Het Indoor Sportcentrum dat de verouderde Vijf Meihal moet gaan vervangen. (Impressies: Gemeente Leiden).

Indoor Sportcentrum wordt gasloos en minstens energieneutraal

Het Leidse college van burgemeester en wethouders wil uiterlijk rond de zomer van dit jaar een definitief besluit voorleggen aan de gemeenteraad voor de bouw van het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade. Om dat mogelijk te maken is nu in een zogeheten voortgangsbesluit een aantal richtinggevende keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college stelt de raad voor te kiezen voor het hoogste ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid: gasloos en energieneutraal. Doordat het volledige dakoppervlak wordt gebruikt voor zonnepanelen kan het gebouw zelfs meer energie opwekken dan het nodig heeft (energiepositief). Met dit voortgangsbesluit wordt tevens het voorlopig ontwerp vastgelegd en worden uitgangspunten vastgesteld voor gebruik. Het gaat daarbij om zaken als aan tarieven, roosters en horeca. Ook worden voorwaarden gesteld voor het toevoegen van extra ruimtes. Tot slot worden de effecten van de prijsstijgingen in de bouwmarkt in kaart gebracht.

Het Indoor Sportcentrum moet vanaf 2022 de verouderde Vijf Meihal en de 3 Octoberhal gaan vervangen. In het nieuwe sportcentrum, bestaande uit twee hallen, gaat ook topsportschool het Leonardo College de gymlessen houden. De school krijgt zelf ook nieuwbouw, die komt aan de andere kant van de Telderskade te liggen.

De Leidse binnensportverenigingen kunnen in het indoor sportcentrum terecht en ook is de nieuwe sportaccommodatie bedoeld als thuishaven voor eredivisiebasketbalclub Zorg en Zekerheid Basketball Leiden. Het nieuwe indoor sportcentrum krijgt tweeduizend tribuneplaatsen. ZZ Leiden pleit al jaren tevergeefs voor minimaal drieduizend zitjes, maar daarvoor is door de gemeenteraad niet voldoende budget vrijgemaakt.

Leiden Politiek Sport Indoor Sportcentrum


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×