In één van die eerste zomerse weekeinden, 20-22 april 2018, vond Leiden Hacking Health plaats, waarvoor zo'n veertig mensen bijeen kwamen in Hubspot. Zes ideeën waren het resultaat. En één winnaar. Of toch zes? (Fot's: Jan van der Sluis)

Ergofill wint Leiden Hacking Health

Hacking Health; wat moet je je daarbij voorstellen? Hackatons, zoals ze heten, bestaan relatief kort, zo’n tien jaar. De bedoeling is om in een snelkookpansituatie in samenspraak tussen bouwers, ontwerpers, maar ook betrokkenen als artsen en (vooral) patiënten nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de gezondheidszorg op z’n kop (kunnen) zetten. In het weekeinde van 20, 21 en 22 april vond de Leiden Hacking Health-hackaton plaats in Hubspot aan de Langegracht.

Ontregelend
Als hacking het doordringen in een systeem om z’n kwetsbaarheden bloot te leggen, is, dan is hacking health het doordringen in het gezondheidszorgsysteem met de bedoeling daarin verbeteringen aan te brengen. Waar tien jaar geleden de ambitie nog was de zorg fundamenteel te wijzigen – disruptive ofwel ontregelend – en vooral de patiënt meer macht, meer (zelf)regie te geven, is die ambitie langzaamaan bijgesteld. Ook Leiden Hacking Health bracht niet de revolutionaire nieuwe producten, diensten of ideeën die de Nederlandse zorg met oh’s en ah’s op z’n kop zetten. Dat zou ook teveel gevraagd zijn.

Ideeën
Wat Leiden Hacking Health in elk geval wél bracht, is een zestal ideeën die de moeite waard zijn er eens verder over na te denken of verder te ontwikkelen. Zes ideeën die, zonder overdrijving, allemaal wel een interessant aspect bevatten. Ideeën ook die allemaal een andere insteek volgden, maar waarin ook de jury vooral die waardeerde die dicht bij het op te lossen probleem bleven, zonder toeters en bellen, zonder veel extra’s, hoe verleidelijk ook.

Winnaar
Ergofill is het product dat vanuit Leiden wordt afgevaardigd naar de landelijke finale in mei. Zij waren ook de ‘winnaar’ van de prijs voor de Beste Business Case. Ergofill is een soort omgekeerde kitspuit, waarmee de handeling van een vloeistof ‘in een (infuus)injectiespuit trekken’ wordt vergemakkelijkt. Die veelvoorkomende handeling blijkt namelijk één van de (vele) oorzaken voor de werkzwaarte (-belasting) van zorgmedewerkers. Je zou het niet denken, maar het is echt zo. Ergofill is daarmee een idee dat best weleens verstrekkende gevolgen kan hebben doordat het raakt aan een handeling die dagelijks duizenden keren wordt uitgevoerd.

Praatjesmaker
De Grootste Impact, verwachtte de jury, heeft het idee Praatjesmaker. Ietwat verrassend, want toepassingen om ‘eenzaamheid’ tegen te gaan, bestaan al langer en ook in de vorm van een app of een dienst met behulp van televisie. Wat Praatjesmaker onderscheidt is echter iets vrij subtiels. Tot nu is het koppelen van eenzame mensen meer een kwestie van een geavanceerd agendasysteem. Praatjesmaker gaat echter uit van de acúte situatie: ik wil nú contact met iemand, nú samen met iemand iets doen – op afstand, dat weer wel. Dat ‘iets’ kan heel goed samen televisie kijken zijn, vanuit ieders eigen huiskamer. Wie weet.

Patiëntgericht
Het meest patiëntgericht vond de jury Medspresso. Net als Ergofill een goed voorbeeld van het oplossen van één kleinere uitdaging dan meteen met vliegend vaandel de strijd aan te gaan met een heel proces. Patiënten met taaislijmziekte moeten meerder keren per dag een medicijn inhaleren. Het vervelende is dat dat medicijn maar een uur goed blijft nadat het is gemengd en dus keer op keer (zelf) moet worden gemaakt. Dat mixen kost een kwartier en Medspresso neemt precies dát deel, en niet meer dan dat, over. Simpel? Natuurlijk. Maar vergeet niet dat slechts zo’n 60-63% van de patiënten ‘medicijntrouw’ is. Een heel grote groep raakt (af en toe) ontmoedigd door ‘het gedoe’ en verzaakt. Met alle gevolgen van dien: weggegooid geld aan medicijnen, niet werkende medicijnen, toch ziekere patiënten.

Stomate
Waren de andere drie ideeën slechter? Zeker niet. Stomate bijvoorbeeld is in essentie ook heel interessant. Het is een sensor die aan de gebruiker doorgeeft wanneer het vloeistofniveau in een stomazak de vulopening dreigt te bereiken, waardoor de lijm kan oplossen en lekkage optreedt. Stomate gaat daarmee uit van daadwerkelijk gebruik, waarin zitten, staan en liggen invloed hebben op dat niveau, en waarin niet de inhoud van de zak bepalend is. Neem daarbij mee dat een gemiddeld stomapatiënt een jaar bezig kan zijn met het vinden van ‘de juiste stomazak’.

Hopla
Of Hopla, een systeem dat misschien niet direct de zorg op z’n kop zet, maar wel de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie kan vergroten. Hopla is het best te vergelijken met een digitale ideeënbus, waarover alle medewerkers kunnen stemmen en de beste drie – mogelijk – worden uitgevoerd. Net als Praatjesmaker is het geen 100% nieuw idee. OP het Internet zijn talloze voorbeelden te vinden van dergelijke waarderingssystemen. Maar wie zich realiseert hoeveel middelen worden besteed aan bijvoorbeeld trainingen LEAN, waarin aan medewerkers wordt gevraagd welke procesonderdelen overbodig zijn/anders kunnen, zou in Hopla best een hulpmiddel kunnen zien om, zoals de ideevormers het noemden, “het moeras om een idee naar voren te brengen” droog te leggen.

Stressbeheersing
Dat geldt ook voor de Recovery Guide. Dat (teveel verkeerde) stress ziekmakend is, weten we toch al? De Recovery Guide versnelt het herstel van stress omdat de aanpak uitgaat van zelfwerkzaamheid, van vier stresstypes en bijbehorende systeemelementen – niet alleen psychische, maar ook fysieke – en omdat de aanpak leidt tot “het vallen van vele kwartjes”. Mensen gaan verbanden zien. De Recovery Guide is eigenlijk een al in gebruik zijnde aanpak die nu wordt gedigitaliseerd. Volgens één van de juyryleden zou dat weleens interessant kunnen zijn voor zorgverzekeraars “die as we speak in debat zijn over de kosten van dit soort van diensten die nu nog als specialistisch, en dus duur, worden aangemerkt”.

Advertentie

Leiden Nieuws Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×