Een impressie van hoe de nieuwbouw van Het Dok, bovenop het gezondheidscentrum, uit er zou kunnen zien. (Beeld: Van Wilsum Van Loon Architectuur & Stedenbouw)

Duurzame nieuwbouw Het Dok kost Oegstgeest 485.000 euro extra

De geplande nieuwbouw voor basisschool Het Dok in Oegstgeest gaat de gemeente 485.000 euro meer kosten dan eerder begroot. Het grootste deel daarvan (300.000 euro) wordt bestemd voor extra duurzaamheidsmaatregelen, maar er is ook extra geld nodig voor advies & onderzoek en om aan het Programma van Eisen te kunnen voldoen. Wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) vraagt de gemeenteraad naar verwachting in december om het extra geld ter beschikking te stellen.

De nieuwbouw van de basisschool in Nieuw-Rhijngeest kwam afgelopen voorjaar in een stroomversnelling toen bleek dat er samengewerkt kon worden bij de bouw van een naast de school gepland gezondheidscentrum door ontwikkelaar Cortese. In allerijl werd de gemeenteraad daarom gevraagd om alvast 3 miljoen euro ter beschikking te stellen, met daarbij de mededeling van de wethouder dat er waarschijnlijk nog meer geld nodig zou zijn. Van die extra kosten is nu een schatting gemaakt.

Duurzaamheid
De nieuwbouw van Het Dok gaat volgens de laatste schatting bijna 3,5 miljoen euro kosten. Het grootste deel van de onlangs berekende meerkosten is bestemd voor extra duurzaamheidsmaatregelen. “Welke maatregelen dit exact zijn, wordt nader uitgewerkt in overleg met het schoolbestuur en met de ontwikkelaar”, laat een woordvoerster van de gemeente desgevraagd weten. Progressief Oegstgeest sprak voor de zomervakantie al wel de ambitie uit om voor een extra bedrag van ongeveer 350.000 euro aan de laatste duurzaamheidsnormen te gaan voldoen. Coalitiepartners CDA en VVD zagen dat toen niet zitten.

Van de 300.000 euro die nu nodig is voor de extra duurzaamheidsmaatregelen komt 100.000 euro uit een potje dat de gemeente daar al voor heeft gereserveerd. De overige 200.000 komt in december op tafel als wethouder Huizing bij de gemeenteraad om extra krediet gaat vragen. Dan zal hij ook vragen om 35.000 euro voor advies en onderzoek en 150.000 euro om aan het Programma van Eisen – waarin de wensen van de school en de gemeente staan beschreven –  te kunnen voldoen. Een maand eerder beslist de gemeenteraad naar verwachting over de benodigde wijziging van het bestemmingsplan.

Andere scholen
Door de stroomversnelling waarin het project voor de zomer terecht is gekomen, verwacht de gemeente het nieuwe gebouw overigens al aan het begin van het nieuwe schooljaar op te kunnen leveren. Dat zou betekenen dat de huidige twee noodlokalen vanaf dat moment overbodig worden en weer kunnen worden opgehaald door de verhuurder. Een kortere huurtermijn levert de gemeente echter geen financiële meevaller op, aangezien de minimale huurtermijn van noodlokalen twee jaar is, aldus de gemeente in een toelichting.

Het Dok is overigens niet de enige schoolgebouw waarvoor extra geld benodigd is. In een tussentijdse financiële rapportage van dit jaar laat wethouder Huizing weten dat de eerder beraamde 10 miljoen euro voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In de gemeentelijke begroting voor 2020 zal een nieuw bedrag worden opgenomen. Tegelijkertijd wordt er door de gemeente ook gewerkt aan een meerjarig investeringsplan waarin de kosten voor alle schoolgebouwen in Oegstgeest worden opgenomen.

Oegstgeest Onderwijs Politiek IHP_Oegstgeest Nieuwbouw Het Dok


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×