(Archieffoto: sleutelstad).

Vier Leidse voetbalclubs nog niet vitaal

Op 1 juli van dit jaar is in stilte de balans opgemaakt van het project Voetbal Vitaal. Het is een traject waarbij Leiden al enkele jaren samen met de clubs toewerkt naar een gezonde toekomst voor het Leidse voetbal. Veel clubs staan er al jaren niet goed voor en hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen en opgebouwde schulden aan de gemeente.

Het staatje op basis van de drie criteria dat sportwethouder Dirkse in januari 2017 naar de gemeenteraad stuurde. Clubs mogen geen schuld hebben aan de gemeente of moeten tenminste een afbetalingsregeling hebben en die ook nakomen. Verder heeft een vitale club tenminste 450 spelende leden en tenminste één jeugdelftal in elke leeftijdscategorie.

Boshuizen, Leidsche Boys, Lugdunum en Roodenburg nog niet vitaal
In januari 2017 stonden veel de clubs er slecht voor. Inmiddels zijn FC Rijnland en v.v. Leiden eerder dit jaar gefuseerd tot Sporting Leiden en heeft Gol Sport zichzelf opgeheven. Van de overige clubs bevinden Boshuizen, Roodenburg, Leidsche Boys en Lugdunum zich nog steeds in de gevarenzone. Tijdens een bijeenkomst kregen die vier clubs een nieuw ultimatum van de gemeente. Voor het einde van dit jaar moeten ze laten weten welke stappen ze nemen om vitaal te worden. Bij de bijeenkomst liet Roodenburg tot ieders verbazing verstek gaan.

Clubs die niet voldoen aan de in januari 2017 opgestelde criteria zijn niet toekomstbestendig en verliezen daarmee belangrijke rechten. Zo kan een club met schulden in de toekomst geen velden meer huren en hebben voetbalverenigingen met te weinig leden geen recht meer op een eigen kantine.

‘Plan Ahsmann’ voor nieuwe fusieclub
De vier clubs die nu nog niet vitaal zijn, kampen allemaal met een tekort aan leden. Om dat op te lossen en ook de financiën beter in control te krijgen, heeft DIOK-voorzitter Cees Ahsmann een plan gemaakt dat hij eerder deze week aan de clubs presenteerde. “Overigens niet als DIOK-voorzitter hoor,” zegt Ahsmann. Ik ben gewoon een Leidenaar met een plan voor de sport. De stad is veranderd van een arbeidersstad naar een kennisstad en dat zie je terug in de sportbeoefening. Voetbal loopt terug en sporten als golf, tennis en rugby groeien. Sportclubs moeten mee veranderen en niet blijven hangen in sentiment.”

Het  ‘Plan Ahsmann’ behelsde eigenlijk het oprichten van één nieuwe club waarin Boshuizen, Roodenburg, Leidsche Boys en Lugdunum op zouden moeten gaan. De nieuwe club zou dan aan de Boshuizerkade kunnen gaan spelen. Inmiddels is wel duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Leidsche Boys wil niet mee en ook Lugdunum ziet er geen heil in. In afgeslankte vorm zou het nog steeds kunnen, denkt Ahsmann: “Dan kunnen Roodenburg en Boshuizen op de Boshuizerkade spelen.”

DIOK naar Sportpark Noord
Als Roodenburg stopt of verhuist, wil DIOK graag naar Sportpark Noord. Het huidige domein van Roodenburg. Dat park zou dan wel flink op de schop moeten, maar het is in de ogen van Ahsmann de enige optie voor de Leidse Rugbyclub. De Boshuizerkade is te klein als daar straks een veld wordt geofferd aan de bouw van het nieuwe Indoor Sportcentrum en in De Morsch blijven lijkt ook geen optie nu zowel DoCoS als Sporting Sport daar floreren en naar verwachting zullen groeien.

Roodenburg en Boshuizen
Hoe de toekomst voor Roodenburg eruit ziet is nog ongewis, maar op eigen kracht verder is eigenlijk geen optie realiseert ook voorzitter Loen Kloos zich: “We hebben nu ongeveer driehonderdvijftig spelende leden. Dat zijn er volgens de criteria van de gemeente dus honderd te weinig en voor december gaat we de vierhonderdvijftig niet halen. Ook financieel heeft de club het moeilijk. Er is een schuld aan de gemeente en de afbetalingsregeling kan slechts met moeite worden nagekomen.

Voor Roodenburg lijkt Boshuizen de enige mogelijke club om mee te fuseren. Dat zeggen veel betrokkenen uit de Leidse voetbalwereld en Kloos erkent het ruiterlijk. Ook als dat betekent dat de toekomst van Roodenburg aan de Boshuizerkade ligt. “Maar andersom zou ook kunnen,” denkt Kloos. “We hebben in noord drie velden dus daar kan Boshuizen best bij.” Die laatste optie lijkt niet heel realistisch, er is dan immers geen oplossing voor DIOK terwijl in het eerste geval alle problemen in een keer kunnen worden opgelost.

Lugdunum praat met UVS
Hoe dat plan valt is nog niet helemaal duidelijk, clubs willen zich er nog niet over uitspreken., Inmiddels is wel duidelijk dat in elk geval Lugdunum in de Kikkerpolder wil blijven voetballen. Daartoe zijn geprekken opgestart met UVS om mogelijkheden van samenwerken of samengaan te bespreken.

Boshuizen en Leidsch Boys
Boshuizen en Leidsche Boys zijn zo klein dat ze hun accommodaties hoe dan ook gaan verliezen. Leidsche Boys zit als enige voetbalclub nog op Sportpark De Vliet en mag daar waarschijnlijk blijven zitten tot het gebied over enkele jaren wordt herontwikkeld. Tegen die tijd viert de club ook het honderdjarig bestaan. Die datum wil men naar verluidt graag halen. Daarna is de kans groot dat de club ophoudt te bestaan.

Boshuizen speelt met drie teams op zondag als enige nog aan de Boshuizerkade. De club is te klein om recht te houden op een eigen clubhuis en kantine en zal vrijwel zeker moeten gaan spelen bij een van de overblijvende clubs. Zowel in de Kikkerpolder als op Sportpark De Mors zijn de teams van Boshuizen welkom om velden te huren.

Leiden Politiek Sport Voetbal Vitaal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×