Geen Leidse steun voor Volksreferendum

De Stichting Burgercomité Nederland wil gelijk met de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen op 20 maart een Volksreferendum houden over het klimaat. De organisatie wil vanwege het afschaffen van de Wet op het raadgevend Referendum op deze manier buiten de Kieswet om toch een referendum organiseren.

Om ook echt een volksraadpleging te kunnen realiseren, wil de organisatie hulp van de gemeenten in Nederland. Ook Leiden kreeg een brief met daarin een verzoek om steun. Die komt er niet. Het Burgercomité Nederland vraagt Leiden om een plek in de stembureaus, catering, toezicht, stembussen, het printen van stembiljetten en lokale publiciteit.

Referendum in stembureau mag niet
De gemeente Leiden volgt het standpunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad. Die adviseren de gemeenten om geen medewerking te verleden. Het is volgens de Kieswet niet toegestaan om een dergelijke raadpleging binnen het stembureau te houden. Buiten mag wel, maar als lokale overheid medewerking verlenen zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat de gemeente de stemming organiseert en controleert.

Geen geld en menskracht
Naast die principiële argumenten wil Leiden er ook geen personeel voor vrij maken of geld voor uittrekken. Bovendien is niet in alle stembureaus extra ruimte en meubilair beschikbaar en zijn alle stembussen al bij de gemeente zelf in gebruik. Ook het drukken van stembiljetten voor zo’n Volksreferendum vindt Leiden geen taak voor de gemeente.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×