In het Politiek Forum werd gesproken over de toekomst van de jeugdzorg in Leiderdorp. (Foto: Marleen Hogendoorn).

Doorontwikkeling jeugdhulp in Leiderdorp: 'Even doorpakken nu'

Tijdens het politiek forum in Leiderdorp van afgelopen maandag bespraken de fracties de doorontwikkeling van de jeugdhulp per 2020. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp. Toen werd de hulp eerst op Holland-Rijnland niveau geregeld, het plan is om dit nu voortaan op Leidse regio schaal te doen.

In een koersdocument worden de hoofdlijnen van een bepaalde nieuwe ontwikkeling vastgesteld, in dit geval de hoofdlijnen voor de doorontwikkeling van jeugdhulp per 2020 en verder in de gemeenten in de Leidse regio. Volgens gemeente Leiderdorp ligt de uitdaging voor de komende periode is in het komen tot een verdere transformatie in de jeugdhulp en het doorvoeren van een aantal veranderingen in de jeugdhulp.

Wethouder Angelique Beekhuizen over de jeugdzorg in gesprek met verslaggever Marleen Hogendoorn

In het document is te lezen dat de transitie van de taken in Holland Rijnland goed is verlopen. “De gemeenten en de jeugdhulpaanbieders hebben veel werk verzet, de verantwoordelijkheid voor de nieuwe Jeugdwet is opgepakt, jeugdhulp is beschikbaar, de jeugd- en gezinsteams zijn neergezet, er is verbinding tussen jeugdhulp en andere onderdelen van het sociaal domein. Er hebben zich geen grote calamiteiten voorgedaan.” De gewenste transformatie is er echter nog niet en moet verder worden vormgegeven. Daarom wil de gemeente verder gaan vanuit lokale/subregionale setting. Op deze manier kunnen de gemeenten effectiever samenwerken, sturen en inkopen.

Goede eerste stap
Het document werd tijdens het politiek forum van afgelopen maandag besproken. Over het algemeen werd er positief op gereageerd. Frank van Noort (VVD) vond het wel belangrijk eerst te kijken wat er al is op het gebied van jeugdhulp en wat er meegenomen kan worden. Prachee van Brandenburg (D66) beaamde deze opmerkingen en noemde het document verder een goede eerste stap. Peter Glasbeek (PvdA) vroeg zich tussen neus en lippen door af of de gemeente zeker weet dat het intensief wil samenwerken met Leiden.

Doorpakken
“Er ligt inderdaad een bepaalde gevoeligheid in de raad op het gebied van samenwerken met Leiden,” constateerde wethouder Beekhuizen. “We denken dat als we dit op schaal van de Leidse regio doen, dat we sneller komen tot een transformatie. Even doorpakken nu.” Volgende week wordt er een definitief besluit genomen over het koersdocument Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio in de gemeenteraad. Leiderdorp is de eerste raad in de regio die zich over het koersdocument buigt.

Leiderdorp Maatschappij Politiek jeugdhulp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×