De brief die kinderen van de Jenaplanschool in juli schreven, werd beloond met een gesprek op het gemeentehuis. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Kinderen Jenaplanschool op bezoek bij burgemeester Oegstgeest

De brief die een aantal kinderen van Jenaplan de Kring in juli schreef aan burgemeester Emile Jaensch, heeft een uitnodiging op het gemeentehuis van Oegstgeest opgeleverd. In de handgeschreven brief gaven de kinderen aan actie te willen voeren voor de natuur. “Graag maken wij een afspraak met u”, voegden de kinderen er aan toe.

En vanmiddag was het dan zover. Negen kinderen kwamen naar het gemeentehuis om in gesprek te gaan met de burgemeester en wethouder Huri Sahin (Duurzaamheid). “Ze hadden zelf een interview voorbereid met negen vragen”, aldus een enthousiaste wethouder. “Ze stelden vragen zoals: wat doet u nu om de natuur te verbeteren? In die zin was het een interactief gesprek.” Sahin was ook blij met de betrokkenheid van de meegekomen ouders: “ook ouderbetrokkenheid is belangrijk als je natuur wilt verbeteren.”

Wethouder Huri Sahin in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Eco-team
Van de wethouder kregen de kinderen een aantal adviezen om zelf aan de slag te kunnen gaan. “Ik heb ze verteld dat als je een droom hebt die je wilt realiseren, dat je dan ook in actie moet komen en een plan moet maken”, aldus Sahin. Ze heeft de kinderen voorgesteld om een Eco-team op te richten. Daarin gaan kinderen in gesprek met een milieu-educatiecentrum om samen op zoek te gaan naar manieren om een bijdrage te leveren aan een mooie(re) natuur. Sahin: “Dat vonden ze een goed idee.”

Schoolpleinen
Maar ook de gemeente gaat wat doen, laat Sahin desgevraagd weten. Ze wil gaan kijken hoe scholen in Oegstgeest hun schoolplein kunnen vergroenen. “Dat gaat om het idee van groenblauwe schoolpleinen, dat ik ga integreren in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid”, zegt de wethouder. Voor dat idee, wat neerkomt op het vervangen van tegels door bijvoorbeeld plantjes of water, gaat ze op zoek naar geld dat de provincie en waterschappen daarvoor beschikbaar stellen. “En wellicht kunnen we dat idee samen met de scholen nog wat verder uitvoeren.”

Duurzaamheid Oegstgeest Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×