De onderkant van de Duikerbrug aan het einde van de Dorpsstraat, die op dit moment afgesloten is voor autoverkeer. (Foto's: ingezonden).

"Afsluiting Duikerbrug Oegstgeest is geluk bij een ongeluk"; politieke discussie weer actueel

Met de afsluiting van het oude gedeelte van de Dorpsstraat in Oegstgeest ging een wens van bewoners daar vorige maand onverwacht snel in vervulling. De instabiliteit van de kleine Duikerbrug heeft daar per direct namelijk een einde gemaakte aan de overlast van snel rijdende auto’s en zwaar vrachtverkeer. Daarmee is de politieke discussie over de vervanging van het bruggetje en een mogelijk definitieve afsluiting van de Dorpsstraat weer helemaal actueel. “De afsluiting van de brug is eigenlijk een geluk bij een ongeluk”, zegt VVD-raadslid Marcus Rolloos in Politiek071.

Vanwege (te) hard rijdende auto’s, fietsers die vlak langs de voordeur snelden en zwaar vrachtverkeer dat de Dorpsstraat – tegen de regels in – zo nu en dan gebruikte, vroeg een groep bewoners afgelopen jaar om afsluiting van hun straat voor gemotoriseerd verkeer. Die oproep kreeg in de politiek echter weinig gehoor, behalve dat de wethouder een aantal verkeersonderzoeken toezegde. VVD-raadslid Marcus Rolloos stoort zich aan die laconieke houding en de weinige daadkracht, ook bij zijn coalitiegenoten. “Je ziet dat men het elke keer in een groter perspectief wil plaatsen, maar dat leidt af van het acute probleem dat daar is”, zegt hij in Politiek071.


IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadlid Marcus Rolloos in Politiek071

Afgelopen november probeerde Rolloos zijn coalitiegenoten en wethouder Jan Nieuwenhuis daarom ‘kleur te laten bekennen’ door een drietal moties voor te stellen waarin hij met oplossingen voor de Dorpsstraat kwam. Dat werkte echter niet: geen van de moties haalde een stemming in de gemeenteraad. “Je moet niet aan mij vragen waarom dit zo gevoelig ligt, maar kennelijk zit ik met de vinger op een gevoelige zenuw”, aldus Rolloos. Hij vraagt zich nu daarom af of er wel sprake is van een open discussie waarin elk scenario serieus wordt bekeken. “Of zitten we in een rijdende trein en moet hier iets gaan gebeuren?”

Geen eenduidige conclusie
Dat de Duikerbrug – op basis van gebruik door gemotoriseerd verkeer – moet worden vervangen of gerepareerd, daar is men het overigens wel over eens. Maar wat daarvoor het uitgangspunt moet zijn, wordt volgens Rolloos allerminst duidelijk uit de lijvige rapporten die inmiddels over de brug zijn verschenen. “Je kunt uit die rapporten geen keiharde, eenduidige conclusie uit trekken. Dat vind ik lastig.” Wel weet hij inmiddels – na een eigen rondgang en op basis van foto’s – dat de brug uit drie delen bestaat, waarbij het middelste – en oudste – gedeelte in vrij goede staat verkeert, terwijl de later aangezette zijkanten veel minder stabiel zijn.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Rolloos stelt daarom voor om het middelste gedeelte van de brug – een oude boogbrug in Romeinse stijl – te behouden. Daarbij wil hij de optie dat alleen voetgangers en fietsers daar gebruik van kunnen maken – en de Dorpsstraat dus blijft afgesloten voor autoverkeer – nadrukkelijk openhouden. “De brandweer heeft inmiddels gezegd dat ze de route niet heel hard nodig hebben en de huidige afsluiting heeft naar mijn weten ook nog geen verkeersinfarct opgeleverd”, constateert Rolloos. “Je zou de oude boogbrug dus in ere kunnen herstellen, zoals ook de Monumentencommissie wil.”

Gasbedrijf
Rolloos pleit tot slot voor het niet voorbarig trekken van conclusies over de Duikerbrug. Onder de brug lopen diverse zware gas- en waterleidingen, maar Rolloos vindt dat de gemeente zich de mogelijke problemen daarvan bij het vervangen of restaureren van de brug te snel toe-eigent. “Als het gasbedrijf zegt: je moet maar niet aan die leiding gaan sleutelen als hij is aangesloten, dan wordt daar de conclusie uit getrokken dat we er niet aan mogen zitten. Maar dat mag wel, sterker nog, er staat letterlijk dat je die gasleiding mag afsluiten”, aldus Rolloos.

Donderdagavond wordt er opnieuw gesproken over de verkeerssituatie in de Dorpsstraat. Daarbij zullen ook bewoners van zich laten horen. De commissievergadering Ruimte begint om 20.00 uur en is live te volgen via de website van de gemeente Oegstgeest.

Oegstgeest Politiek Dorpsstraat Oegstgeest Duikerbrug Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×