Steunfractielid van Progressief Oegstgeest Steyn Burger (r) in de studio bij IJsbrand Terpstra in Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten)

PrO: "We moeten onderwijsinvesteringen met het hele dorp besluiten"

Dat er in Oegstgeest miljoenen nodig zijn voor de huisvesting van verschillende scholen in het dorp, daar lijkt iedereen het wel over eens. Maar waar dat geld vandaan moet komen, is nog niet duidelijk. “We hebben alleen een duur prijskaartje ontvangen met wat het moet gaan kosten”, aldus Steyn Burger van Progressief Oegstgeest (PrO), die hierover tientallen vragen stelde aan het gemeentebestuur.

Tijdens de coalitieonderhandelingen dit voorjaar kregen VVD, CDA en PrO op het laatste moment te maken met de conclusie dat de komende jaren al 15 miljoen euro voor in ieder geval Het Dok, de Leo Kanner en basisschool Gevers Deutz nodig is. “Dan slaat de schrik om je heen en denk je: wat gaan we daarmee doen.” Daarom wilden de coalitiepartijen nog geen besluit nemen, maar het raadsbreed en ‘eigenlijk met het hele dorp’ besluiten, aldus Burger.

Steunfractielid Steyn Burger van Progressief Oegstgeest in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Schuldreductie
Op de vraag waar dat geld vandaan moet komen, heeft Burger nog niet direct een antwoord. “We willen prioriteiten stellen, iedere school komt op z’n beurt.” De coalitie waar zijn partij onderdeel van uitmaakt heeft schuldreductie als prioriteit gesteld en het is de vraag of dat belangrijker is dan investeren in onderwijshuisvesting. “Bij iedere begrotingsbehandelingen zullen we daar afwegingen in moeten maken”, beredeneert een terughoudende Burger.

In Leiden ging onlangs 75 miljoen euro naar de scholen, maar volgens Burger is zo’n investering in Oegstgeest niet mogelijk. “Iedereen is jaloers op een centrumgemeente zoals Leiden. Maar 30 miljoen drukt in Oegstgeest veel zwaarder op de begroting dan het bedrag in Leiden.” Burger ziet daarnaast ook niets in het lenen van geld voor onderwijshuisvesting zoals Leiden dat doet. “30 miljoen op de pof en dan denken dat we dat over twintig of dertig jaar wel terug kunnen betalen, dat is te naïef.”

Verhuizing naar Leiden
Als het Oegstgeest niet lukt om geld vrij te maken, dan is een verhuizing van de Leo Kannerschool naar Leiden ook een van de opties. Als het aan PrO ligt gaat dat echter niet gebeuren, al maakt Burger wel een voorbehoud. “Als de kosten niet meer opwegen tegen de baten, dan moeten we een heroverweging maken.”

Het gemeentebestuur van Oegstgeest gaat in 2019 beginnen met uitbreiding van Het Dok en tegelijkertijd een onderzoek doen naar toekomst van de Leo Kanner: renovatie of nieuwbouw. In januari buigt de gemeenteraad zich over de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Gedurende dat jaar zal ook duidelijk worden waar de coalitiepartijen het geld vandaan willen halen voor de broodnodige investeringen.

Oegstgeest Onderwijs Politiek IHP_Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×