(Foto: pixabay.com).

Wethouder wil Leids Duurzaamheidsfonds toegankelijker maken

Het Leidse Duurzaamheidsfonds voor ondernemers en maatschappelijke organisaties dat in 2018 is opgericht, heeft nog geen enkele aanvraag binnen gekregen. De interesse is er wel, maar de drempel om ook daadwerkelijk een aanvraag in te dienen is te hoog. Daarom doet wethouder Yvonne van Delft van Economie een voorstel aan de Leidse gemeenteraad om de criteria aan te passen.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Yvonne van Delft over het aanpassen van de criteria voor aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds.

Versnelde evaluatie
Het Duurzaamheidsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen. Door het uitblijven van aanvragen is het fonds nu versneld geëvalueerd. Daaruit blijkt dat onder andere het minimale een leenbedrag van 20.000 euro voor veel bedrijven te hoog is.

Om een lening aan te kunnen vragen moet er nu ook nog een aparte entiteit naast het bedrijf worden opgericht. Met die constructie hoopte de gemeente extra zekerheid in te bouwen om het geld ook weer terug te krijgen als een bedrijf failliet gaat. Dat obstakel blijkt na evaluatie voor de aanvragers te groot te zijn en het blijkt de gemeente toch ook geen extra zekerheid te bieden..

Aanpassingen
Van Delft stelt de gemeenteraad nu voor de verplichting van een aparte entiteit te schrappen en het minimale bedrag te verlagen naar 10.000 euro. In het voorstel wordt ook een motie van de gemeenteraad zelf meegenomen, waarin werd opgeroepen om het fonds ook beschikbaar te stellen voor vergroeningsinvesteringen zoals groene daken en gevels. Als de Leidse raad akkoord gaat, worden de aanpassingen al eind april doorgevoerd.

 

Duurzaamheid Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×