De leden van de Rekenkamercommissie luisteren hoe de raadsleden in Oegstgeest over het rapport debatteren. De reacties zijn erg positief, vooral ook door de goede toegankelijkheid van de informatie via de website Initiatiefwijzer. (Foto's: Chris de Waard).

Oegstgeest omarmt rapportage Rekenkamercommissie over burgerinitiatieven

In opdracht van de gemeenteraden van de gemeente Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar heeft de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de vier gemeenten onderzoek gedaan naar de beste manier voor gemeenten om burgerinitiatieven te ondersteunen.

Chris de Waard vroeg voorzitter Dolf Kamermans naar de resultaten van het onderzoek.

Zo zouden zij zich meer kunnen inzetten om initiatieven in hun gemeente in kaart te brengen en gemeenten kunnen de betrokkenheid en energie van initiatiefnemers beter benutten. Zij kunnen dat het beste doen door op maat met een passende rol bij te dragen. Dat staat in het onderzoeksrapport dat de Rekenkamercommissie heeft opgeleverd.

Op donderdag 31 mei werd het tijdens het symposium ‘De Burger neemt het initiatief’ gepresenteerd in het bijzijn van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en VNG-voorzitter Jan van Zanen. Dat gebeurde in het Louwman Museum in Den Haag. Vervolgens werd het de afgelopen weken besproken in de verschillende gemeenteraden.

Chris de Waard sprak met PrO-raadslid Ria Pasterkamp over het rapport waar zowel de gemeente als de inwoners veel aan kunnen hebben om burgerinitiatieven soepeler te laten verlopen.

“Gemeenten zouden lokale burgerinitiatieven meer moeten koesteren”, zegt Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie. “Burgers weten zelf goed wat nodig is in hun buurt. Tegelijk zien we dat gemeenten worstelen: hoe kun je burgerinitiatieven ondersteunen? Wat is onze rol? Wanneer geven we subsidie, wanneer bieden we expertise?”

Voor het onderzoek werden 71 burgerinitiatieven geanalyseerd en betrokkenen geïnterviewd. Daaruit blijkt dat een overkoepeld gemeentelijk beleid voor burgerinitiatieven vaak ontbreekt. Burgers hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt binnen de gemeente en betere samenwerking. Het rapport geeft daarom concrete tips aan gemeenten om dit te verbeteren, zoals: voorkom willekeur in de keuze voor steun aan initiatieven, kom afspraken na, zorg voor korte lijnen, en voor een menselijke maat.

Het scala aan burgerinitiatieven is groot en hun aantal neemt toe, zo blijkt uit het rapport. De projecten richten zich op alle facetten van het maatschappelijk leven, van duurzaamheid tot zorg, van cultuur tot integratie. Voorbeelden zijn de eenmalige organisatie van een buurtfeest, maandelijkse repair-cafés, dagopvang van mensen met een psychische aandoening, onderhoud van parken of tuinen of het coördineren van gezamenlijke inkoop van zonne-energie.

Naast de presentatie van het rapport met handreikingen, heeft de Rekenkamercommissie de ‘Initiatiefwijzer’ gelanceerd, een website die gemeenten en burgers helpt initiatieven te nemen en tot een succes te maken. Voor elke gemeente is er een eigen website.

Gemeente Wassenaar: https://wassenaar.initiatiefwijzer.nl
Gemeente Voorschoten: https://voorschoten.initiatiefwijzer.nl
Gemeente Oegstgeest: https://oegstgeest.initiatiefwijzer.nl
Gemeente Leidschendam-Voorburg: https://lv.initiatiefwijzer.nl

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid).

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek initiatiefwijzer


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×