(Foto: Chris de Waard).

Voorschoten sluit 2017 af met overschot van bijna vier miljoen

De gemeente Voorschoten heeft 2017 afgesloten met een overschot van bijna vier miljoen euro. “Maar het dorp moet zich niet rijk rekenen”, waarschuwt wethouder Daan Binnendijk van financiën voor al te veel optimisme. “Het gaat voor een deel om ‘houten euro’s’.

Binnendijk bedoelt daarmee dat niet alle euro’s die op papier een plus van 3,9 miljoen laten zien ook daadwerkelijk kunnen worden uitgegeven. “Een flink deel van het voordeel is veroorzaakt doordat projecten later zijn gestart of nog moeten beginnen. Als we die werkzaamheden nog steeds willen uitvoeren, dan hebben we het geld daar gewoon voor nodig”. Het gaat om circa de helft van het totale resultaat.

Chris de Waard sprak met de Voorschotense wethouder Daan Binnendijk over het rekeningresultaat over 2017.

In eerste instantie lijkt het vreemd dat Voorschoten miljoenen overhoudt, terwijl de gemeente vorig jaar onder preventief financieel toezicht stond van de provincie Zuid-Holland. “Dat lijkt misschien zo, maar het heeft er eigenlijk juist veel mee te maken”, legt Binnendijk uit. “We moesten voor veel besluiten eerst toestemming krijgen van de provincie. Dat kost tijd, waardoor projecten vertraagd zijn”.

De andere helft van het positieve rekeningresultaat over 2017 heeft te maken met de verkoop van stukken grond. Dat leverde de gemeente 1,2 miljoen op. Ook kon Binnendijk een bedrag van ruim negen ton op de gemeentelijke bankrekening bijschrijven van de ontwikkelaar van Park Allemansgeest. Dat geld is voor de aanleg van een tweede ontsluitingsweg, maar veel bewoners willen die weg helemaal niet.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×