Fractievoorzitter Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad (links) wilde dat de wethouder het hele plan mee terug zou nemen naar de tekentafel, maar kreeg daarvoor geen steun van de andere partijen. (Foto: Chris de Waard).

Ingewikkelde discussie Leids armoedebeleid in raadscommissie

Gisteravond om 21.00 uur zou wethouder Marleen Damen haar beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning bespreken in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Het uur daarvoor zou ze dan met de leden van de commissie Werk en Middelen over de veranderingen in het Leidse armoedebeleid kunnen praten. Dat liep anders. Pas om 23.00 uur werd de discussie over armoedebestrijding voorlopig afgesloten. Toen had OS-commissievoorzitter Antoine Theeuwen een verdieping lager zijn commissieleden noodgedwongen al naar huis gestuurd. Die vergadering vindt nu aanstaande dinsdag alsnog plaats.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over het het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leiden.

Dat de discussie over het Beleidsplan Armoedebeleid Leiden 2019-2022 uren langer duurde dan was voorzien, had vooral te maken het de voorgestelde afschaffing van de zogenaamde Declaratieregeling. Leidse minima kunnen voor een aantal zaken aanspraak maken op een bedrag van 210 euro per jaar. “Maar dat haalt mensen niet uit de armoede en draagt dus niet bij aan onze doelstellingen op dat vlak”, zo motiveert wethouder Marleen Damen haar voornemen om de regeling te schrappen.

Verschillende partijen, de SP en de Partij Sleutelstad (PS) voorop, vinden dat minima door de plannen worden gedupeerd. “Er wordt bezuinigd over de hoofden van de armen”, zei PS-voorman Kersten onlangs al tegen Sleutelstad. Momenteel kunnen zo’n 6.200 Leidse huishoudens gebruik maken van de declaratieregeling. In praktijk zijn dat er zo’n 4.000 per jaar. Na de hervorming van het Leidse armoedebeleid verwacht het college dat er nog zo’n vier- tot vijfhonderd huishoudens worden geholpen. “Maar de doelgroep verandert niet”, bezweert wethouder Damen die de nieuwe aantallen baseert op ervaringen in andere gemeenten die de werkwijze al eerder veranderden.

Of Leiden de afgelopen jaren dus duizenden mensen via de declaratieregeling geld heeft toegestopt, terwijl ze dat niet nodig hadden, zoals PS-fractievoorzitter Kersten aanvoerde, zegt Damen niet te kunnen beoordelen. “Maar we hadden als gemeente een bedoeling met die declaratieregeling. Namelijk mensen uit de armoede helpen en mee laten doen. Onderzoek heeft nu aangetoond dat we niet weten of dat geholpen heeft. We willen het nu efficiënter gaan doen”.

Damen hoopt met het nieuwe beleid honderden mensen structureel uit de armoede te kunnen helpen. “En we leggen echt geen barrières bij de toegang tot de sociale wijkteams die het beleid gaan uitvoeren. Als zich meer mensen melden dan we nu denken, dan kan dat. Of ze de raad dan om meer geld moet vragen hangt er nog maar helemaal vanaf. “Nu gaan we uit van 4.000 mensen die allemaal 210 euro krijgen. Bij maatwerk komen er misschien wel hele andere bedragen uit.

Leiden Maatschappij Politiek armoedebeleid2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×