburg kan na de verkiezingen rekenen op een meerderheid in de raad zo bleek al snel. “Maar dat was vier jaar geleden ook al zo en toch is het niet gebeurd,” brengt GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn in herinnering.

De parkeergarages onder de Lammermarkt (open sinds 2017) en de Garenmarkt (open vanaf 2020) zijn vooral voor de bezoekers aan Leiden. “Maar,” zo zei fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden: “Die zijn alleen vol op zaterdagmiddag. Op alle andere momenten in de week is de bezettingsgraad veel lager. Dan kunnen ook bewoners van het centrum hun auto in de garage zetten en kunnen er op straat nog veel meer parkeerplaatsen verdwijnen.”

Fractievoorzitter Julian van der Kraats van de SP Leiden spitste de discussie met name toe op het ruimtebeslag dat alle vervoersstromen leggen op de openbare ruimte. Kritiek dat Leiden niet in busvervoer investeert, pareerde hij door er op te wijzen dat de gemeente vele miljoenen steekt in het opknappen en vooral aanpassen van busroute in de stad. Hij is er van overtuigd dat er zelfs in het drukke Leiden plek is voor alle verschillende soorten van vervoer. “We moeten daar gewoon veel creativiteit in leggen.”

Eric Krijgsman gaf de zaal mee hoe het nieuwe busstation bij Leiden Centraal er straks in zijn ogen uit moet gaan zien. Een inpandige busterminal waar reizigers overdekt naar toe kunnen lopen vanuit het treinstation. “Een ov-terminal die wordt geïntegreerd met het treinstation. De bussen op de begane grond en erboven woningen of kantoren.” Ook moet er in zijn ogen rekening gehouden worden met de groei van het aantal reizigers. Zowel autonoom als door bijvoorbeeld een toekomstige  aansluiting op Randstadrail.

Namens de ChristenUnie Leiden nam Maria Tiggelaar deel aan de discussie. De nummer 2 van de kandidatenlijst vindt vooral dat Leiden geen duidelijke keuzes maakt op het gebied van mobiliteit. “Zo worden er vele tonnen gestoken in een megacampagne om de parkeergarage Lammermarkt onder de aandacht te brengen van autobezitters in de regio, maar steekt Leiden tegelijkertijd geld en energie in een campagne om het fietsgebruik te promoten. Als je alles doet, maak je eigenlijk geen keuze.”

Bestuurslid Frits van Oosten van Rover Holland Rijnland hoopt dat mobiliteit mede door de debatavond prominent op de agenda komt bij de Leidse politici. Goede mobiliteit van deur tot deur is het doel van Rover. Met name per ov en fiets. “Daar moet je ruimte voor maken, want dat dient de duurzaamheid. Al die stilstaande auto’s, dat is toch verschrikkelijk. En of ze nou boven of onder de grond staan, dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit.”

Leiden Maatschappij Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×