Partij voor de Dieren vindt akkoord FvD, VVD en CDA dramatisch

14

Het akkoord dat de provinciale fracties van Forum voor Democratie (FvD), de VVD en het CDA vorige week sloten is dramatisch voor de natuur, dierenwelzijn en de leefomgeving in Zuid-Holland. Dat stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. “In het akkoord wordt vooral ingezet op forse groei van de economie, schaalvergroting van de veehouderij, nieuwe wegen en kernenergie,” gruwelt fractievoorzitter Carla van Viegen die er niet over peinst het akkoord te steunen.

Schaalvergroting veehouderij
In het akkoord wordt gesteld dat schaalvergroting in de veehouderij moet samengaan met het vergroten van dierenwelzijn. Van Viegen: “Het welzijn van dieren in de vee-industrie kan echter niet geborgd worden. Dieren kunnen per definitie geen natuurlijk gedrag vertonen in dergelijke industriestallen en delen van hun lichaam worden standaard verminkt, zoals het afknippen van staarten en snavels. Het probleem van overschot en de schrijnende toestanden van jonge dieren, zoals kalfjes en eendagshaantjes, wordt alleen meer groter met deze voorgestelde uitbreiding”.

Economische groei
De voorgestane groei van de economie is in de ogen van de PvdD niet de oplossing, maar juist het probleem. “We leven alsof we nu drie aardbollen hebben en die hebben we niet. Dit akkoord geeft alle ruimte om door te gaan met de aantasting en vervuiling van onze leefomgeving, wat uiteindelijk ten koste gaat van onszelf. Een duurzame economische ontwikkeling, die rekening houdt met een gebruik van grondstoffen die de aarde aankan, is noodzakelijk om de roofbouw op onze leefomgeving tegen te gaan.”

Natuur
Van Viegen gaat verder: “Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, zes procent. De enorme daling van het aantal dier- en plantensoorten is zeer verontrustend en een gevaar voor ons voortbestaan als mens, maar ook voor dieren. Massaal worden in onze provincie bomen gekapt. Daarom is het noodzakelijk dat er meer natuur komt van een goede kwaliteit, dat de grootschalige bomenkap wordt gestopt en er nieuwe bossen worden geplant. Mede gelet op het groeiend aantal inwoners is het noodzakelijk dat de natuur in Zuid-Holland fors wordt vergroot en versterkt”.

Woningbouw
In het akkoord spreken FvD, VVD en CDA verder af om stevig in te zetten op de groei van het aantal woningen. “Op zich is het belangrijk dat iedereen in onze provincie een passende woning heeft”, vindt ook Van Viegen. “Maar de kans is groot dat met deze groei wordt gebouwd in kwetsbare open en groene gebieden. Deze mogelijkheid is namelijk in het akkoord opgenomen. Als Partij voor de Dieren willen we dat de open en groene gebieden beschermd blijven en dat daar niet wordt gebouwd.”

Energietransitie
Een lichtpuntje ziet de partij van Van Viegen in het feit dat er in het akkoord wordt ingezet op energiebesparing.”Maar tegelijkertijd wordt de deur opengezet voor kernenergie, waarvan inmiddels is aangetoond dat dit een zeer gevaarlijke vorm van energievoorziening is, zoals in Tsjernobyl en Fukushima is gebleken. Er wordt met geen woord gerept over de noodtoestand van het klimaat, de ecologische crisis die gaande is en hoe dit wordt aangepakt.”

Delen

14 reacties

  • Carla de Rijk

   Natalie Montagne nou ja, GL duwt je toch aardig wat plantjes door de strot in Leiden. In Leiden nemen ze de benaming Groen wel erg letterlijk. 🥴.
   Bomen kappen , maar wel een plantje als je je tegeltje uit je tuin haalt. Gevalletje , ik ben de weg kwijt hier.

 1. Wat een leugens weer van deze one issue partij, van Viegen heeft het over afknippen van snavels , dat is nooit of te nimmer gebeurd in ons land, heel vroeger werden ze gebrand , daarna pijnloos infrarood behandeld en sinds 1 jaar mag je. in Nederland helemaal geen behandeling meer toepassen. Wat een grove aantijging tegen de beste pluimveehouders van de wereld. Denkt ze dat de bevolking achterlijk is? Die hebben inmiddels ook wel door dat de PvdD leugens na leugens verspreiden, de laatste stuiptrekking van een idioot groepje lamzakken?

 2. PvdD heeft helemaal gelijk. En of het nu om dieren gaat of om onze aarde, daar is niks rechts of links aan…dat i gewoon hebzucht. Die vind je overal en die brengt alles uiteindelijk naar de verdoemenis.

  • Ruudenjose op

   De partij van de dieren bestaat uit huichelaars en wegkijkers. Ze kijken weg bij ritueel kelen doorsnijden bij dieren.Ze kijken weg bij de Oostvaardersplassen waar dieren creperen van de honger. Wat een walgelijke partij. Mensen die daar op stemmen zijn walgelijke mensen

 3. PvdD heeft helemaal gelijk. En of het nu om dieren gaat of om onze aarde, daar is niks rechts of links aan…dat is gewoon hebzucht. Die vind je overal en die brengt alles uiteindelijk naar de verdoemenis.

 4. Ja dat verhaal over teweinig natuur is onzin het is nu natuur, met koeien in de wei,maar hun natuur noem ik rommel van brandnetels en distels, en de weidevogels komen bij de normale boer hun kostje opscharrelen want daar zit nog wormpjes in de grond

 5. Kernenergie is gevaarlijk want Tsjernobyl en Fukushima. Je kunt ook naar Frankrijk kijken, waar ze 90% van hun energie produceren op een wijze waarbij geen CO2 wordt uitgestoten en het nucleaire afval keurig verwerkt kan worden. Per persoon een rubikskubus tijdens je hele leven.

  En fijnstof, hoeveel doden heeft dat per jaar tot gevolg?

  Hoeveel ruimte wordt er ingenomen voor de windmolens, hoeveel vogels en insecten gaan er jaarlijks dood door die subsidieslurpers? En dan komt er een rapport over de afname van biodiversiteit en dan gaan we aandringen op het plaatsen van nog meer van deze gehaktmolens.

  En ook waar zonnepanelen of spiegels staan kunnen geen planten of bomen groeien.

  De wereld is helemaal gek geworden. Eerlijk waar.

 6. Cees Mentink op

  Ik ben blij met de PARTIJ VOOR DE DIEREN.
  Overigens is de nieuwe provinciale coalitie nog niet rond.
  Er wordt nog gezocht naar een partij.

 7. Ik houd van het socialisme, maar dan zonder die bureacratische dictatuur welke het steeds weer met zich heeft meegebracht.

  Ik houd van het liberalisme maar dan zonder die ultraliberale geld-dictatuur die nu de plak zwaait ( een bedrijf moet winst maken, weetjewel ?)

  Benieuwd hoe lang die dictatuur van het ” capitalisme ” het sovietcommunisme zal overleven.

  Langer dan ik verwacht had bij de val van de Berlijnse muur.

Je bent nu offline