Referendumkamer buigt zich over vraagstelling Lead-raadpleging

12

Mogen er woontorens tot 115 meter hoog langs de Willem de Zwijgerlaan komen, terwijl de Leidse hoogbouwvisie maximaal 70 meter toestaat en mogen er in het geplande complex meer dan 550 appartementen komen terwijl het aantal parkeerplaatsen fors onder de norm is. Als het aan Nick Smit en de zijnen ligt, zou dat ongeveer de vraagstelling moeten worden bij het referendum waarvoor hij een verzoek heeft ingediend. Maar dat gaat niet gebeuren, zo liet de Leidse Referendumkamer begin van de avond al doorschemeren. De vraagstelling moet duidelijk zijn, maar ook compact en mag niet sturend zijn. Er mag dus geen mening in doorklinken.

Chris de Waard in gesprek met Nick Smit over de vraagstelling voor het Lead-referendum.

Raad buigt zich donderdag over referendumvraag
Wat de vraag precies wordt, beslist de Leidse Referendumkamer vanavond. Morgen wordt het advies aan de Leidse gemeenteraad gestuurd, zodat die er aanstaande donderdag over kan spreken in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Op 4 april wordt de vraagstelling definitief vastgesteld in de Leidse gemeenteraad, waarna de initiatiefnemers aan de slag kunnen om de vijfduizend handtekeningen op te halen die nodig zijn om het referendum daadwerkelijk te kunnen houden.

Geen commentaar Referendumkamer
Na afloop van de openbare zitting van de Referendumkamer Leiden bleek voorzitter Joop van Holsteyn niet bereid enkele vragen over het 450.000 euro kostende referendum te beantwoorden. 

Delen

12 reacties

 1. We gaan toch niet serieus dit referendum doen??
  Bouwen die torens!

  Wat is trouwens de minimale opkomst om dit referendum serieus te nemen?
  is dit een raadgevend referendum?

  • Tsja, als je in je wetten vastlegt dat je om een referendum mag vragen en je haalt alle benodigde tussentijdse steun dan sta je in je recht toch?

   Het referendum is geldig indien het aantal uitgebrachte geldige stemmen meer bedraagt dan 30% van het aantal kiesgerechtigden.

   deze geeft nog wat ruimte:
   Zo mogelijk in de eerste vergadering na het plaatsvinden van het referendum maar niet later dan na twee maanden besluit de raad over het aangehouden conceptbesluit dat aan het referendum werd onderworpen.

   • ik geloof nooit dat je 30% gaat halen, dit is dus nu al weggegooid geld.
    nu moet die toren dus wel hoger worden om dit geld terug te verdienen.

 2. Ik hoop dat er wordt gekozen voor een multiple choice referendum. Dan kan er ook gekozen worden voor een torenflat van 70 m conform de huidige bouwvisie van Leiden. Ik verwacht dat die optie de meeste steun zal opleveren.

 3. Eric van 't Groenewout op

  Een dergelijk referendum komt neer op misbruik van gemeenschapsgeld. Een referendum lijkt mij niet bedoeld te zijn om elke keer bij willekeurig welk onderwerp 5.000 handtekeningen op te halen om een referendum te organiseren. De ene keer tegen een woontoren, de andere keer tegen een kinderboerderij of een zorginstelling? Ik vind die 4,5 ton weggegooid geld. Die woontorens moeten er zo snel mogelijk komen. Ook de eis van 5.000 handtekeningen zou bijgesteld moeten worden. In leiden wonen ruim 120.000 mensen. Op die manier kan 4,1% van de Leidenaren een referendum afdwingen over onderwerpen waar de overige bijna 96% van de Leidenaren GEEN referendum over wil hebben en waarschijnlijk ook niet voor komt opdraven.
  Hopelijk zet het de gemeenteraad wel aan om te eisen dat parkeernormen bij nieuwbouw voortaan streng worden gehandhaafd. Idem met eisen m.b.t. sociale huur: onder leiding van Fleur Spijker gebeurt op dit vlak veel en veel te weinig en ik begrijp niet dat dit college en deze gemeenteraad haar steeds maar weer verder laat stuntelen op willekeurig welk onderwerp. Spijker lijkt er vooral te zitten om belangen van projectontwikkelaars en vastgoedbaronnen te behartigen en niet die van de oude en nieuwe Leidenaren. Het is ook de hoogste tijd dat de hoogbouwvisie van max 70 meter (dat is geen hoogbouwvisie) wordt gewijzigd: de Stadswachter in de van Randwijkstraat is bijvoorbeeld al hoger en niemand had er bezwaren tegen gehad als die nog eens 20 meter hoger was geweest. Die 70 meter: dat is net zo laag als de kerktoren langs de Lammenschansweg. Zo hoog is dat niet.

