Wethouder Nanning Mol en directeur Peter van Dalen van DZB Leiden tekenen de dienstverleningsovereenkomst. (Foto: PR).

Gemeente Voorschoten en DZB Leiden zetten samenwerking voort

De gemeente Voorschoten heeft een  overeenkomst getekend met DZB Leiden voor de circa 55 personen uit die plaats die via DZB aan de slag zijn in banen die vroeger onder de sociale werkvoorziening vielen. De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is met de invoering van de Participatiewet in 2015 komen te vervallen.

Om ervoor te zorgen dat de ‘oude doelgroep’ die gebruik maakt van de voorzieningen die onder de Wsw vielen dat mag blijven doen is de dienstverleningsovereenkomst die Voorschoten met DZB Leiden heeft, verlengd om de samenwerking voort te kunnen blijven zetten. Zo kunnen de betrokken Voorschotenaren op hun vertrouwde plek blijven werken.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×