LEAD-torens krijgen vorm via participatie; angst voor verkeer blijft

8

In vier plangroepen is de afgelopen weken gewerkt aan het verder ontwikkelen van de plannen voor de LEAD-torens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. De tussentijdse uitkomsten van het participatietraject – waarin het plan op diverse punten is aangepast – worden positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen. “In het verleden is toegezegd dat de Schapenwei een autoluwe straat zou blijven.”

De plannen voor LEAD werden op 11 september onder grote belangstelling gepresenteerd. Zes weken later is de interesse nog zeker niet afgenomen en meldden omwonenden, belangstellenden en potentiële kopers zich wederom om zich te mengen in het participatietraject. “Ik woon nu op de Maresingel met twee trappen”, aldus een van de aanwezigen, “maar ik wil 103 jaar worden en kom hier vanavond om een appartement uit te zoeken.”

Verslaggever IJsbrand Terpstra was in Nieuwe Energie en sprak met verschillende aanwezigen

Verschuiving
De bijeenkomst in Nieuwe Energie maakt duidelijk dat ontwikkelaar RED Company er alles aan doet om een zorgvuldig participatieproces te verzorgen. “We zijn bezig in een bestaand gebied, dat al functioneert met sociale cohesie, dan zul je met elkaar moeten kijken hoe je tot een optimalisatie van het plan komt”, aldus Gijsbert van Estrik van projectontwikkelaar RED Company. Aan de hand van de participatie in verschillende plangroepen, werd gisteren duidelijk, zijn de plannen nu op verschillende punten aangepast. Zo kan door een aanpassing in de parkeergarage een markante boom blijven staan en wordt het zicht vanuit de achterliggende wijk NieuwLeyden verbeterd door een van de kleine torens een stukje te verschuiven.

Deelauto’s
Ook op het punt van de mobiliteit en het parkeren rondom de torens is een en ander aangepast, al heeft de ontwikkelaar daar vooral de normen bijgesteld en hoefde er aan het plan zelf niet veel veranderd te worden. “Wij zien dat vastgoed en parkeren enorm ontwikkelen en dat daar nieuwe trends in ontstaan”, aldus Van Estrik. Daarmee doelt hij onder andere op deelauto’s en het gebruik van de fiets. De huidige norm voor het aantal parkeerplekken per woning in Leiden is tussen de 0,6 en 1,7, maar de gemeente Leiden wil dat volgend jaar gaan aanpassen. RED Company rekent daarom voor het gemak alvast met 0,3 parkeerplek per woning.

Gijsbert van Estrik van projectontwikkelaar RED Company in gesprek met IJsbrand Terpstra

Bestaande normen
“Mijn complimenten voor de creativiteit, maar ik vind wel dat je de normen op deze manier heel erg in je eigen voordeel probeert te veranderen”, aldus buurtbewoner Jeroen Brokken uit NieuwLeyden. “Je moet uitgaan van de bestaande normen.” Hij vertolkte daarmee de mening van veel buurtbewoners, die de toename van geparkeerde auto’s en extra verkeer door hun wijk als gevolg van LEAD met argusogen bekijken. De komende weken zal met een deel van hen worden gewerkt aan alternatieve uitsluitingen voor het verkeer, zoals een extra oprit naar de Willem de Zwijgerlaan of het doortrekken van de Gooimeerlaan.

Bewoner van NieuwLeyden Jeroen Brokken in gesprek met IJsbrand Terpstra

Vertrouwen
In de andere ruimtes van Nieuwe Energie heerste toch vooral een positieve en betrokken sfeer. Bijna niemand lijkt er nog aan te twijfelen of de torens er komen. “Ik maak me zorgen over het bouwverkeer”, begon een van de omwonenden alvast over het bouwproces. En niet onterecht, want LEAD wil binnen een jaar alles rond hebben om te kunnen gaan bouwen. Een enkeling die wel begon over feit dat er überhaupt gekozen is voor hoogbouw op deze locatie, werd afgekapt. “U heeft uw vertrouwen in de gemeente verloren over de totstandkoming van het project”, vatte de gespreksleider het samen, “maar daar gaat het hier vanavond niet over.”

Vergunningen
De komende tijd gaat de projectontwikkelaar verder met het participatieproces, dat door zo ongeveer alle aanwezigen als zorgvuldig en prettig wordt beschouwd. Als die lijn wordt voortgezet, hoopt RED Company begin volgend jaar te kunnen starten met het aanvragen van de vergunningen, zodat er na de zomer van 2019 kan worden begonnen met de bouw. Of dat lukt, zal afhangen van de beslissingen van de gemeenteraad over o.a. parkeervergunningen, hoogte van de bouw en het groen.

Delen

8 reacties

 1. Mooi project. Ik hoop dat men snel kan gaan bouwen. Hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan past goed bij Leiden

 2. Pieter de Krom op

  Geef de nieuwe bewoners standaard een gratis autodeel abonnement en zorg voor een elektrische deelauto die altijd beschikbaar is bij het appartementencomplex. Geef zeker geen nieuwe parkeervergunningen uit anders dan voor de elektrische deelauto.

 3. Eco-taakstelling dringt op

  @parkeerplaatsen: zo zie je maar hoe alles met alles samenhangt. Op het terugdringen van autogebruik kan een gemeente betrekkelijk weinig invloed uitoefenen (meen ik). Waardoor de indruk kan ontstaan dat de nu gehanteerde normen zijn gekozen omdat ze het LEAD-project goed uitkomen, met alle risico voor de (huidige en nieuwe) wijkbewoners.

  Ik gun bewoners geen verkeersinfarct. Maar gun evenmin de stad een ruimtebeslag door auto’s dat, met aanzienlijke zekerheid, over veertig jaar tot loze ruimte leidt – want de terugdringing van automobiliteit in de huidige vorm lijkt onvermijdelijk.

  Overigens, dhr. Brokken verwijst naar de kosten gemaakt door bewoners voor parkeerplaatsen bij hun woning en de private schade als je er vervolgens geen gebruik van kunt maken (zo begreep ik zijn boodschap). Daar tegenin kan men aanvoeren dat parkeerplaatsen niettemin schandelijk goedkoop zijn (https://
  + soundcloud.com/de-correspondent/de-oplossing-voor-bijna-alles-duurder-parkeren). (Zie ook: https://
  + soundcloud.com/rudifreddieshow/deze-podcast-zit-barstensvol-beweging-of-niet-want-hij-gaat-over-mobiliteit)

  [gistermiddag gepost maar Sleutelstad is niet erg alert op ‘reacties die op goedkeuring wachten’vanwege toegevoegde links]

 4. Leiden-Noord op

  Super mooi project! Wat mij betreft mag er in Leiden buiten de oude binnenstad veel meer van dit soort torens komen en het liefst voor iedereen betaalbaar natuurlijk.

 5. Er is enkel weer overleg metde elite van nieuw leijden de rest vd omwonende weet van niks wij kijken dr va marnixstraat straks vol tegen aan maar wij wisten niks van info avond overkant vd straat met huizen van meer dan 600.000 wel

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline