De lijsttrekkers van CDA, VVD, PZ en SBZ gingen opnieuw met elkaar in debat. (Foto: Robbert Beurse)

Partijen Zoeterwoude oneens over bouwen buiten de dorpskern

Het tweede lijsttrekkersdebat in Zoeterwoude stond woensdagavond 14 maart vrijwel volledig in het teken van wonen en bouwen in Zoeterwoude.
De debatterende partijen (CDA, VVD, Progressief Zoeterwoude en Senioren Belangen Zoeterwoude) zijn het er allemaal over eens dat het voor starters lastig is om woonruimte in het dorp te vinden. Extra huizen bouwen is de enige oplossing, maar waar? En moeten dit koop- of huurwoningen zijn? Hierover waren de partijen het tijdens het debat oneens.

Mathieu Paardekooper (VVD) richt zich met name op koopwoningen en stelt hierbij dat inwoners en voormalige jeugdige inwoners voorrang moeten krijgen bij de verdeling van nieuwe woningen. Als het nodig is moet er ook buiten het huidige dorp gebouwd kunnen worden.
Het CDA houdt liever zelf de regie en voorziet dat bouwen buiten de huidige randen van het dorp onoverkomelijk is. “Wij hebben de ruimte, zij (Leiden, red.) de behoefte. We kunnen er beter zelf over gaan anders grijpt de provincie in”, aldus Arjan Bakx, lijsttrekker van het CDA Zoeterwoude.
Ruud Bouter van Progressief Zoeterwoude en Thea van der Kooi (Senioren Belangen Zoeterwoude) zijn beiden fel tegen bouwen in het Groene Hart. “Dat moeten we beschermen en dat is in de Toekomstvisie Leidse Regio ook zo vastgelegd”, stelde Bouter. “Afspraak is afspraak” voegde van der Kooi hier nog aan toe.

De brug
De brug over de Meerburgwatering die de nieuwe wijk VerdeVista met de Rijndijk verbindt blijft ook een punt van discussie. Tijdens de bouw van de wijk was de brug vrij voor alle verkeer maar vanaf begin 2016 is deze alleen nog toegankelijk voor fietsers, bouw- en calamiteitenverkeer. Als het aan de VVD ligt wordt deze situatie z.s.m. ongedaan gemaakt. Mathieu Paardekooper noemt met name de overlast van agrarisch verkeer dat nu over de Hoge Rijndijk moet rijden onacceptabel. De andere partijen zien niets in een heropening. Met name Progressief Zoeterwoude maakt zich zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Robbert Beurse sprak de lijsttrekkers van VVD, CDA, PZ en SBZ over wonen in Zoeterwoude.

Advertentie

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×