De Duikerbrug in Oegstgeest is vanmiddag per direct tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. (Foto's: Bob van Keulen).

Stabiliteit Duikerbrug in gevaar; Dorpsstraat Oegstgeest per direct afgesloten

De constructie van de Duikerbrug in Oegstgeest is veel instabieler dan gedacht. Dat blijkt uit een al langer lopend monitoronderzoek waarvan gisteren nieuwe resultaten bekend zijn gemaakt. De gemeente Oegstgeest heeft vanmiddag in allerijl besloten om de brug te sluiten voor alle verkeer. Totdat er een tweede onderzoek is verricht, mag de brug niet meer worden gebruikt.

Het gaat om een duiker die de Almondeweg en de Dorpsstraat met elkaar verbindt, vlak voor de grote brug over de Haarlemmertrekvaart. Recent concludeerde de gemeente al dat de brug ’oud is en in slechte staat’ en dat hij daarom vervangen dient te worden. Met meest recente onderzoek laat echter “een significante afwijking zien ten opzichte van eerdere meetresultaten. Daarom hebben we uit voorzorg besloten om de Dorpsstraat per direct tijdelijk voor alle verkeer af te sluiten”, aldus de gemeente in een brief aan de bewoners.

Leidingen en kabels
Door de brug lopen zware elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen, waardoor instabiliteit van de brug niet alleen het verkeer in gevaar brengt, maar ook de levering van elektriciteit, water en gas, mochten de kabels en leidingen scheuren. Die kabels en leidingen zorgen er ook voor dat volledige vervanging van de brug – dat volgens de gemeente de beste oplossing is – minimaal 571.000 euro duurder zal uitvallen dan in 2005 begroot. Toen werd een budget van 319.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan inmiddels al 145.000 euro is gebruikt voor technisch onderzoek.

Monumentencommissie
Vanavond zou er in de raadscommissie Ruimte volgens de agenda al worden gesproken over de vervanging van de brug en het daarvoor benodigde extra geld. In aanloop daar naartoe riep de Oegstgeester monumentencommissie de raadsleden op om de volledige vervanging ‘zowel vanuit cultuurhistorisch als verkeerskundig oogpunt te heroverwegen’. Dat is mede ingegeven door de eerdere oproep van bewoners om de Dorpsstraat af te sluiten of de brug zo te maken dat hij als een natuurlijke beperking gaat gelden voor gemotoriseerd verkeer. De monumentencommissie zou graag zien dat het historische gewelf – ‘een 17e of 18e eeuws bouwwerk dat nauw verbonden is met de historie van de Dorpsstraat’ – behouden blijft.

Omleiding
De gemeente Oegstgeest is inmiddels bezig met het opstarten van een nieuw onderzoek dat zal dienen als second opinion. De brug blijft in ieder geval tot het moment dat de resultaten van dat spoedonderzoek bekend zijn gesloten. Het verkeer vanaf de Almondeweg kan in de tussentijd omrijden via de Haarlemmertrekvaart. Ter plaatse is er met borden een omleidingsroute aangegeven.

Oegstgeest Politiek Dorpsstraat Oegstgeest Duikerbrug Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×