(Foto's: Chris de Waard).

Motorblok positief over toekomst Roomburgpark

Hoe ziet de toekomst van het Roomburgpark in de gelijknamige Leidse wijk er uit. Een flink aantal stakeholders uit de wijk heeft een half jaar geleden de handen ineen geslagen en dat ‘motorblok’, zoals ze het zelf noemen, koerst nu af op een gedragen herinrichtingsplan. Binnen enkele maanden hopen de vertegenwoordigers van de L.H.C. Roomburg, T.C. Roomburg, Sporting Trigon, de Lorentzschool, BSO ’t Kasteel en de bewoners van de aan het gebied grenzende Hazewinkelstraat eruit te zijn. Het participatieproces voor een Nieuw Roomburgpark wordt begeleid door de gemeente Leiden en ook de wijkvereniging kijkt mee.

Presentatie van de plannen voor het ‘Nieuw Roomburgpark’ tijdens het sportcafé.

“Maar zoveel mensen zoveel wensen,” zegt Bas Pietersen van Roomburg Hockey als hij samen met John Doove van de naburige tennisvereniging de parkplannen toelicht aan de bezoekers van het Sportcafé Leiden dat vrijdagavond werd gehouden in het gebouw van de hockeyclub.

Chris de Waard sprak na afloop van de presentatie tijdens het Sportcafé Leiden bij Roomburg Hockey met bestuurslid Bas Pietersen van de Leidse hockey Club Roomburg en voorzitter John Doove van Tennis Club Roomburg.

Vier keer zoveel bomen
Doel van de exercitie is om te komen tot een plan met alleen maar winnaars. Het nieuwe park moet een groener karakter krijgen, gedacht wordt aan wel vier keer zoveel komen als in het huidige park, de wijk moet autoluwer worden, de sociale structuur van de wijk moet er beter van worden en ten slotte moet er straks ook meer gesport kunnen worden in het open multifunctionele sportpark voor de hele wijk. Want dat is wat het park uiteindelijk moet worden. “Een soort buurthuis 2.0”

Hoe dat nieuw ingerichte park eruit gaat zien staat nog niet vast. Althans niet helemaal. Er is een ontwerp gemaakt en daar zit een visie achter. Het motorblok staat echter open voor verbeteringen en heeft het ontwerp daarom ook in puzzelvorm beschikbaar, zodat iedereen zijn of haar eigen Nieuw Roomburgpark in elkaar kan schuiven. 

Meer hockey- en tennisvelden
In het ontwerp liggen de hockeyvelden, vier in plaats van de huidige drie, op een rij langs de Kanaalweg. Voor een vijfde veld, nodig om de Leidse hockeyclub voldoende toekomstperspectief te bieden, wordt samen met Sporting Trigon gekeken of even verderop aan de Cronesteinkade (zie kaartje) op een van de korfbalvelden ook kan worden gehockeyd.

De tennisbanen worden in plukjes verspreid over het park met voldoende ruimte voor toeschouwers rondom. Het zouden er bij voorkeur drie meer moeten worden dan de huidige negen die bovendien onaantrekkelijk op een rij liggen, waardoor het zich niet op elke baan even goed is.

Moeizaam proces
In het verleden liepen plannen voor uitbreiding van het aantal sportvelden steeds vast, omdat er geen draagvlak in de wijk was. Door de gezamenlijke aanpak hopen de deelnemers aan het ‘motorblok’ nu wel met een plan te komen dat op instemming van omwonenden kan rekenen. Belangrijke uitgangspunten zijn daarom een open sportpark voor de hele wijk waar ook bewoners die geen lid zijn van een van de verenigingen terecht kunnen. Ook de scholen moeten nadrukkelijk gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Door te beginnen met de invulling van meer groen en een betere verkeerssituatie in de omgeving, hopen de deelnemende organisaties nu ook de bewoners te verleiden.

Als het participatieproces ergens in maart is afgerond, kan het plan richting college en raad. Die moeten dan besluiten over de realisatie en moet ook duidelijk zijn hoe de herinrichting wordt gefinancierd. Daarvoor kijken de initiatiefnemers onder andere naar het budget voor het contourenplan buitensportaccommodaties waarin was voorzien dat de hockeyvelden zouden worden uitgeplaatst naar Sportpark de Vliet. Dat had ook het nodige gekost. Nu langs de Vliet niet gehockeyd gaat worden, ziet het motorblok kansen voor hoogbouw langs het water om als kostendrager te dienen voor het Nieuw Roomburgpark.

Leiden Maatschappij Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×