Tekening van de plannen voor Nieuw-Rhijngeest Zuid. (Afbeelding: Gemeente Leiden)

'Studentenwoningen Nieuw Rhijngeest-Zuid geen sociale woningbouw'

In de afspraken die de gemeente Oegstgeest in 2008 met de Universiteit Leiden over Nieuw Rhijngeest-Zuid heeft gemaakt, is opgenomen dat studentenwoningen niet worden meegerekend als sociale woningbouw. Dat bevestigde wethouder Jos Roeffen vandaag aan Sleutelstad. De gemeenteraad uitte eerder haar zorg dat met de bouw van studentenwoningen zou kunnen worden voldaan aan de vereiste dertig procent sociale woningbouw. Die zorgen neemt Roeffen nu weg.

In 2008 werd afgesproken dat er in de plannen voor Nieuw Rhijngeest-Zuid rekening moet worden gehouden met dertig procent sociale woningbouw. Toen echter duidelijk werd dat de Universiteit Leiden – de eigenaar van de grond – graag studentenwoningen zou willen bouwen, waren diverse politieke partijen bang dat daarmee aan de eis van dertig procent sociale woningbouw zou kunnen worden voldaan, zonder te bouwen voor (andere) sociale woningebouwdoelgroepen. Afgelopen januari zei Roeffen daarover dat het klopt dat er in Nieuw-Rhijngeest Zuid aan die eis zou kunnen worden voldaan met de bouw van studentenwoningen.

Studentenwoningen
Uit een nadere inspectie van de afspraken uit 2008 door Roeffen blijkt nu echter dat er tien jaar geleden is afgesproken om minimaal dertig procent sociale woningen te realiseren, exclusief studentenwoningen. Dat betekent dat dertig procent van het totaal aantal te bouwen woningen voor starters, gezinnen met een laag inkomen of ouderen zal moeten worden gebouwd. Het blijft daarnaast wel mogelijk dat er studentenwoningen worden gebouwd, maar die tellen volgens Roeffen dan niet mee bij het vereiste percentage sociale woningbouw.

Wethouder Jos Roeffen in gesprek met IJsbrand Terpstra over de afspraken die in 2008 zijn gemaakt

Opnieuw in gesprek
Wethouder Roeffen gaat binnenkort opnieuw in gesprek met de Universiteit Leiden om het te hebben over de wens van de universiteit om studentenwoningen te bouwen, maar ook over gasloos bouwen en de maximale hoogte. Hij werd daartoe door de gemeenteraad ook min of meer verplicht, aangezien de raad op 8 februari niet akkoord wilde gaan met de zogenoemde nota van uitgangspunten. In die nota zal worden vastgelegd aan welke randvoorwaarden de uiteindelijk woningbouwplannen zullen moeten voldoen.

Roeffen liet aan Sleutelstad blijken goede hoop te hebben dat er in de nota van uitgangspunten een aantal extra prioriteiten van de gemeenteraad kunnen worden opgenomen. Daarbij noemde hij in ieder geval het gasloos bouwen, maar daarnaast ook het verlagen van de maximale bouwhoogte en verlaging van het aantal woningen.

Het zal echter nog wel even duren voordat er door de raadsleden weer over de plannen wordt gesproken, aangezien er door de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen minder gemeenteraadsvergaderingen staan gepland dan normaal.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×