In het gemeentehuis van Oegstgeest heeft burgemeester Emile Jaensch drie lintjes uitgereikt tijdens de jaarlijks lintjesregen. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Drie koninklijke lintjes in Oegstgeest voor oud-Egypte, ergonomie en golf

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn in Oegstgeest vandaag drie mensen in het zonnetje gezet. Zij kregen een koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor uiteenlopende activiteiten. Van de drie gedecoreerden heeft Louis Weyzig heeft zich daarbij specifiek in de Leidse regio verdienstig gemaakt; hij was jarenlang actief bij Harttrimmers Leiden, de Stichting Radius en de Oegstgeester Golfclub. De twee andere gedecoreerden worden naast hun lokale betekenis, ook geroemd om hun (inter)nationale inzet.

Voor burgemeester Emile Jaensch is het een speciale dag. Hij spreekt de ontvangers van een lintje toen en onderscheid ze in naam van de Koning. Jaensch doet dat op basis van de aanbevelingsbrieven die mensen over de vrijwilligers hebben geschreven en op basis waarvan hun een lintje is toegekend. “Het zijn bijzondere verdiensten en daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Lid / Officier in de Orde van Oranje Nassau”, klonk het vanochtend driemaal. De benoeming tot Officier vindt plaats als er naast lokale, ook regionale of landelijke activiteiten hebben bijgedragen aan de onderscheiding.

Oude taal
Voor Rob Demarée kwam de onderscheiding, net als voor de overige twee, als een flinke verrassing. In het gemeentehuis werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange onderzoek naar oud-Egyptische teksten. “Mede door u is de Leidse Egyptologie internationaal één van de belangrijkste centra voor de studie van het hiëratisch (oude taal, red.)”, zei Jaensch. Hij roemde daarnaast dat hij een deel van zijn collectie aan het Rijksmuseum Oudheden in Leiden heeft gegeven en dat hij zich onbezoldigd inzette om vakgenoten te ondersteunen. “U wilt uw kennis altijd met liefde delen zodat iedereen er van kan leren die daar behoefte aan heeft.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Rob Demarée

Scheidsrechters
Voor Ernst Koningsveld is het lintje een blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de ergonomie; de relatie tussen mensen en hun (werk)omgeving. “Zo stond u aan de wieg van een registratiesysteem voor ergonomen. Eerst alleen voor Nederland, maar later is dat registratiesysteem uitgerold binnen een groot aantal andere landen in Europa.” Op die manier is Koningsveld internationaal bekend geworden als ergonoom. “Ook de Nederlandse Vereniging van Ergonomie heeft uw inzet voor de positionering van de ergonomie in onze Nederlands samenleving altijd erg gewaardeerd. Uw inzet is daar terecht beloond met een ere-lidmaatschap.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Ernst Koningsveld

Naast de ergonomie, benoemde Jaensch ook tal van andere zaken. “U hebt een brede blik. Niet alleen ergonomie heeft uw warme belangstelling, maar ook de sport en in het bijzonder hockey. Toen op een gegeven moment bleek dat LOHC te weinig bondsscheidsrechters aan het district kon leveren, bent u gewoon een opleiding gaan volgen.” Daarbij vindt Jaensch het bijzonder dat Koningsveld altijd bereid was nieuwe vrijwilligers te helpen en te coachen. Koningsveld is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Golfen
Tot slot van de feestelijke bijeenkomst werd Louis Weyzig benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. “Verenigingen kijken uit naar leden zoals u. U bent iemand die niet alleen voor de gezelligheid en voor het spel komt maar die ook graag wil bijdragen aan een club of vereniging”, zei Jaensch. Sinds 1998 is Weyzig actief bij Stichting Harttrimmers Leiden – om hartpatiënten in conditie te houden – en daarnaast lost hij bij Stichting Radius de computerproblemen van Oegstgeester ouderen op.


IJsbrand Terpstra in gesprek met Louis Weyzig

Een speciale vermelding was er voor de inzet van Weyzig voor de golfbaan in Oegstgeest. “U hebt een hoofdrol vervuld bij het tot stand komen van de Businesscase en het projectplan voor de herinrichting van sportpark de Voscuyl. Omdat er geen royale voorraad financiële middelen was, heeft het u veel puzzelwerk en hoofdbrekens gekost om alles netjes binnen de begroting te houden. Super knap dat dat u is gelukt”, sprak Jaensch lovend. Oegstgeest heeft, mede door Weyzig, nu een golfclub met negen holes. “Uw inzet voor de samenleving is enorm en u wordt als mens en in al uw vrijwilligerswerk enorm gewaardeerd.”

Opening
De drie gedecoreerden vervullen morgenochtend tijdens de officiële opening van Koningsdag een speciale rol. Ze zijn, samen met veel andere lintjesdragers uit Oegstgeest, welkom bij het feestelijk ontbijt – ‘wel vroeg op’ – en worden vervolgens gehuldigd tijdens de aubade bij het gemeentehuis. Daarbij is iedereen overigens welkom; het hijsen van de vlag start rond 09:25 uur. Daarna vinden er verspreid over het dorp allerlei activiteiten plaats.

Maatschappij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×