(Foto: Partij voor de Dieren).

Leidse raad wil opheldering over gekapt Essenbos Vlietweg

Alle partijen in de Leidse raad willen precies van het stadsbestuur weten waarom afgelopen vrijdag een essenbosje langs de Vlietweg is gekapt. Dat gebeurde in opdracht van het Zuid Hollands Landschap (ZHL) dat het perceel sinds 1 september jongstleden voor de gemeente Leiden beheert. Het ZHL verzuimde in elk geval om omwonenden op de hoogte te stellen van de aanstaande kap, maar de Partij voor de Dieren, GroenLinks, het CDA , de ChristenUnie, D66, Partij Sleutelstad, PvdA, SP hebben nog veel meer vragen.

De VVD staat niet onder de gezamenlijke vragen, maar dat komt volgens fractievoorzitter Dorien Verbree alleen maar omdat haar partij niet is gevraagd. “Dat wij niet onder de vragen staan als indiener betekent niet dat we tegen de vragen zijn. Het is voor sommige partijen moeilijk voor te stellen dat als je bereikbaarheid belangrijk vindt, ook graag groen in de stad wil. Maar dat is wel hoe de VVD erover denkt.”

De bomen werden volgens het ZHL gekapt omdat ze leden aan de voor essen zeer besmettelijke Essentakziekte. Een boswachter van het ZHL heeft dat tijdens een visuele inspectie geconstateerd, waarna de bomen bij de toegangsweg naar tuinvereniging Oostvliet werden gekapt. Deze werkwijze stoort de partijen. Er bestaat geen schriftelijke onderbouwing van de beoordeling en bovendien was er door de gevolgde procedure geen bezwaar of second-opinion mogelijk. De partijen willen dat de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente met het ZHL heeft hierop wordt aangepast. Ook zou het ZHL alsnog bomen terug moeten planten of een storting moeten doen in het Leidse bomenfonds.

De politieke partijen vragen het college ook of de gemeente op de hoogte van de voorgenomen kap van de essen aan de Vlietweg en of vooraf is gecontroleerd of de voorgenomen kap goed onderbouwd was en of de juiste vergunningen waren aangevraagd. Verder vragen de partijen zich af of er wel sprake was van noodkap en wil de raad waarborgen hebben dat in de toekomst de communicatie met belanghebbenden op orde is.

Andere zaken waar de raad opheldering over wil hebben zijn welke Leidse gronden nog meer worden beheerd door ZHL en welke taken er precies zijn overgedragen. Voor de zekerheid wil de Leidse gemeenteraad unaniem dat alle gebieden die worden beheerd door externe partijen zoals het Zuid Hollands Landschap automatisch op de Groene Kaart worden geplaatst. Kap is dan slechts bij hoge uitzondering mogelijk.

Tenslotte wil de raad meer inzicht in de juridische kaders. Al enkele jaren geleden besloot Leiden om de stadsgrenzen voortaan te hanteren als begrenzing van het gebied waar de lokale bomenverordening van kracht is. Voorheen was er tussen de bebouwde kom en de gemeentegrenzen een gebied waar de Boswet van toepassing was, maar die biedt veel minder bescherming. ZHL stelt nu toch dat aan de Vlietweg de Boswet van kracht was, waardoor kap zonder vergunning kon plaatsvinden. De raad verwijst daarbij naar een radio-interview met oud-wethouder Laudy op Sleutelstad.

Leiden Politiek essentakziekte


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×