  • Een Leids burger op

   Eens met dat dit misbruik van gemeenschapsgeld is. Natuurlijk mag een referendum in principe maar in dit geval is het zinloos. Eerder heb ik dan ook al eens opgemerkt om de organisatoren zelf maar de referendumkosten (zo´n 4.5 ton) te laten betalen. Dan kun je net zo goed ook een referendum over verkamering organiseren…. : -)
   De kans is groot dat ALS er een referendum komt toch een meerderheid voor die torens is , ook als ze hoger worden dan 70 meter. En zelfs als een meerderheid tegen zou zijn komen die hoge torens er toch omdat het geen bindend referendum is en de gemeenteraad zich dus niet aan de uitkomst hoeft te houden.

   • Eric van 't Groenewout op

    @ELB: zo is het maar net. Maar net niet helemaal. Over verkamering heeft de Leidse kiezer zich zeer overtuigend uitgesproken gedurende de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Helaas heeft het College van B&W een broertje/zusje m/v dood aan die uitslag. Het valt me in ieder geval vies tegen dat Marleen Damen (PvdA), haar naam komt tenminste voor in de WOBstukken over de ongewenste verkamering van Haagweg 47, kennelijk Fleur Spijker steunt in haar doldrieste verkameringswals die wijken als Transvaal en Haagwegkwartier letterlijk kapot maakt. Door middel van schijnconstructies en trucjes wordt massaal de verkameringsstop ontdoken en worden we geconfronteerd met newspeak van het allerslechtste soort waarbij raadsleden die zich een jaar geleden nog het vuur uit de sloffen liepen met anti-verkameringstandpunten (om maar stemmen te winnen), nu tegen beter weten in melden dat verkamering via een omgevingsvergunning geen verkamering is… Juist nu bij D66 het besef begint door te dringen dat verkamering niet helpt in het oplossen van kamernood onder studenten en het de problemen voor alle andere groepen op de woningmarkt alleen maar fors heeft vergroot, is het verbazingwekkend dat PvdA en GroenLinks niet veel dwingender in dit debat aanwezig zijn. Het is al even verbazingwekkend dat partijen als CDA en SP inmiddels in alle talen zwijgen over dit belangrijke probleem.
    Je zou inderdaad geneigd zijn om een referendum over verkamering aan te vragen nu de gemeenteraad en het College in goed Leids volledig schijt hebben aan de verkiezingsuitslag – en dus volledig schijt hebben aan de Leidse bevolking – en als een stelletje uitgebluste pensionado’s ook het uitstel in de regelgeving voor zoete koek slikken. Hoezo duaal stelsel?Hoezo zijn PvdA en GroenLinks daadwerkelijk tegen verkamering?
    Wat Brexit is voor Londen, is verkamering voor D66/PvdA en GroenLinks. Een brevet van onvermogen van jewelste. Dat Spijker met vertragingstactieken zou komen was te voorspellen. Dat de in mijn ogen nog altijd goede en betrouwbare raadsleden Holla, Friso en van Diepen dat accepteren – en helaas ook veel te vaak ambtelijke lulverhalen voor zoete koek aannemen, zie Haagweg 32 – had ik niet gedacht en niet verwacht. Dit fiasco ligt helaas aan de raad zelf: neem het voortouw en stel gezamenlijk vast – of zorg in ieder geval voor een meerderheid in de raad – hoe het nieuwe beleid eruit moet zien en leg dat bindend voor aan het College. Zoiets heet democratie. Wat in Groningen, Wageningen, Utrecht of Enschede qua regelgeving kan, zou ook in Leiden probleemloos moeten kunnen.
    Het grote verschil met LEAD: dat speelt zich op een heel klein stukje Leiden af. Verkamering speelt overal, heeft overal een negatieve impact op het leefklimaat en zou veel meer een onderwerp voor een referendum zijn dan de hoogte van de garage van mijn achterburen. Een referendum zou zich moeten beperken tot onderwerpen waarmee geheel leiden heeft te maken. Straks een referendum over de hockeyvelden van Roomburg? Of een referendum over de kleur van een brug?Over wel of niet een kunstgrasveld langs de Boshuizerkade? Dat zijn m.i. geen onderwerpen voor een referendum.
    Referenda moeten m.i. over onderwerpen gaan die elke Leidenaar aangaan en ook direct raken. Dat ik straks via de gemeentelijke belastingen bijdraag aan die 4,5 ton voor een nonreferendum vind ik geen prettig gevoel. Dat geld was wat mij betreft graag naar Stichting Leiden Helpt gegaan. Als Nick Smit het niet eens is met de hoogte van het LEAD kan hij naar een commissie voor bezwaarschriften stappen en daarna nog allerlei juridische trajecten doorlopen. Zo’n referendum is feestvieren op kosten van meer dan 115.000 Leidenaren die kennelijk niets zien in een referendum over dit kul-onderwerp.

