Rapportage bestuurlijke toekomst Voorschoten klaar

Niet de vraag met welke buurgemeente Voorschoten het beste kan fuseren of in welke regio de bestuurlijke toekomst van de gemeente Voorschoten ligt stond centraal in het verdiepende onderzoek naar die bestuurlijke toekomst, maar de gevolgen van de verschillende opties.

Chris de Waard sprak met de Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy-Koene over het rapport over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten.

Oftewel: “Wat zijn, gezien de toekomstige opgaven van de gemeente Voorschoten, de gevolgen van de diverse bestuurlijke opties voor gemeente en inwoners?” Die vraag ligt voor nu de rapportage van onderzoekers Klaartje Peters en Marieke van Genugten van de Radboud Universiteit in Nijmegen klaar is en door burgemeester Pauline Bouvy-Koene naar de gemeenteraad is gestuurd.

In de rapportage gaan de onderzoekers in op de gevolgen die de verschillende keuzes hebben op bijvoorbeeld de Voorschotense woningbouwopgave en de energietransitie, maar ook op zaken als voorzieningenniveau, democratische legitimiteit en betrokkenheid en de financiële situatie van het dorp.

De opties die in de rapportage worden vergeleken zijn een zelfstandige toekomst voor Voorschoten in een ambtelijke fusie met Wassenaar (huidige situatie), een zelfstandig Voorschoten in een geïntensiveerde samenwerking in de Leidse regio (al dan niet met behoud van de WODV), een bestuurlijke fusie met Wassenaar, een bestuurlijke fusie met Wassenaar én Leidschendam-Voorburg of een bestuurlijke fusie met de gemeenten in de Leidse regio.

In de rapportage zetten de onderzoekers voor een aantal onderwerpen de gevolgen van de te maken keuze op een rij.

Op 7 juni presenteren Peters en Van Genugten hun rapport in de raadscommissie Burger en Bestuur. Een week later bespreekt de voltallige raad het. Daarna volgt vrijwel zeker een consultatie onder de inwoners van Voorschoten en in het najaar zouden dan conclusies getrokken kunnen worden. Dan wordt ook in Wassenaar, waarmee Voorschoten al ambtelijk samenwerkt in de Werkorganisatie Duivenvoorde, een soortgelijk traject doorlopen.

Het hele rapport is hier in te zien: Rapportage Verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst gemeente Voorschoten

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×