SP-raadslid Ries van Walraven riep vanavond mede namens de ChristenUnie het college op om van Leiden een Kinderpardongemeente te maken.  (Foto: Chris de Waard).

Leiden mogelijk 55e kinderpardongemeente

Leiden sluit zich aan bij de campagne ‘We zijn al Thuis‘ waarbij de politiek wordt opgeroepen een algemeen kinderpardon in te stellen voor de circa vierhonderd kinderen die al jaren in ons land verblijven en vaak niet eens te taal van hun land van herkomst niet machtig zijn. Dat wil de overgrote meerderheid van de Leidse gemeenteraad en ook het college staat er sympathiek tegenover.

Chris de Waard sprak met SP-raadslid Ries van Walraven over Leiden als Kinderpardongemeente.

 SP-raadslid Ries van Walraven kaartte het kinderpardon aan in de raad, mede namens de ChristenUnie Leiden. “We hebben de dreigende uitzetting van Howick en Lili met afschuw gevolgd,” zei Van Walraven die blij is dat de twee uiteindelijk toch in ons land mogen blijven. “Maar dit staat niet op zich zelf. In Nederland dreigt voor nog vierhonderd kinderen uitzetting, terwijl ze al jaren hier zijn. Ze wilde onder meer weten hoeveel van die vierhonderd kinderen in Leiden wonen.

Volgens wethouder Damen zijn er in Leiden geen kinderen voor wie uitzetting dreigt, maar aansluiten bij de lobby voor een algemeen kinderpardon wil ze wel. “We gaat het initiatief onderzoeken, maar we staan er heel positief tegenover,” aldus Damen. Als Leiden zich tot kinderpardongemeente uitroept, volgt de gemeente het voorbeeld van 54 gemeenten die daar al eerder toe overgingen.

VVD Leiden tegen
In de Leidse raad is alleen de VVD mordicus tegen het uitroepen van Leiden als Kinderpardongemeente. “Daar gaat de gemeente helemaal niet over,” zegt raadslid Alyssa Voorwald. “Wij staan achter de mensen die een beslissing van de rechter wel netjes respecteren en het land verlaten. Niet achter diegenen die bewust frustreren en daar met een pardon voor beloond willen worden. Dat is niet eerlijk. Als je niet wilt dat je kind hier wortelt, moet je hier niet procedure op procedure blijven aanspannen. Dan is dat wrang, maar je eigen verantwoordelijkheid.”

Chris de Waard in gesprek met VVD-raadslid Alyssa Voorwald. Haar fractie voelt er niets voor om Leiden uit te roepen tot Kinderpardongemeente.

Vandaag werden aan de Tweede Kamer de ruim 115.000 handtekeningen aangeboden die tot nu toe in zestig gemeenten zijn opgehaald. In het daaropvolgende debat bleek dat een meerderheid va n de kamer nog steeds geen ruimer kinderpardon wil. Voor de zomer werd daar ook al eens over gestemd. Ook toen bleek er geen meerderheid voor versoepeling.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×