Leiden mogelijk 55e kinderpardongemeente

22

Leiden sluit zich aan bij de campagne ‘We zijn al Thuis‘ waarbij de politiek wordt opgeroepen een algemeen kinderpardon in te stellen voor de circa vierhonderd kinderen die al jaren in ons land verblijven en vaak niet eens te taal van hun land van herkomst niet machtig zijn. Dat wil de overgrote meerderheid van de Leidse gemeenteraad en ook het college staat er sympathiek tegenover.

Chris de Waard sprak met SP-raadslid Ries van Walraven over Leiden als Kinderpardongemeente.

 SP-raadslid Ries van Walraven kaartte het kinderpardon aan in de raad, mede namens de ChristenUnie Leiden. “We hebben de dreigende uitzetting van Howick en Lili met afschuw gevolgd,” zei Van Walraven die blij is dat de twee uiteindelijk toch in ons land mogen blijven. “Maar dit staat niet op zich zelf. In Nederland dreigt voor nog vierhonderd kinderen uitzetting, terwijl ze al jaren hier zijn. Ze wilde onder meer weten hoeveel van die vierhonderd kinderen in Leiden wonen.

Volgens wethouder Damen zijn er in Leiden geen kinderen voor wie uitzetting dreigt, maar aansluiten bij de lobby voor een algemeen kinderpardon wil ze wel. “We gaat het initiatief onderzoeken, maar we staan er heel positief tegenover,” aldus Damen. Als Leiden zich tot kinderpardongemeente uitroept, volgt de gemeente het voorbeeld van 54 gemeenten die daar al eerder toe overgingen.

VVD Leiden tegen
In de Leidse raad is alleen de VVD mordicus tegen het uitroepen van Leiden als Kinderpardongemeente. “Daar gaat de gemeente helemaal niet over,” zegt raadslid Alyssa Voorwald. “Wij staan achter de mensen die een beslissing van de rechter wel netjes respecteren en het land verlaten. Niet achter diegenen die bewust frustreren en daar met een pardon voor beloond willen worden. Dat is niet eerlijk. Als je niet wilt dat je kind hier wortelt, moet je hier niet procedure op procedure blijven aanspannen. Dan is dat wrang, maar je eigen verantwoordelijkheid.”

Chris de Waard in gesprek met VVD-raadslid Alyssa Voorwald. Haar fractie voelt er niets voor om Leiden uit te roepen tot Kinderpardongemeente.

Vandaag werden aan de Tweede Kamer de ruim 115.000 handtekeningen aangeboden die tot nu toe in zestig gemeenten zijn opgehaald. In het daaropvolgende debat bleek dat een meerderheid va n de kamer nog steeds geen ruimer kinderpardon wil. Voor de zomer werd daar ook al eens over gestemd. Ook toen bleek er geen meerderheid voor versoepeling.

Delen
Leiden Culinair

22 reacties

 1. Carly Klein

  ja joh plek zat. de huidige bevolking wacht nog wel paar jaar op een woning. Moeten er nog mensen weg uit de binnenstad voor de studenten. U roept maar.

  • Mevrouw Klein,
   Uw eenregelige reacties zijn altijd hetzelfde: oorspronkelijke/echte Leidenaars zouden worden benadeeld ten opzichte van nieuwkomers (studenten) of vreemdelingen (vluchtelingen). De laatsten zouden achter in de rij moeten aansluiten of toch minstens even veel rechten hebben als oorspronkelijke/echte Leidenaars. Maar u wordt niet moe te herhalen dat oorspronkelijke/echte Leidenaars achtergesteld worden. Kom met (goede) argumenten.

   • Ja hoor daar is ie weer, Gerard van de Veer. Altijd in de weer om de (laag geschoolde) Leidenaar, op de zo door hem geliefde elitaire wijze weg te zetten.

