(Afbeelding: website Duurzame Energie Merenwijk).

Bewoners Merenwijk aan de slag met duurzame energie

Interesse in duurzame energie en de zoektocht naar alternatieven voor gas voor verwarmen en koken is er zeker in de meest noordelijk wijk van Leiden. Bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk ging de afgelopen weken gewapend met folders de straat op. Tjitske Veldkamp vertelt dat veel mensen met hen wilden praten en veel praktische vragen hadden. “Het leeft in de wijk.”

De bewonersgroep trekt samen op met de GaGoed wijkambassadeur duurzame energie Marco Koene. ‘Duurzame Energie Merenwijk (DEM)’ wil niet toekijken of met de hakken in het zand gaan staan, maar actief op zoek gaan hoe bewoners zelf hun woning kunnen verduurzamen en eventueel andere energiebronnen aanboren. DEM heeft een aantal speerpunten: buurtgroepen opzetten waarin buren en straatgenoten die in gelijksoortige huizen wonen samenkomen en van elkaars ervaringen kunnen leren om hun huis duurzamer te maken, daarnaast wil DEM wijkpilots opzetten, proefprojecten om te onderzoeken wat het beste werkt als je zelf hernieuwbare energie wil opwekken. En tot slot een coöperatief zonnedak.

In de uitzending van Nieuws071 kwamen Tjitske Veldkamp en Marco Koene vertellen over dit nieuwe bewonersinitiatief. Allereerst reageren zij op het nieuwsbericht dat de gemeente de voorwaarden voor het Duurzaamheidsfonds voor ondernemers en instellingen wil veranderen om meer ondernemers in staat te stellen eraan deel te nemen. Sinds het fonds in 2018 werd opengesteld zijn er nog geen aanvragen binnengekomen. Veldkamp ziet wel mogelijkheden om samen met ondernemers op te trekken.


Tjitske Veldkamp en Marco Koene reageren op aanpassing Duurzaamheidsfonds.

Veldkamp en Koene willen graag zoveel mogelijk wijkbewoners betrekken bij hun initiatief. Nederland gaat van het gas af en de Merenwijk komt in aanmerking om daar versneld mee aan de slag te gaan voordat het gasleidingnet meer groot onderhoud nodig heeft. Veldkamp en Koene vertellen dat mensen veel vragen hebben, dat ze niet goed kunnen overzien wat er allemaal op hun afkomt, en waar ze moeten en kunnen beginnen. “Maar je kunt ook al klein beginnen met beter isoleren van je woning.”


Tjitske Veldkamp en Marco Koene in gesprek met Nieuws071-presentator Gerry van Bakel.

Voor meer informatie over dit bewonersinitiatief, ga naar de bijbehorende website. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief of contact opnemen met wijkambassadeur Marco Koene.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×