Wethouder Damen in gesprek met initiatiefnemer Ron Flippo van Leiden Helpt en bestuurslid Frans Cornelissen. (Foto: Chris de Waard).

Definitief geen financiële steun van gemeente voor Leiden Helpt

De Stichting Leiden Helpt die minima aan zaken als kleding en speelgoed helpt, krijgt definitief geen extra geld van de gemeente Leiden. De organisatie huurt aan de Willem Barentzstraat op bedrijventerrein De Waard voor 23.000 euro per jaar een pand van de gemeente Leiden en ontving sinds 2016 een tijdelijke subsidie van datzelfde bedrag. Die vervalt over vier maanden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over het aflopen van de subsidie voor Leiden Helpt.

Gisteravond werd in de raadscommissie Werk en Middelen urenlang over het Leidse armoedebeleid gesproken en in de marge van die discussie vroeg GroenLinks-fractievoorzitter Ashley North mede namens de fracties van de SP, de Partij Sleutelstad, de PvdA, de Partij voor de Dieren en het CDA of wethouder Damen nog ruimte zag om Leiden Helpt tegemoet te komen.

De partijen wilden ook van de wethouder weten wat de stichting zelf nog kan doen om te anticiperen op het wegvallen van de subsidie en ook of Leiden Helpt de activiteiten kan overdragen aan andere organisaties als het niet lukt om voldoende geld te vinden om door te gaan. De partijen vinden het belangrijk dat armoede in Leiden effectief wordt bestreden en ook dat minima moeten worden geholpen om actief mee te doen in de maatschappij. “Dat zijn belangrijke kaders”, zei North die ook graag wilde weten wat de activiteiten van Leiden Helpt opleveren voor de doelgroep.

Damen had niet op alle vragen antwoord, maar benadrukte nog maar eens dat de huursubsidie echt altijd als opstartsubsidie bedoeld is geweest. “We hebben altijd aangegeven dat het gaat om een tijdelijke subsidie”. Ze gaat wel met de Stichting Leiden Helpt in gesprek over de uitvoering van het Leidse armoedebeleid, maar daar hoort geen geld bij. “De taken en functies die Leiden Helpt uitvoert, worden ook door een hele reeks andere organisaties in de stad uitgevoerd”, kon Damen de commissieleden nog melden. Daarbij gaat het om organisaties met en zonder subsidie van de gemeente. Een lijstje krijgen de raadsleden toegestuurd. Damen hoopt vooral de Leiden Helpt de samenwerking zal zoeken met een of meer van de andere organisaties.

Chris de Waard in gesprek met coördinator Ron Flippo van Leiden Helpt over het voortbestaan van de organisatie.

Leiden Helpt blijft ondertussen op een wonder hopen. Daarbij zijn de ogen nu vooral gericht op de ‘Leidsche Maatschappij van Weldadigheid‘ met wie Flippo gaat praten over een oplossing voor de huurkosten die per juli dit jaar betaald moeten gaan worden. Komt daar niks uit, dan zegt de stichting per 1 april de huur op en gaan twee maanden later de lichten uit in het Leidsch Trefpunt, zoals het onderkomen van Leiden Helpt heet. “En dat is geen grap”, besluit Flippo.

Leiden Maatschappij Politiek Leidsch Trefpunt stichtingleidenhelpt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×