De Referendumkamer van de gemeente Leiden heeft vandaag advies over vraagstelling uitgebracht aan de raad. (Foto: Chris de Waard).

Leidse Referendumkamer adviseert gemeenteraad over vraagstelling Lead-raadpleging

Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD over de stedelijke ontwikkeling aan de Willem de Zwijgerlaan in het gebied Nieuw Leyden? Dat is het vraagvoorstel dat de Referendumkamer van de gemeente Leiden doet aan de gemeenteraad. De raad buigt zich aanstaande donderdag over het voorstel. Op 4 april wordt de vraagstelling definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Gerry van Bakel in gesprek met voorzitter Joop van Holsteyn van de Referendumkamer van de gemeente Leiden over het vervolgproces voor het referendum rond bouwplan Lead Leiden.

In de vraagstelling wordt niet gerefereerd aan zaken als de hoogte van de woontorens, het aantal woningen of het aantal parkeerplekken. “De vraagstelling dient recht te doen aan de bepaling in de Leidse Referendumverordening dat het referendum betrekking heeft op het integrale conceptraadsbesluit en niet over onderdelen of aspecten ervan”, aldus de Referendumkamer in het advies dat vanmiddag naar de raadsleden is gestuurd. “Een formulering die zich specifiek zou richten op onderdelen van het conceptraadsbesluit of dat enkele onderdelen expliciet zou benoemen, doet geen recht aan de in de verordening gestelde eis en bemoeilijkt het komen tot een zo objectief en neutraal mogelijke vraagformulering”.

Campagne
De pijnpunten in het plan zijn nu juist die zaken die niet in de vraagstelling naar voren komen. Het is aan de voor- en tegenstanders van het plan om die zaken over het voetlicht te brengen in een op te zetten campagne voorafgaand aan de volksraadpleging.

Definitief referendumverzoek
Of het referendum er daadwerkelijk komt hangt vooral af van voldoende steun in de voorfase. Een definitief verzoek tot het houden van een referendum komt tot stand door het behalen van de benodigde 5.000 geldige handtekeningen van Leidse kiesgerechtigden. De initiatiefnemers spelen daarbij feitelijk geen rol meer. Ondersteunen kan door een handtekening te zetten op een handtekeningenlijst of door het online inzenden van een ondersteuningsverklaring via DigiD. Voor het ophalen van voldoende handtekeningen geldt een termijn van zes weken. Die termijn gaat in op 15 april 2019 en loopt dus af op zondag 26 mei 2019. In die periode zal burgemeester Lenferink wekelijks een tussenstand bekend maken. Als de raad tenminste instemt met het voorliggende procesvoorstel.

Naast de vijf fysieke locaties komt er een pagina op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/referendumverzoeklead (nog niet actief).

Handtekeningenlijsten op vijf locaties en online
De handtekeningen kunnen gezet worden op het Leidse stadhuis, maar ook bij het Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan, het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, de Zijl Bedrijven aan de Le Pooleweg en bij Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg. Door gebruik te maken van gemeentelijke locaties waar al personeel aanwezig is dat de identiteit kan vaststellen van de ondersteuners van de referendumaanvraag, kan het proces zo kostenefficiënt mogelijk worden doorlopen.

Referendum pas na de zomer
Als het referendum er daadwerkelijk komt, dan wordt het waarschijnlijk half september gehouden. Eind mei loopt de termijn af waarbinnen de benodigde steunbetuigingen moeten worden ingezameld. Daarna moet de gemeenteraad nog formeel besluiten over het doorgaan van het referendum. Ook moet er dan budget beschikbaar worden gesteld voor de campagnes. De Leidse raadsgriffier Gerald van Leiden denkt dat de raad een bedrag van circa een ton opzij zal zetten waaruit activiteiten kunnen worden betaald van voor- en tegenstanders van het plan voor de hoge woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan. Ook voor neutrlae activiteiten zoals debatten komt dan geld beschikbaar.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×