In oktober 2015 werd het pand feestelijk geopend. Enkele maanden later sloot het noodgedwongen voor enkele maanden nadat brand bij de buren veel schade had veroorzaakt. Nu dreigt opnieuw sluiting. (Archieffoto: Chris de Waard).

SP en Partij voor de Dieren willen stopzetten subsidie Leiden Helpt terugdraaien

De Stichting Leiden Helpt is van toegevoegde waarde in het bestrijden van armoede in Leiden en daarom zou de gemeente de subsidie aan de organisatie moeten voortzetten. Dat stellen de raadsleden Thomas van Halm van de SP en Martine van Schaik-Gerritsen van de Partij voor de Dieren in een serie schriftelijke vragen aan het college.

Afgelopen week meldde Sleutelstad dat de gemeente de subsidie voor het onderkomen van de stichting medio volgend jaar stopzet. Het pand aan de Willem Barentzstraat is niet alleen de uitvalbasis voor de vrijwillige medewerkers van Leiden Helpt, maar ook zijn in het Leidsch Trefpunt zoals het gebouw heet, de kledingbank en de speelgoedbank van de stichting ondergebracht. “Goede voorbeelden van hergebruik van materialen”, roepen Van Halm en Van Schaik in koor. “Het college vindt toch ook wel dat het verspilling helpt voorkomen en op die manier bijdraagt aan een beperking van de hoeveel afval en bovendien de uitputting van de aardse hulpbronnen beperkt en zo dus bijdraagt aan een beter milieu?”

De Stichting Leiden Helpt kwam enkele jaren geleden ook al in de problemen toen de gemeente huur wilde gaan vragen voor het pand. Toen besloot het college om de stichting te gaan helpen bij het opzetten van een crowdfunding om de benodigde huurpenningen bijeen te krijgen. Toen bleek dat dat geen soelaas zou bieden, besloot de gemeente om voor een extra periode van drie jaar geen huur in rekening te brengen. die periode loopt medio 2019 af.

De gemeente heeft initiatiefnemer Ron Flippo van Leiden Helpt dan ook laten weten dat de organisatie volgend jaar nog maximaal 11.500 euro subsidie tegemoet kan zien om de huurkosten in de eerste maanden van het jaar te dekken. uit coulance, zo blijkt. “Het is niet onze intentie geweest de bijdrage in huur- en nutskosten structureel te vergoeden,” zo schrijft het college in een brief aan Leiden Helpt. “Voor het jaar 2018 hebben wij uw stichting ook een subsidie toegekend, omdat wij dat jaar budget hebben kunnen vrij maken. Voor 2019 en de daarop volgende jaren is dat echter niet meer mogelijk.”

Met het voortzetten van de subsidie tot en met 1 juli 2019 heeft Leiden Helpt volgens het college voldoende gelegenheid om het huurcontract te beëindigen, de huur op een andere manier te financieren of elders een geschikt onderkomen te vinden.

Gezien de eerdere ervaringen met het verkrijgen van inkomsten om de huur op te kunnen brengen, betekent het wegvallen van de subsidie het einde van de activiteiten van Leiden Helpt, zo liet Flippo vorige week al aan Sleutelstad weten. “Zonder geld geen pand en zonder pand geen stichting.” Die noodgedwongen stop is tegen het zere been van in ieder geval SP en PvdD: “Het gaat om een organisatie die veel doet voor mensen in armoede in Leiden en dat is wel degelijk van toegevoegde waarde. Het stopzetten van deze subsidie zal niet bevorderlijk zijn voor het bestrijden van armoede in Leiden en zou er zelfs aan kunnen bijdragen dat er meer armoede in Leiden is.”

De partijen willen dan ook dat het besluit om de subsidie te schrappen, wordt teruggedraaid. Ook al omdat het beëindigen van de subsidie haaks staat op het beleidsakkoord, waarin staat dat bij het armoedebeleid gestreefd wordt naar het wegnemen van belemmeringen voor participatie. De partijen willen ook weten hoeveel mensen de dupe zijn als Leiden Helpt stopt en of ze elders voor vergelijkbare ondersteuning terecht kunnen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Leidsch Trefpunt


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×