    • Leuke bio van Gerard, https://www.linkedin.com/in/gerardvanderveer/?originalSubdomain=nl, nooit een dag gewerkt en leeft in de overtuiging dat hij de rest van de wereld kan vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Toehoorder zijn bij metafisica WOW.. even onder de indruk en daarnaast ook nog een psychologie “filosoof”. Gerard, dat soort dingen (wetenschaps filosofie) noemen ze in de metafisica een “contradictio in terminis”. Ik als simpele arebeier neem dit soort querulanten niet serieus en ben er fier op tot het (werkende en netto belasting afdragende) plebs te behoren. Heel simpel, illegaal is illegaal dus eruit met die hap. Kinderen uit arme landen zijn niet zielig, de ouders maken misbruik van de Nederlandse vrijgevendheid.

 2. Dick Barnhoorn

  Joh, ik heb net op internet het antwoord beluisterd van Paul Dirkse, op vragen rond de afwikkeling van de opstallen/ EIGENDOMMEN van de v.v. GHC. Je geloofd je eigen oren niet wat die als antwoorden geeft! Echt tenen krommend dit… maar we zijn hier nog niet klaar mee. De hele story, lees waarheid zal boven water komen!!

  • Begrijpelijke inhoud ontbreekt in je reactie:
   (1) Was het minder erg of zelfs vrolijk voor Leiden geweest wanneer jij er niet geboren was?
   (2) Wat doet het er, voor een juiste beoordeling van de kwestie, toe toe of jij wel of niet in Leiden geboren bent?
   (3) Je achternaam is niet echt Leids of Nederlands. Doet je mening er volgens jou minder toe, nu je met een vreemdeling bent getrouwd of nakomeling bent van import-Nederlanders?
   (4) Als je voorrechten claimt omdat jij in Leiden bent geboren, geldt dat dan ook voor ukkies geboren in Leiden uit een vrouw die toen nog in een asielprocedure verwikkeld zat of zit?
   Dit zijn zo maar wat voor de hand liggende tegenwerpingen bij je gemakzuchtige grote woorden. Je lijdt verschrikkelijk.

 3. Dick Barnhoorn

  Ik heb net een reactie geplaast op een reactie van sleutelstadnieuws. Kijken jullie maar even hier naar. En ja Saskia, het is een trieste bedoeling hier in Leiden. En niet alleen met GHC. En Rick, mijn stem en ik hoorde van diverse ondernemers never nooit op deze partij…

  • Het ontbreken van steun voor GHC lijkt mij betrekkelijk los te staan van het al dan niet zich aanmelden van Leiden als Kinderpardongemeente. Als u wilt dat iedereen verontwaardigd is over het lot van GHC, kunt u dat beter beargumenteren zonder ervan alles bij te halen onder de noemer ‘Ook heel erg’. Dat is namelijk geen argument, alleen tweede oordeel zonder argument. En het wekt de indruk dat u zich in feite alleen om GHC druk maakt, en alles aangrijpt om het over GHC te gaan hebben.
   (Ook het zwartmaken van de partij van de wethouder is weinig inhoudelijk, variant van zich afreageren op de boodschapper. Dirkse zal namelijk waarschijnlijk opereren namens het College)

   • Hora est.!! Ach nee, zover is hij nooit gekomen. Dat was alleen maar zijn natte droom!! De senaatskamer is voor hem een utopie.

 4. Greetje van Gruting op

  Een helder en terecht standpunt van de VVD. De gemeente gaat er niet over, hiermee wordt op schandalige wijze symboolpolitiek bedreven door raadsleden die graag goed doen.
  De enigen die verantwoordelijk zijn blijven de ouders die van alles kunnen, hier komen, de boel jarenlang rekken, liegen en bedriegen, uitkeringen en advocaten regelen, maar niet voor hun kinderen zorgen.
  Daarnaast wordt onze rechtstaat aangetast.

