Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren op de avond van de verkiezingen in het Provinciehuis. (Foto: Chris de Waard).

Partij voor de Dieren vindt akkoord FvD, VVD en CDA dramatisch

Het akkoord dat de provinciale fracties van Forum voor Democratie (FvD), de VVD en het CDA vorige week sloten is dramatisch voor de natuur, dierenwelzijn en de leefomgeving in Zuid-Holland. Dat stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. “In het akkoord wordt vooral ingezet op forse groei van de economie, schaalvergroting van de veehouderij, nieuwe wegen en kernenergie,” gruwelt fractievoorzitter Carla van Viegen die er niet over peinst het akkoord te steunen.

Schaalvergroting veehouderij
In het akkoord wordt gesteld dat schaalvergroting in de veehouderij moet samengaan met het vergroten van dierenwelzijn. Van Viegen: “Het welzijn van dieren in de vee-industrie kan echter niet geborgd worden. Dieren kunnen per definitie geen natuurlijk gedrag vertonen in dergelijke industriestallen en delen van hun lichaam worden standaard verminkt, zoals het afknippen van staarten en snavels. Het probleem van overschot en de schrijnende toestanden van jonge dieren, zoals kalfjes en eendagshaantjes, wordt alleen meer groter met deze voorgestelde uitbreiding”.

Economische groei
De voorgestane groei van de economie is in de ogen van de PvdD niet de oplossing, maar juist het probleem. “We leven alsof we nu drie aardbollen hebben en die hebben we niet. Dit akkoord geeft alle ruimte om door te gaan met de aantasting en vervuiling van onze leefomgeving, wat uiteindelijk ten koste gaat van onszelf. Een duurzame economische ontwikkeling, die rekening houdt met een gebruik van grondstoffen die de aarde aankan, is noodzakelijk om de roofbouw op onze leefomgeving tegen te gaan.”

Natuur
Van Viegen gaat verder: “Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, zes procent. De enorme daling van het aantal dier- en plantensoorten is zeer verontrustend en een gevaar voor ons voortbestaan als mens, maar ook voor dieren. Massaal worden in onze provincie bomen gekapt. Daarom is het noodzakelijk dat er meer natuur komt van een goede kwaliteit, dat de grootschalige bomenkap wordt gestopt en er nieuwe bossen worden geplant. Mede gelet op het groeiend aantal inwoners is het noodzakelijk dat de natuur in Zuid-Holland fors wordt vergroot en versterkt”.

Woningbouw
In het akkoord spreken FvD, VVD en CDA verder af om stevig in te zetten op de groei van het aantal woningen. “Op zich is het belangrijk dat iedereen in onze provincie een passende woning heeft”, vindt ook Van Viegen. “Maar de kans is groot dat met deze groei wordt gebouwd in kwetsbare open en groene gebieden. Deze mogelijkheid is namelijk in het akkoord opgenomen. Als Partij voor de Dieren willen we dat de open en groene gebieden beschermd blijven en dat daar niet wordt gebouwd.”

Energietransitie
Een lichtpuntje ziet de partij van Van Viegen in het feit dat er in het akkoord wordt ingezet op energiebesparing.”Maar tegelijkertijd wordt de deur opengezet voor kernenergie, waarvan inmiddels is aangetoond dat dit een zeer gevaarlijke vorm van energievoorziening is, zoals in Tsjernobyl en Fukushima is gebleken. Er wordt met geen woord gerept over de noodtoestand van het klimaat, de ecologische crisis die gaande is en hoe dit wordt aangepakt.”

Politiek Regio Provinciale Statenverkiezingen 2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×