Voorzitter Frans Pot van ZVL-1886.

Ruzie ZVL-1886 met gemeente om eigen ruimte bij nieuw combibad geëscaleerd

“Betreft: beëindiging samenwerking in relatie nieuwe combibad”. De aanhef van de brief die het bestuur van ZVL-1886 vannacht nog naar de Leidse sportwethouder Paul Dirkse stuurde, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ZVL-1886 praat niet meer mee over het nieuwe zwembad en wil als het klaar is ook geen gebruik maken van de verenigingsruimte die de gemeente in het complex heeft opgenomen.

Aanleiding is het besluit dat de Leidse raad gisteravond nam over het nieuwe zwembad. Daarbij komt  weliswaar een verenigingsruimte van 175 vierkante meter die ZVL-1886 exclusief kan gebruiken op de momenten dat de zwemmers aanwezig zijn, maar een kop koffie of een broodje moeten de zwemmers en waterpoloërs bestellen aan de bar van een aan te trekken commerciële pachter. En dat willen de leden van de fusieclub met 1600 leden die vorig jaar ontstond bij het samengaan van LZ-1886 en de Zijl Zwemsport onder geen beding.

Pot: “Het bestuur van ZVL-1886, haar leden en derden zoals stichting Topsport Waterpolo voelen zich, in navolging van de schaatsverenigingen, óók niet serieus genomen door het college van burgemeester & wethouders in de samenwerking”. Volgens Pot heeft de gemeente geen enkele moeite gedaan om te luisteren naar de argumenten van ZVL-1886. De club verwijt de gemeente onder meer dat op vier brieven die aan de gemeente werden gestuurd over de eigen ruimte geen enkele reactie is gekomen. “De gemeente heeft slechts één keer een persoonlijk gesprek tussen de verantwoordelijk wethouder, de programmamanager combibad en het bestuur van ZVL-1886 gearrangeerd, maar daarin is alleen het onwrikbare standpunt van de gemeente naar voren gebracht”, schrijft een getergde Pot.

ZLV-1886 krijgt bij het nieuwe combibad de gratis beschikking over een multifunctionele ruimte die men mag aankleden in de eigen ‘look and feel’. De club vroeg de gemeente om een commerciële huurprijs in ruil voor een eigen horeca-plek. De gemeente denkt dat ZVL-1886 dat helemaal niet kan betalen, de financiële positie van de club is niet erg rooskleurig, en wil het ook niet, omdat de pachter die het complex krijgt dan gecompenseerd moet worden omdat er een stuk omzet wegvalt. In dat geval komt de exploitatie volgens sportwethouder Dirkse in gevaar.

ZVL-1886 is zó teleurgesteld dat de Leidse gemeenteraad gisteren het plan voor het nieuwe zwembad raadsbreed omarmde zonder nog te discussiëren over de problematiek tussen gemeente en zwemclub dat de samenwerking nu helemaal wordt stopgezet. “Het vertrouwen voor een verdere samenwerking is weg’, schrijft Pot daar over. “Maar spijtig genoeg ook het enthousiasme om gezamenlijk op te trekken in de realisatie en exploitatie van dit combibad”.

Dit alles heeft geresulteerd in het volgende verenigingsbesluit:
De zwem- en waterpolovereniging ZVL-1886 bevestigt met deze brief dat zij zich volledig terugtrekt uit een samenwerking tussen gemeente en vereniging in relatie tot het nieuwe combibad. Concreet betekent dit dat de vigerende afspraken over integratie banenzwemmen tijdens verenigingen, over de overdracht van C-leszwemmers vanuit de gemeente naar de vereniging, over het gebruiksrooster en over het sleutelbeheer allen komen te vervallen.

Ook zal er géén enkele vertegenwoordiging vanuit ZVL-1886 meer aanwezig zijn bij de vergaderingen, onder aanvoering van de programmamanager combibad, in relatie tot inrichting en gebruik van het combibad. Wellicht belangrijk is het ook te melden dat ZVL-1886 géén enkel gebruik wenst te maken van de zgn. multifunctionele ruimte; afspraken en/of uitnodigingen met of door een commerciële pachter zijn in deze context niet opportuun.

Feitelijk is het bestuur ZVL-1886 in aanloop tot de opening van het zwembad louter en alleen geïnteresseerd in de (verenigings-)uren die zij van de gemeente krijgt aangereikt om daarin haar sportactiviteiten te ondernemen. Niet meer dan dat…

Het bestuur en de leden van ZVL-1886 wensen de gemeente, ondanks deze ontstane situatie, gemeend véél succes toe bij de realisatie van dit combibad.

Leiden Politiek Sport zwembaddevliet


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×