Doorsnede van de eerste verdieping van het nieuwe sportgebouw aan de VLiet.

ZVL-1886 eist eigen verenigingsruimte bij nieuwe combibad

In het nieuwe combibad dat de gemeente Leiden gaat bouwen aan de Vliet komt ook ruimte voor de zwemverenigingen die van het bad gebruik maken. Maar er is geen sprake van een echt eigen ruimte, waar de club ook een eigen kantine kan inrichten. ZVL-1886 staat erop dat er wel zo’n eigen ruimte komt, maar de gemeente gaat met een pachter werken en sportwethouder Dirkse is niet van plan om de zwemmers tegemoet te komen.

Chris de Waard in gesprek met ZVL-1886 voorzitter Frans Pot over de eigen verenigingsruimte die de club eist bij het nieuwe combibad.

Hoe hoog de gemoederen inmiddels oplopen blijkt wel uit de starre houding van beide partijen, Dirkse: “De tijd dat een sportvereniging een eigen plek krijgt om bier te drinken is echt wel voorbij. Bovendien hebben we de inkomsten van de pachter gewoon nodig om de exploitatie rond te krijgen en willen we afspraken maken over het aanbod in het kader van de ‘gezonde sportkantine’.

Voorzitter Frans Pot van ZVL-1886 vindt dat het college doordrukt: “Ik heb zeer recent nog een brief gestuurd aan de wethouder om hem te melden dat we ab-so-luut niet akkoord gaan met een horecapachter . Het is echt ongelofelijk dat de gemeente blijft volharden in een standpunt waarbij de grootste zwemvereniging van Nederland een pachter krijgt opgedrongen. Maar prima, dan trekken we ons terug uit de voorgestelde samenwerking.  Maar eens kijken wie de langste adem heeft”. Pot sluit niet uit dat zijn club bij uitblijven van overeenstemming in het huidige onderkomen De Waterkeet bij zwembad de Zijl blijft voor de sociale bijeenkomsten en alleen de wedstrijden in het nieuwe bad gaat zwemmen.

In de plannen van de gemeente komt er op de eerste etage van de nieuwbouw een ruimte van 175 vierkante meter en horeca waar de zwemclub  gebruik van kan maken. “Deze ruimte heeft direct zicht op het zwembad en loopt over in de algemene horecaruimte die eveneens 175 vierkante meter telt. Daaraan grenst dan weer een ruimte van 75 vierkante meter die bedoeld is voor de schaatsverenigingen. Dat deel van de ruimte kijkt uit op de schaatshal.

Volgens Dirkse zijn de schaatsers wel akkoord met de voorgestelde verenigingsruimte, maar voorzitter Jos Arts van de Schaatshal Leiden nuanceert dat: “We zijn akkoord met het basisprincipe van universele ruimten waar de schaatsverenigingen hun eigen identiteit in kunnen herkennen om zo een ’thuisgevoel’ voor hun vereniging te creëren. Met de verhouding 175 vierkante meter voor de zwemmers en 75 vierkante meter voor de schaatsers zijn we het niet eens. We begrijpen niets van de vasthoudendheid van de zwemmers als je daarin meeneemt dat ze zelf geen euro investeren in de nieuwe locatie waar jaarlijks 800.000 euro exploitatiekosten door de gemeente wordt uitgegeven. Buiten elke verhouding en realiteitszin”.

Advertentie

Leiden Politiek Sport combibad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×