   • Eric van 't Groenewout op

    Maar minder woningen als daar met ja op wordt geantwoord. Terwijl er tienduizenden Leidenaren op zoek zijn naar betere en betaalbaarder woonruimte. En veel te veel bewoners niet kunnen doorschuiven naar passender woonruimte. En scheefhuurders niet kunnen doorschuiven omdat er geen alternatieven zijn. En er veel te weinig sociale woningbouw is. Dat is een gevaar van een referendum: nimby’s en mensen die al over goede woonruimte beschikken, timmeren de woningmarkt dicht voor een nieuwe generatie die ook moet wonen. Als er al een referendum over LEAD moet komen, zou het erover moeten gaan dat wij als leidenaren vinden dat sociale woningbouw in principe een integraal onderdeel van dergelijke nieuwbouw moet zijn en de gemeente er anders niet aan moet meewerken. Ik ben een groot voorstander van goed georganiseerde kwaliteitshoogbouw (ook in Leiden kun je op goede locaties boven de 100 meter, maar uiteraard niet in een park in de Merenwijk), maar het moeten geen compounds voor de happy few worden.

 4. Het komt natuurlijk tot een duur referendum omdat de gemeente niet goed luistert naar omwonenden. Omdat ze zich niet gehoord voelen, proberen burgers op een andere manier inspraak te krijgen. Verkiezingen en participatietrajecten zijn kennelijk niet genoeg.

  Niemand wil zo’n toren in zijn achtertuin of zijn eigen wijkpark, maar niemand vindt het erg als die toren in de achtertuin van iemand anders gebouwd wordt. De referendumvraag zou daar ook mee rekening moeten houden. Wat zou u vinden als die torens in uw straat gebouwd worden?

  Dat het zoveel geld kost, ligt ook een beetje aan de gemeente. Als ze het referendum gelijktijdig met de verkiezingen van 23 mei doen, dan is het vast veel goedkoper. Donderdag wordt duidelijk wat de referendumvraag zal zijn, dan heeft de gemeente nog 2 maanden om extra stembiljetten en stempassen te laten drukken. Dat lijkt me geen enkel probleem.
  Toch probeert de gemeente dat niet, want de gemeente hoopt dat het project door kan, dus ze proberen de tegenstanders zwart te maken door te zeggen dat zij de schuld zijn van de hoge kosten.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline