(Foto: PR / CORPUS 'reis door de mens').

CORPUS 'reis door de mens' breidt uit naar China

CORPUS ‘reis door de mens’ in Oegstgeest breidt uit naar China. De uitbreiding vindt plaats in een nieuwe gebiedsontwikkeling op zo’n 45 kilometer ten zuiden van Nanjing, de voormalige hoofdstad van China. Komend voorjaar start de bouw en in 2020 staat de oplevering gepland. 

Volgens de Chinese overheid is CORPUS een symbool voor de gezonde mens en de bouw van CORPUS past in het politieke vijfjarenplan in China waar een belangrijke rol is weggelegd voor initiatieven om publieke gezondheid te bevorderen. Het belang van veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven is dan ook geheel omarmd door partijsecretaris Yuefeng Zhang die de overeenkomst met CORPUS heeft bekrachtigd.

Naast bestuurlijke steun betekent dit een bevestiging van de overtuiging die aan CORPUS ten grondslag ligt en door oprichter Henri Remmers is uitgedrukt als: “Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’ met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan”.

Aan de totstandkoming van CORPUS in China liggen enkele jaren van voorbereiding ten grondslag. Tijdens één van de handelsmissies onder aanvoering van Minister-President Mark Rutte werden de eerste concrete stappen gezet om uiteindelijk te komen tot de huidige eerste overeenkomst voor Nanjing.

CORPUS World Wide
De ontwikkelingen in Nanjing zijn een belangrijke doorbraak in de inspanningen om het unieke concept van CORPUS op verschillende locaties in China te realiseren. Hierbij worden reeds vergaande besprekingen met Chongqing en Xiamen gevoerd.

Aangezien ‘gezondheid’ een thema is dat overal op de wereld aanpak vergt, werkt CORPUS World Wide actief samen met partijen in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten om een ​​basis te creëren voor één of meer uitvoeringen van CORPUS.

Leiden Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×