  • Eens met het standpunt van de VVD-fractie. Een categoriale toekenning van verblijfsrechten (wat zo’n algeheel pardon kennelijk inhoudt) past niet in ons systeem van vreemdelingenrecht waarbij elk geval individueel beoordeeld moet worden. Daarbij heeft de wetgever voorzien in een ruime discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon in Den Haag om buiten dit systeem om alsnog in schrijnende gevallen of op andere humanitaire gronden vreemdelingen toe te laten tot ons land. En daar wordt ook ruimschoots gebruik van gemaakt in de praktijk, zelfs door VVD-bewindspersonen die vreemdelingenzaken onder zich hebben.( https://www.leidschdagblad.nl/nieuws/dijkhoff-coulant-bij-asielaanvraag ) Voorts is het altijd aandoenlijk te zien hoe in Leiden symboolpolitiek wordt bedreven. Zo riep de gemeenteraad In de jaren tachtig Leiden uit tot ‘kernwapenvrije gemeente’. Ook defensie is een nationale zaak, maar in Leiden is men natuurlijk altijd iets pacifistischer dan in de rest van het land.(liever een Rus in de keuken dan een raket in me tuin of zoiets)

  • Een Leids burger op

   Een lokaal kinderpardon willen organiseren is inderdaad symboolpolitiek.
   Nog los van de onwenselijkheid daarvan.
   Bovendien heeft de regering, die daar wel over gaat, al laten weten geen kinderpardon te willen en dat is maar goed ook: want anders kan men aan het pardonnen blijven.

 5. Tijn Snijders

  Zullen we dan ook maar gelijk alle kindjes in armenië ophalen en ze direct een verblijfsvergunning geven? Zullen we dan ook gelijk alle kindjes uit sirië op gaan halen? En wat denken we van bv, ik noem maar gewoon iets, nigeria ofzo, of soedan.. zullen we die dan ook gelijk maar gaan ophalen?

  We hebben hier rechters, mensen die flink gestudeerd hebben (niet zomaar een paar boekjes gelezen zeg maar). En die mensen gaan we maar gewoon even voorbij, want zielige kindjes.

  8 keer was er besloten dat ze weg moesten. 8 keer is er besloten dat je eigen land veilig genoeg geacht wordt en je je weg terug dient te vinden.

  Het is van de zotte dat die lui niet direct na de 2e keer dat we besloten dat je hier niet mag blijven, niet hrt land uit zijn geschopt. Dat de wet aangepast moet gaan worden mag duidelijk zijn. Maar nee is nee. Nee is nog steeds geen misschien. Rechters hebben 8 keer alles onderzocht en 8 keer de vraag met nee kunnen beantwoorden.

  Maar dan lopen we gewoon weg, althans, we brengen in de media dat we weggelopen zijn (ik geloof er geen snars van), dat zal ze leren! Inspelen op de mensen, want zielige kindjes..

  En wat schept de verbazing? Ineens kan de veiligheid van de kids niet meer gewaarborgd worden. Hoezo niet? Is het spontaan ineens oorlog in Armenië?

  Nee is nee. Niet ja, niet misschien, nee is nee. Wanneer gaan nederland eens ballen kweken?

  En dan moet je tot overmaat van ramp ook nog eens lezen dat de gemeente waar je in woont voor een groot kinderpardon is. Nog eens 400 kids die allemaal schrijnende zaken zijn. Allemaal zielig. Maar mogen de kindjes blijven, sja, dan is gezinshereniging de eerst volgende stap, want je kan het natuurlijk niet maken om moeders te laten voor wat het is. Nee, de kindjes hebben recht op hun moeder. Een moeder die bij binnenkomst direct liegt. Een moeder die 8 keer nee te horen kreeg.

  Hoe moet je je als rechter voelen, nadat jij en je collegas een besluit hebben genomen, een weloverwogen besluit, dat er dan een bak mensen hier in NL vinden dat die rechters geen gelijk hebben en het toch anders moet.

  Ik zou serieus een andere baan gaan zoeken. Je kan niet harder te kijk worden gezet dan dit…

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline