Combizwembad De Vliet en ijshal worden klimaatneutraal

7

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten om de gecombineerde sportaccommodatie aan de Vliet met daarin een ijshal en het combibad De Vliet klimaatneutraal te bouwen. Daarnaast is ook het uitvoeringsbesluit voor de ijshal vastgesteld. “Daarmee wordt de continuïteit voor de ijssporten schaatsen, shorttrack, ijshockey, kunstrijden en curling voor deze regio  geborgd”, zegt de Leidse sportwethouder Dirkse.

Chris de Waard in gesprek met de Leidse sportwethouder Dirkse.

“We gaan onze sportaccommodaties moderniseren, dat is hard nodig. Zo bieden we de ijssporten een toekomst in deze regio en krijgen de zwemsporten een prachtige combinatie van een gloednieuw binnenbad en een gerenoveerd 50 meter buitenbad. We zijn er trots op dat dit sportcomplex tot één van de meest duurzame gaat behoren in Nederland, volledig gasloos.”

250 meter schaatsbaan
De gemeenteraad van Leiden besloot in februari 2018 om geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe ijshal. De huidige hal aan de Vondellaan, in particulier bezit, is sterk verouderd. Met dat besluit koos de raad voor een 250 meter schaatsbaan. In combinatie met de binnenbaan en een ‘krabbelbaan’ voor beginners biedt de ijshal straks 77% meer ijsoppervlak dan de huidige hal aan de Vondellaan.

Leiden hield tot enkele weken geleden de mogelijkheid open om een langere schaatsbaan aan te leggen. De meerkosten van die 333 meterbaan zouden dan door de regiogemeenten en de schaatsverenigingen zelf moeten worden gedragen. Dat is niet gelukt. Wethouder Paul Dirkse: “Diverse gemeenten betuigden meteen hun steun, dat heeft het college als zeer positief ervaren. Ook de schaatsverenigingen hebben zich enorm ingespannen om zoveel mogelijk gelden op te halen. Doordat er uiteindelijk te weinig gemeenten mee wilden doen, is het niet gelukt om de benodigde 3,2 miljoen bij elkaar te brengen.”

Combibad De Vliet
Het college vraagt de gemeenteraad een aanvullend besluit voor het Combibad De Vliet te nemen en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor indexatie van de bouwkosten. Die vallen  1,2 miljoen hoger uit. Ook voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie ‘van het gas af’ die moet leiden tot 100% CO2-reductie vraagt Dirkse de raad om extra geld. Het gaart daarbij om 420.000 euro. Met dit laatste wordt invulling gegeven aan de motie ‘Combibad Klimaatneutraal’ die de gemeenteraad heeft aangenomen bij de behandeling van het Uitvoeringsbesluit eerder dit jaar.

Aanvullend wordt de raad voorgesteld binnen de kaders circa 125 vierkante meter extra beschikbaar te stellen voor gebruik door de zwemvereniging en vast te houden aan het multifunctionele gebruik van de accommodatie, waaronder de horeca en ruimten voor verenigingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie ‘Ruimte aan verenigingen’ die is aangenomen bij het Uitvoeringsbesluit.

Voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte die bij het combibad en de ijshal horen, wordt de gemeenteraad voorgesteld een uitgangspuntennotitie vast te stellen. Op basis van de nadere uitwerkingen legt het college de raad op een later moment een apart uitvoeringsvoorstel openbare ruimte voor met een financiële dekking. Dit kan pas als het definitieve ontwerp van het gebouw gereed is. Naar verwachting is dit in de tweede helft van 2019.

Gemeenteraad aan zet
Het uitvoeringsbesluit IJshal en het aanvullend besluit Combibad De Vliet worden op 11 december en 10 januari besproken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving en op 24 januari zal de gemeenteraad een beslissing nemen over beide voorstellen. De oplevering van het combinatiegebouw zwembad-ijshal is gepland in de zomer 2021, waarna er met ingang van het nieuwe zwem- en schaatsseizoen 2021-2022 kan worden gezwommen en geschaatst.

Delen
Zirkzee slaapadviesdagen

7 reacties

  1. Ik durf er wel 10 euro op in te zetten dat dit gebouw te laat wordt opgeleverd en voor twee keer het originele budget. Dat wordt dus 2024 of zo voordat ik er mijn baantjes kan trekken.

  2. Een Leids burger op

    Nog afgezien van extra geld voor ¨duurzaamheid¨ vallen de bouwkosten dus nu al 1,2 miljoen hoger uit………

  3. Dennis Kempff op

    Wat iedereen ook zegt, ik vind het een grote verbetering. Een zwaar verouderd zwembad en een zwaar verouderde ijshal die in de nieuwe situatie elkaar kunnen dragen door energie uit te wisselen.. prachtig!!
    Veel beter dan twee energievreters die veel te ver uit elkaar liggen. Apart van elkaar kosten ze op jaarbasis ook veel te veel aan onderhoud, wat blijkbaar even snel vergeten wordt. Ik heb al jaren een goede ervaring met dezelfde opzet van zwembad+ijshal in Dordrecht. Ik kan niet wachten tot de deuren open gaan!!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline